left-shadow
Изпити и прием на ученици РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Изпити и прием на ученици

Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности

на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година
2018-12-13 11:17:41

Изисквания за провеждане на НВО - IV клас Изисквания за провеждане на НВО - IV клас

през учебната 2018/2019 година
2018-12-13 10:51:54

 Реализиран държавен план-прием за осми клас Реализиран държавен план-прием за осми клас

в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка в средните училища за учебната 2018/2019 годинa в област Търговище
2018-09-25 10:21:09

Списък на паралелките и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след трето класиране в училищата на област Търговище
2018-08-02 11:27:52

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.
2018-07-26 11:36:45

Списък на паралелките и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след второ класиране в училищата на област Търговище
2018-07-19 09:27:14

Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.
2018-07-12 11:38:03

КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС


2018-07-03 10:23:44

Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite. Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.

Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпити.
2018-06-08 15:07:19

И н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я

за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас
2018-06-06 09:10:56Страница: 9 от 11

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Изпити и прием на ученици
right-shadow