left-shadow
Изпити и прием на ученици РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Изпити и прием на ученици

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят
2018-06-06 09:05:51

Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика


2018-06-04 11:47:30

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал.3 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
2018-05-31 10:59:20

 Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желание Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желание


2018-05-09 19:55:17

 ГРАФИК ГРАФИК

за дейностите по насочване от регионална от комисия на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със СОП за продължаване на образованието им в VIII клас
2018-05-04 09:45:22

Изменение на Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката Изменение на Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката

Със Заповед №РД 09-705/18.04.2018 г. Изменението касае инструктажите на зрелостника и на квестора за ДЗИ 2018
2018-04-18 14:08:42

Правила за информационна сигурност за ДЗИ- 2018 и образци на документи - инструктажи Правила за информационна сигурност за ДЗИ- 2018 и образци на документи - инструктажи

Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката
2018-04-15 18:10:00

ГРАФИК ГРАФИК

на родителските срещи в VII клас
2018-04-12 16:25:43

ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година

за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища
2018-03-27 10:02:14

Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини: Резултатите от втория етап на класирането за професионални и профилирани училища с прием след 7. клас могат да се проверят на сайта: http://7klas.mon.bg по следните начини:


2016-07-04 10:31:51Страница: 10 от 11

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Изпити и прием на ученици
right-shadow