left-shadow
Свободни работни места РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Свободни работни места

  
Дата Училище / Детска градина/ Звено Длъжност Валидна до
/дата/
Виж обявата
         
 26.11.2021г.  ОУ - село Стеврек  Учител по Английски език  30.11.2021г. обява
17.11.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 22.11.2021г. обява
15.11.2021г.  ОУ - село Светлен Учител по ФВС и История 18.11.2021г. обява
10.11.2021г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг Домакин на ученически стол 18.11.2021г.  обява
05.11.2021г. СУ - град Антоново Учител по Български език и литература 09.11.2021г.  обява
04.11.2021г. ОУ - село Дралфа Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  10.11.2021г. обява
04.11.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 08.11.2021г.  обява
02.11.2021г.  ПГ "Христо Ботев" - град Попово Учител по Български език и литература 05.11.2021г. обява
02.11.2021г. СУ - град Антоново Счетоводител 30.11.2021г. обява
02.11.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по Български език и литература 03.11.2021г. обява
02.11.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 03.11.2021г. обява
29.10.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Чистач 04.11.2021г. обява
28.10.2021г.  ОУ - село Плъстина  Огняр 01.11.2021г. обява
26.10.2021г. ДГ "Слънце" - град Попово Учител, детска градина 28.10.2021г. обява
25.10.2021г. ПГТрЛП - град Омуртаг Учител практическо обучение в професионално направление "Фризьорски и козметични услуги" 29.10.2021г. обява
22.10.2021г.   ОУ "Св. Климент Охридски" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален етап 28.10.2021г. обява
21.10.2021г.   ОУ - село Светлен  Чистач - хигиенист  26.10.2021г. обява
07.10.2021г.   Второ ОУ "Никола Вапцаров" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап 11.10.2021г. обява
06.10.2021г.   ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател  08.10.2021г.  обява
06.10.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Чистач 12.10.2021г.  обява
06.10.2021г. СУУУС "Св. Иван Рилски" - град Търговище Огняр 22.10.2021г. обява
05.10.2021г. ПГ по земеделие - град Търговище Работник поддръжка 07.10.2021г.   обява
04.10.2021г.  ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Огняр 06.10.2021г.  обява
01.10.2021г. ОУ - село Славяново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 05.10.2021г.  обява
01.10.2021г. Детска градина - село Зараево Учител в детска градина в група в с. Глогинка 05.10.2021г.  обява
30.09.2021г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище Учител в детска градина 08.10.2021г. обява
29.09.2021г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 30.09.2021г. обява
29.09.2021г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап 06.10.2021г. обява
28.09.2021г.  ОУ - село Плъстина Учител ГЦОУД - прогимназиален етап 30.09.2021г. обява
28.09.2021г.  СУ "Васил Левски" - град Опака Завеждащ административна служба 30.09.2021г. обява
28.09.2021г.  ОУ - село Зелена морава Учител/старши учител в начален етап 30.09.2021г. обява
27.09.2021г. РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител за община Търговище 29.09.2021г. обява
27.09.2021г. РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител за община Омуртаг 29.09.2021г. обява
24.09.2021г. Първо НУ "Христо Смирненски" - град Омуртаг Учител в ГЦОУД в начален етап - 2 места 28.09.2021г. обява
24.09.2021г. ДГ "Слънце" - град Попово Учител в детска градина 28.09.2021г. обява
24.09.2021г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Психолог по проект 29.09.2021г. обява
24.09.2021г. ОУ - село Вардун  Учител в ГЦОУД в начален етап 29.09.2021г. обява
23.09.2021г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по Английски език 27.09.2021г. обява
21.09.2021г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по БЕЛ 23.09.2021г. обява
20.09.2021г. Детска градина № 8 "Слънце" - град Търговище Учител в детска градина 27.09.2021г. обява
17.09.2021г. ПГ по селско стопанство - град Попово Животновъд - учебна ферма 24.09.2021г. обява
15.09.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Работник поддръжка 29.09.2021г. обява
15.09.2021г. ДГ "Здравец" - град Попово Помощник-възпитател 17.09.2021г. обява
15.09.2021г. ОУ - село Стеврек Лектор по математика - 144 часа 30.06.2022г. обява
15.09.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител по БЕЛ 17.09.2021г. обява
14.09.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище- град Търговище Чистач 16.09.2021г. обява
14.09.2021г. ОУ - село Подгорица Образователен медиатор - по проект 16.09.2021г. обява
13.09.2021г. ПГЗ - град Търговище Лектор по Мебелно производство - 198 часа 16.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ПГЗ - град Търговище Образователен медиатор - по проект на 4 часа 16.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ДГ - село Зараево Готвач - помощник-възпитател 15.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ОУ - село Вардун Учител в ГЦОУД в начален етап 15.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ОУ - село Вардун Образователен медиатор - по проект 15.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ОУ - село Стеврек Образователен медиатор - по проект на 4 часа 16.09.2021г.  обява
13.09.2021г. ОУ - село Водица Образователен медиатор - по проект 15.09.2021г.  обява
10.09.2021г. ОУ - село Драгановец Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 15.09.2021г.  обява
10.09.2021г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 13.09.2021г.  обява
10.09.2021г.  ОУ - село Трескавец Образователен медиатор - по проект 14.09.2021г.  обява
10.09.2021г.  ОУ - село Плъстина Шофьор - работник поддръжка 14.09.2021г.  обява
10.09.2021г.  СУ - град Антоново Образователен медиатор - по проект 14.09.2021г.   обява
10.09.2021г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител практическо обучение - Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 14.09.2021г.  обява
09.09.2021г. ДГ - град Антоново Готвач за група в с.Таймище 13.09.2021г. обява
09.09.2021г. ДГ - град Антоново  Учител ДГ за група в с. Стеврек 14.09.2021г.   обява
09.09.2021г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор по Мебелно производство - 216 часа 10.09.2021г.  обява
09.09.2021г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Домакин/Управител на стол на 4 часа 14.09.2021г.  обява
09.09.2021г. ДГ № 5 - град Тръговище  Помощник на учителя по проект 13.09.2021г. обява
08.09.2021г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Образователен медиатор 13.09.2021г. обява
08.09.2021г. ОУ "Н.Вапцаров" - град Попово Лектор по биология и химия 13.09.2021г. обява
08.09.2021г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг Домакин/управител на стол 13.09.2021г. обява
08.09.2021г. ПГ по земеделие- град Търговище Учител по теоретично обучение - трактори и автомобили, земеделска техника 10.09.2021г. обява
08.09.2021г. ПГ по земеделие - град Търговище  Учител по математика и информатика 10.09.2021г. обява
08.09.2021г. ОУ - село Крепча Образователен медиатор 13.09.2021г. обява
08.09.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап 10.09.2021г. обява
07.09.2021г. ОУ - село Зелена Морава Огняр 09.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГИИ  "Джон Атанасов" - град Търговище Учител практическо обучение, специалност Икономика 09.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГИИ  "Джон Атанасов" - град Търговище Учител теоретично обучение, специалност Професионална информатика 09.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГИИ  "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по немски език - 288 часа 09.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГТрЛП- град Омуртаг Работник поддръжка 14.09.2021г обява
07.09.2021г. ПГТрЛП- град Омуртаг Социален работник по проект 14.09.2021г обява
07.09.2021г. ОУ - село Камбурово Образователен медиатор по проект 13.09.2021г. обява
07.09.2021г. ОУ - село Лиляк Учител по история и цивилизация и география и икономика 09.09.2021г. обява
07.09.2021г. ОУ - село Светлен Образователен медиатор- по проект 10.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Възпитател в общежитие 10.09.2021г. обява
07.09.2021г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Образователен медиатор - по проект 10.09.2021г. обява
07.09.2021г. ДГ - село Зараево Помощник - възпитател в ДГ - в група в с.Светлен 09.09.2021г. обява
03.09.2021г. ПГ по земеделие - град Търговище Учител по Английски език 10.09.2021г. обява
03.09.2021г. ДГ № 1 "Веселушко" - град Търговище Учител в детска градина 09.09.2021г. обява
03.09.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в начален етап - индивидуално обучение 08.09.2021г. обява
03.09.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Ресурсен учител/логопед 08.09.2021г. обява
03.09.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор по география - 348 часа 08.09.2021г. обява
03.09.2021г. ОУ - село Голямо Градище Учител по БЕЛ - 0.5 щат 10.09.2021г. обява
03.09.2021г. ОУ - село Голямо Градище Учител по математика - 0.5 щат 10.09.2021г. обява
02.09.2021г. ОУ - село Беломорци Учител по география и икономика 07.09.2021г. обява
02.09.2021г. ОУ - село Беломорци Образователен медиатор по проект 14.09.2021г. обява
02.09.2021г. ОУ - село Крепча Учител по история и цивилизация и география и икономика - на 4 часа 07.09.2021г. обява
02.09.2021г ОУ - село Крепча Учител в ГЦОУД в начален етап 07.09.2021г.
обява
02.09.2021г. СУ - град Опака Лектор по руски език - 206 часа 07.09.2021г. обява
02.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Лектор по география и икономика и история и цивилизация - 264 часа 07.09.2021г. обява
02.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Лектор по изобразително изкуство - 140 часа 07.09.2021г. обява
02.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Лектор по английски език - 227 часа 07.09.2021г. обява
02.09.2021г. ОУ - село Зелена морава Образователен медиатор по проект  08.09.2021г. обява
02.09.2021г. ОУ - село Славяново Учител в ГЦОУД в начален етап 08.09.2021г. обява
02.09.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 03.09.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Зелена морава Учител по история и цивилизация 03.09.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Драгановец Образователен медиатор на 4 часа 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. ПГЗ - град Търговище Учител по теоретично обучение, растениевъдство 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. ПГЗ - град Търговище Учител по история и цивилизация 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. ДГ "Слънце" - град Попово Детегледач 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Учител в детска градина 03.09.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Макариополско Учител по история и цивилизация 03.09.2021г. обява
01.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Логопед - 1 час 10.09.2021г. обява
01.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Образователен медиатор 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище Огняр - работник поддръжка 17.10.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Водица Учител по немски език 03.09.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Ломци  Образователен медиатор по проект 08.09.2021г. обява
01.09.2021г. ОУ - село Лиляк Образователен медиатор по проект 09.09.2021г. обява
31.08.2021г. СУ - град Антоново Лектор по английски език - 102 часа 02.09.2021г. обява
31.08.2021г. СУ - град Антоново Лектор по философия - 144 часа 02.09.2021г.  обява
31.08.2021г. ДГ - село Зараево Психолог 03.09.2021г. обява
31.08.2021г.  ДГ "Лястовичка" - град Попово Перачка 03.09.2021г.  обява
31.08.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 03.09.2021г. обява
31.08.2021г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник - възпитател по проект 03.09.2021г. обява
30.08.2021г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - град Търговище Образователен медиатор по проект 02.09.2021г. обява
30.08.2021г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 02.09.2021г. обява
30.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител по физика и астрономия 09.09.2021г. обява
30.08.2021г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг Образователен медиатор по проект 08.09.2021г. обява
30.08.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Портиер - огняр 03.09.2021г. обява
30.08.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в начален етап 31.08.2021г. обява
30.08.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Педагогически съветник 31.08.2021г. обява
30.08.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по физика и астрономия 31.08.2021г. обява
27.08.2021г. ДГ "Шестте ястребинчета" - град Антоново Помощник - възпитател 31.08.2021г. обява
27.08.2021г. ОУ  село - Драгановец Счетоводител на 4 часа 07.09.2021г. обява
27.08.2021г. ОУ  село - Драгановец Учител в начален етап 07.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Лектор по Музика - 234 часа 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Лектор по Изобразително изкуство - 234 часа 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Лектор по Мебелно производство - 216 часа 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Учител практическо обучение - ПН - Администрация и управление 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Учител по Английски език 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Учител по ФВС 03.09.2021г. обява
27.08.2021г. ПГСС - град Попово Учител практическо обучение - ПН - Пътувания, туризъм и свободно време - на 4 часа 03.09.2021г. обява
26.08.2021г. ОУ "Л. Каравелов" - град Попово Учител в ГЦОУД в начален етап - 2 места 31.08.2021г. обява
26.08.2021г. ЦПЛР - ОДК - град Търговище Учител по музика - вокален педагог 30.08.2021г. обява
26.08.2021г. ПГЕС - град Търговище Учител по математика и физика 09.09.2021г. обява
26.08.2021г. Детска градина № 5 "Червената шапчица" - град Търговище Учител в детска градина 31.08.2021г. обява
26.08.2021г. Детска градина "Усмивка" - град Опака Прислужник - чистач 02.09.2021г. обява
26.08.2021г. Детска градина "Усмивка" - град Опака Учител в детска градина
02.09.2021г.

обява
26.08.2021г. ОУ - село Стеврек Учител по английски език 01.09.2021г. обява
26.08.2021г. ОУ - село Стеврек Лектор по математика - 144 часа 14.09.2021г. обява
26.08.2021г. ОУ - село Стеврек Учител по БЕЛ 01.09.2021г. обява
26.08.2021г. ОУ - село Макариополско Учител по теория на дървообработването - на 4 часа 30.08.2021г. обява
26.08.2021г. ОУ - село Макариополско Образователен медиатор по проект - на 4 часа 01.09.2021г. обява
26.08.2021г. ПГТЛП - град Попово Учител по електротехника 27.08.2021г. обява
25.08.2021г. ДГ "Здравец" - град Попово Психолог 27.08.2021г. обява
25.08.2021г. ЦПЛР - ОДК - град Търговище Учител по спортни дейности и туризъм - баскетбол 30.08.2021г. обява
25.08.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Чистач - хигиенист 27.08.2021г. обява
25.08.2021г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по математика 27.08.2021г. обява
25.08.2021г. ОУ - село Водица Учител по български език и литература 31.08.2021г. обява
24.08.2021г. ОУ - село Дралфа Образователен медиатор по проект 13.09.2021г. обява
24.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Работник поддръжка 10.09.2021г. обява
24.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Учител по български език и литература - 360 часа 26.08.2021г. обява
24.08.2021г. ОУ - село Зараево Учител по английски език 30.08.2021г. обява
24.08.2021г. ПГСС - град Попово Чистач/хигиенист - училищна сграда и учебно опитно стопанство 27.08.2021г. обява
24.08.2021г. ПГСС - град Попово Чистач/хигиенист - училищна сграда 27.08.2021г. обява
23.08.2021г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - град Търговище Помощник на учителя по проект 26.08.2021г. обява
23.08.2021г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - град Търговище Лектор по биология и здравно образование 03.09.2021г.  обява
23.08.2021г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител в ДГ 01.09.2021г. обява
23.08.2021г. ДГ "Пчелица" - град Търговище Психолог по проект 30.08.2021г. обява
23.08.2021г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Хигиенист 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап - 5 места 30.08.2021г. обява
23.08.2021г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 2 места 30.08.2021г. обява
23.08.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Ресурсен учител по проект 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Помощник на учителя по проект 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор по ФВС - 160 учебни часа 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. ОУ "Св.Климент Охридски" - град Попово Образователен медиатор по проект 31.08.2021г. обява
23.08.2021г. ПГТЛП - град Попово Учител по графичен дизайн 27.08.2021г. обява
23.08.2021г. ПГТЛП - град Попово Учител по философски цикъл и география и икономика 27.08.2021г. обява
20.08.2021г. ОУ "Св.Климент Охридски" - град Попово Учител в ГЦОУД в начален етап 27.08.2021г. обява
20.08.2021г. ОУ "Св.Климент Охридски" - град Попово  Учител в начален етап  27.08.2021г. обява
19.08.2021г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Учител по практическо обучение, инструктор 24.08.2021г. обява
19.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Работник поддръжка 23.08.2021г. обява
19.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Ръководител на учебна дейност в УЦ за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС 23.08.2021г. обява
19.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Завеждащ административна служба 23.08.2021г. обява
19.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр.Търговище Учител практическо обучение в ПН "Машиностроене, металообработване и металургия" 23.08.2021г. обява
19.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Учител практическо обучение в ПН "Компютърни науки" 23.08.2021г.  обява
18.08.2021г. ДГ - село Зараево Домакин-помощник възпитател в група в с. Светлен 24.08.2021г. обява
18.08.2021г. ДГ - село Зараево Учител в ДГ - в група в с. Ломци 24.08.2021г. обява
18.08.2021г. ОУ - село Врани кон Психолог по проект на 4 часа 03.09.2021г. обява
18.08.2021г. ОУ - село Врани кон Социален работник по проект 03.09.2021г. обява
18.08.2021г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - град Омуртаг  Учител по руски език 10.09.2021г.  обява
18.08.2021г. Второ СУ "Професор Никола Маринов" - град Търговище Логопед по проект 27.08.2021г. обява
18.08.2021г. Второ СУ "Професор Никола Маринов" - град Търговище Портиер - огняр 27.08.2021г. обява
18.08.2021г. Второ СУ "Професор Никола Маринов" - град Търговище  Учител в ГЦОУД ва начален етап  27.08.2021г. обява
17.08.2021г. Спортно училище - град Търговище Учител по Биология и ЗО, Химия и ООС 20.08.2021г. обява
17.08.2021г. Спортно училище - град Търговище Учител спортна подготовка /спортна гимнастика/ на 4 часа 20.08.2021г. обява
17.08.2021г. Спортно училище - град Търговище Учител спортна подготовка /баскетбол/ на 4 часа 20.08.2021г. обява
17.08.2021г. ОУ - село Надарево Учител по ФВС на 4 часа 10.09.2021г. обява
 17.08.2021г.  ОУ - село Ломци  Шофьор на автобус - работик подръжка 26.08.2021г. обява
 16.08.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Психолог по проект на 4 часа 24.08.2021г. обява
 16.08.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Логопед по проект на 4 часа  24.08.2021г. обява
 11.08.2021г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Учител по руски език 20.08.2021г. обява
 11.08.2021г.  ОУ "Отец Паисий" - село Водица  Шофьор-работник поддръжка  24.08.2021г.  обява
 09.08.2021г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Помощник на учителя в ДГ № 9 "Приказка" - Търговище  11.08.2021г.  обява
 09.08.2021г.  ОУ "Хр. Ботев" - с. Лиляк  Учител по математика и информационни технологии  02.09.2021г.  обява
 06.08.2021г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Помощник на учителя по проект от 16.08.2021г. до 26.08.20221г. обява
 02.08.2021г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Помощник - възпитател  06.08.2021г. обява
 27.07.2021 г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Камбурово  Учител/старши учител в ЦДО в начален етап  04.08.2021г.  обява
 27.07.2021 г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Камбурово  Учител/старши учител в ЦДО в прогимназиален етап  30.07.2021г.  обява
 27.07.2021 г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап  29.07.2021г.  обява
  21.07.2021 г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител, старши учител ГЦОУД в начален етап  30.08.2021г.  обява
 19.07.2021 г.  СУ "Св. св. Кирил и Методий" - град Антоново  Учител по български език и литература  25.08.2021г.  обява
13.07.2021 г. ПГТрЛП - град Омуртаг  Учител по професионална подготовка, Специалност: Транспортна техника и технологии, ДВГ, Автотранспортна техника  20.08.2021г.  обява
12.07.2021 г. ОУ "Л. Каравелов" - град Попово лектор по физика и астрономия 16.07.2021 г. обява
12.07.2021 г. ОУ "Л. Каравелов" - град Попово учител по компютърно моделиране и информационни технологии 16.07.2021 г. обява
12.07.2021 г. ОУ "Л. Каравелов" - град Попово учител по биология и здравно образование 16.07.2021 г. обява
12.07.2021 г. ОУ "Л. Каравелов" - град Попово учител по математика 16.07.2021 г. обява
 12.07.2021 г.  ОУ "Л. Каравелов" - град Попово учител/ст. учител в ГЦОУД в начален етап   16.07.2021 г. обява 
02.07.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по философия 12.07.2021г. обява
02.07.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по математика - 2 места 12.07.2021г. обява
28.06.2021г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище  Логопед, по проект 30.06.2021г.  обява
28.06.2021г.  ОУ - село Водица Учител по Математика 30.06.2021г. обява
25.05.2021г. ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово Механик, земеделски машини 28.05.2021г. обява
25.05.2021г. Детска градина № 6 - град Търговище Помощник-възиптател за група в с. Росина 27.05.2021г. обява
20.05.2021г. ПГ по земеделие - град Търговище Технически сътрудник 27.05.2021г. обява
 18.05.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Учител по ФВС 21.05.2021г. обява
 05.05.2021г. ОУ - село Ломци  Учител по математика и информатика  12.05.2021г. обява
 05.05.2021г.  Детска градина - град Антоново  Домакин на 4 часа в група в с. Изворово  10.05.2021г.  обява
29.04.2021г. Детска градина - град Антоново Помощник - възпитател на 4 часа в група в с. Изворово 07.05.2021г. обява
29.04.2021г. Детска градина - град Антоново Помощник - възпитател на 4 часа в група в с.Стеврек 07.05.2021г. обява
29.04.2021г. Детска градина - град Антоново Помощник - възпитател на 4 часа в група в с. Таймище 07.05.2021г. обява
29.04.2021г. Детска градина - град Антоново Готвач на 4 часа в група в с. Изворово 07.05.2021г. обява
 26.04.2021г. ОУ "Акад. Даки Йорданов"- град Омуртаг Завеждащ административна служба 13.05.2021г. обява
 21.04.2021г.  ПГ по земеделие - град Търговище  Психолог на 4 часа по порект 28.04.2021г.  обява
 20.04.2021г. ОУ - село Трескавец  Касиер, счетоводство на 2 часа 22.04.2021г. обява
20.04.2021г.  НУ - село Изворово Касиер, счетоводство на 2 часа 22.04.2021г. обява
 20.04.2021г. ОУ - село Стеврек Касиер, счетоводство на 2 часа 22.04.2021г. обява
15.04.2021г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по английски език 20.04.2021г. обява
 15.04.2021г.  ОУ - село Крепча  Учител в ГЦОУД в начален етап  19.04.2021г. обява
 13.04.2021г.  ОУ - Камбурово Учител/старши учител начален етап    16.04.2021г.  обява
  12.04.2021г.  ОУ - село Подгорица  Учител ва начален етап 14.04.2021г. обява
 06.04.2021г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален етап- 2 места 09.04.2021г. обява
 31.03.2021г.   ОУ - село Врани кон  Социален работник - по проект 02.04.2021г.  обява
 26.03.2021г.  Детска градина № 5 "Червената шапчица" - град Търговище  Учител детска градина  31.03.2021г. обява
 17.03.2021г. Детска градина № 8 "Слънце" - град Търговище  Учител детска градина  23.03.2021г.  обява
 11.03.2021г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище чистач - хигиенист 17.03.2021г. обява
02.03.2021г. СУ "Св.Св. Кирил и Методий" - град Антоново чистач - хигиенист 04.03.2021г. обява
22.02.2021г. ДГ № 6 "Пролет" - град Търговище  Помощник - възпитател по проект 24.02.2021г. обява
17.02.2021г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по немски език 19.02.2021г. обява
15.02.2021г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Учител по английски език  22.02.2021г.  обява
 08.02.2021г.  ДГ - село Зараево  Учител, детска градина група в с. Зараево  12.02.2021г.  обява
04.02.2021г. ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище  Помощник - възпитател - по проект  10.02.2021г.  обява
01.02.2021г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - град Търговище  Ресурсен учител 03.02.2021г. обява
27.01.2021г. ПГСС "Н. Пушкаров" - град Попово  Портиер-Учебно опитно стопанство  29.01.2021г. обява
22.01.2021г.  ОУ - село Водица  Образователен медиатор по проект  26.01.2021г.  обява
 08.01.2021г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Портиер  11.01.2021г.  обява
 08.01.2021г.  ДГ "Здравец" - град Попово  перач/помощник-възпитател  12.01.2021г. обява
  06.01.2021г.  СУ - град Опака  Учител в ГЦОУД в начален етап  08.01.2021г. обява
 04.01.2021г.  ДГ "Пчелица" - град Търговище  Психолог - ня 4 часа по проект 08.01.2021г. обява
 04.01.2021г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Лектор в начален етап - 352 часа 07.01.2021г. обява
31.12.2020г. Детска градина - град Антоново Помощник-възпитател за група в гр. Антоново  04.01.2021г. обява
31.12.2020г. Детска градина - град Антоново Домакин за група вс. Изворово  05.01.2021г. обява
14.12.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 18.12.2020г. обява
11.12.2020г. ПГ по земеделие - гр.Търговище Образователен медиатор 23.12.2020г. обява
09.12.2020г. Второ начално училище „Васил Левски“ град Омуртаг Учител/старши учител, начален етап 11.12.2020г. обява
08.12.2020г.  ДГ "Зарайск" - с. Зараево Домакин 14.12.2020г. обява
08.12.2020г.  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - 
с. Зараево
 Огняр 18.12.2020г.  обява
07.12.2020г.   ДГ "Слънце"-гр.Попово  Огняр 11.12.2020г.  обява
02.12.2020г. Второ начално училище „Васил Левски“ град Омуртаг Директор 08.12.2020г. обява
 25.11.2020г.  ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" -
с. Зараево
 Учител по английски език  30.11.2020г. обява
 23.11.2020г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Помощник-възпитател по проект  27.11.2020г. обява 
 16.11.2020г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Лиляк  Учител по немски език  18.11.2020г. обява
13.11.2020г. ОУ "Христо Ботев" - с.Камбурово Учител по английски език 17.11.2020г. обява
13.11.2020г. ЦСОП - гр.Търговище Възпитател на деца със СОП 17.11.2020г. обява
13.11.2020г. ОУ "Христо Ботев" - с.Ломци Учител по български език и литература 17.11.2020г.  обява 
12.11.2020г. ОУ "Христо Ботев" - с.Камбурово Прислужник 16.11.2020г. обява
 12.11.2020г. ОУ "Христо Ботев" - с.Камбурово  Учител в начален етап 16.11.2020г. обява
10.11.2020г.  ПГТЛП - град Попово  Учител по математика 16.11.2020г. обява
10.11.2020г.  ПГТЛП - град Попово  Учител по английски език 16.11.2020г. обява
 05.11.2020г. ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник- възпитател по проект  09.11.2020г. обява
05.11.2020г.  ПГИИ "Джон Атанасов - град Търговище  Учител по физика 11.11.2020г. обява
04.11.2020г.  СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител по български език и литература 09.11.2020г. обява
04.11.2020г. ОУ - село Ломци огняр 06.11.2020г. обява
04.11.2020г. ОУ - село Плъстина огняр 09.11.2020г. обява
04.11.2020г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Учител ГЦОУД в начален етап 06.11.2020г. обява
02.11.2020г. ОУ - село Зелена Морава  Учител по български език и лритуратура 04.11.2020г. обява
29.10.2020г.  ДГ "Здравец" - гр. Попово Помощник-възпитател 02.11.2020г. обява
29.10.2020г. ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово Учител по ФВС 03.11.2020г. обява
27.10.2020г.  ДГ №8 "Слънце" - град Търговище Помощник-възпитател в ДГ 29.10.2020 г.  обява 
27.10.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 29.10.2020 г. обява
26.10.2020г. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" -
с. Дралфа
Шофьор на автобус 28.10.2020 г. обява
26.10.2020г. ДГ №6 "Пролет" - Търговище Огняр в детска градина 28.10.2020 г. обява
23.10.2020г. Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - гр.Търговище    Огняр-работник поддръжка 27.10.2020 г. обява
 22.10.2020г.  ДГ №1 "Веселушко" - Търговище ЗАС в детска градина 26.10.2020 г. обява
21.10.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 23.10.2020 г. обява
20.10.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 23.10.2020 г. обява
20.10.2020г. ОУ "А.Страшимиров" - с. Светлен Учител по български език и литература 23.10.2020 г. обява
20.10.2020г. ОУ "А.Страшимиров" - с. Светлен Учител по физическо възпитание и спорт 23.10.2020 г. обява
20.10.2020г. ДГ "1 юни"с.Руец Помощник-възпитател за група в с. Овчарово 22.10.2020 г. обява
 19.10.2020г.  ПГТХВТ "Алеко Константинов"- Търговище  Учител по биология и химия 21.10.2020 г. обява
16.10.2020г.  ПГИИ - град Търговище  Огняр 23.10.2020г. обява
16.10.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по география и икономика 21.10.2020г. обява
12.10.2020г. ОУ - село Лиляк  Чистач  хигиенит - на 4 часа 16.10.2020г.  обява
09.10.2020г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище  Учител по английски в начален етап 13.10.2020г. обява
08.10.2020г.  РЦПППО - област Търговище  Ресурсен учител за община Антоново 13.10.2020г. обява
06.10.2020г. ОУ - село Голямо Ново Учител в начален етап 09.10.2020г.   обява
06.10.2020г. ДГ "Лястовичка" - град Попово Помощник на учителя 09.10.2020г.  обява
06.10.2020г.  ДГ "Пчелица" - град Търговище Учител, ДГ 09.10.2020г. обява
05.10.2020г.  ДГ "Здравец" - град Попово  Учител, ДГ 07.10.2020г. обява
02.10.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Портиер 06.10.2020г. обява
30.09.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Образователен медиатор по проект на 4 часа 02.10.2020г. обява
30.09.2020г. ОУ - село Макариополско  Учител по дървообработване 05.10.2020г. обява
29.09.2020г. ОУ - село Врани кон Социален работник 30.09.2020г. обява
29.09.2020г. ДГ "Лястовичка" - град Попово Учител, ДГ 02.10.2020г. обява
29.09.2020г.  ПГ по земеделие - град Търговище Учител по биология  01.10.2020г. обява
28.09.2020г.  ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател 30.09.2020г. обява
25.09.2020г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител спортна подготовка /футбол/ - на 4 часа 29.09.2020г. обява
25.09.2020г. ОУ - село Макариополско  Учител по Биология и ЗО 30.09.2020г.   обява
24.09.2020г. ОУ - село Вардун  Образователен медиатор по проект  28.09.2020г.  обява
24.09.2020г.  ОУ - село Надарево  Образователен медиатор по проект на 4 часа 28.09.2020г. обява
24.09.2020г.  ПГЗ - град Търговище  Образователен медиатор по проект на 4 часа 29.09.2020г. обява
24.09.2020г.  ОУ - село Водица  Образователен медиатор по проект на 4 часа 28.09.2020г. обява
23.09.2020г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище Учител по ФВС 25.09.2020г. обява
23.09.2020г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - град Търговище Учител по математика 30.09.2020г. обява
 23.09.2020г.  ОУ - село Голямо ново Образователен медиатор по проект  30.09.2020г. обява
23.09.2020г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Учител ДГ 25.09.2020г. обява
23.09.2020г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Помощник възпитател 25.09.2020г. обява
23.09.2020г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище Помощник на учителя 25.09.2020г. обява
23.09.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  25.09.2020г. обява
23.09.2020г.  ОУ - село Макариополско  Образователен медиатор по проект  25.09.2020г. обява
 21.09.2020г.  ОУ "Даки Йорданов" - град Омуртаг  Социален работник - на 4 часа  25.09.2020г. обява
  21.09.2020г.  СУ - град Антоново  Образователен медиатор по проект  23.09.2020г. обява
 21.09.2020г.  ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател 24.09.2020г. обява
 21.09.2020г.  Второ НУ "В.Левски" - град Омуртаг   Образователен медиатор по проект 21.09.2020г. обява
18.09.2020г.  ОУ - село Светлен  Образователен медиатор по проект 24.09.2020г. обява
  18.09.2020г.  ОУ - село Драгановец  Образователен медиатор по проект 25.09.2020г. обява
 18.09.2020г. Второ ОУ "Н. Й. Вапцаров" - град Търговище  Образователен медиатор по проект 23.09.2020г. обява
 17.09.2020г. ОУ - село Зелена морава Образователен медиатор по проект 21.09.2020г. обява
 16.09.2020г. НУ - село Изворово Образователен медиатор по проект на 4 часа 18.09.2020г. обява
 16.09.2020г. ДГ № 7 "Снежанка" - град Търговище Логопед по проект на 4 часа 21.09.2020г. обява
 15.09.2020г. Първо НУ "Христо Смирненски" - град Омуртаг  Учител ГЦОУД в начален етап 21.09.2020г.  обява
 15.09.2020г.  ЦСОП - град Търговище  Учител на деца със СОП  21.09.2020г. обява
15.09.2020г.  ОУ - село Стеврек  Образователен медиатор на 4 часа  18.09.2020г.  обява
15.09.2020г. ОУ - село Стеврек Лектор по математика - 144 часа 30.06.2021г. обява
15.09.2020г. ДГ "Здравец" - град Попово Психолог  17.09.2020г. обява
15.09.2020г.  ДГ "Здравец" - град Попово  Помощник на учителя  17.09.2020г. обява
 14.09.2020г.  ПГТЛП - град Попово  Учител по ФВС   16.09.2020г. обява
 14.09.2020г.  ОУ - село Трескавец  Образователен медиатор на 4 часа  16.09.2020г. обява
14.09.2020г. ОУ -. село Подгорица  Учител в подготвителна група  16.09.2020г. обява
14.09.2020г. ОУ - село Крепча  Образователен медиатор на непълен раб. ден 18.09.2020г. обява
14.09.2020г. ОУ "Св.Кл.Охридски" - град Попово  Образователен медиатор на 4 часа  24.09.2020г. обява
14.09.2020г. ДГ № 5 "червената шапчица" - град Търговище  Учител в ДГ за група в с. Драгановец  15.09.2020г. обява
14.09.2020г.  ОУ - село Дралфа  Учител по ФВС  16.09.2020г. обява
11.09.2020г.  СУ - град Опака  Учител по история и цивилизации  16.09.2020г. обява
11.09.2020г.  ОУ - село Беломорци  Образователен медиатор по проект - на 4 часа  15.09.2020г. обява
11.09.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Лектор индивидуално обучение в начален етап - 304 часа  15.09.2020г. обява
 11.09.2020г. Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Търговище  Логопед  14.09.2020г.  обява
 11.09.2020г. Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Търговище  Психолог  14.09.2020г.  обява
 11.09.2020г. ОУ - село Лиляк  Образователен медиатор - на 4 часа  21.09.2020г.  обява
 11.09.2020г. ОУ "Св.Кл.Охридски" - град Попово  Учител по английски език 18.09.2020г. обява
10.09.2020г. ПГЕС - Търговище Чистач на 4 часа 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. НУ - село Изворово Учител ГЦОУД в начален етап 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. Първо ОУ "Хр.Ботев" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален етап 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Помощник - възпитател за група в с. Светлен 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител, ДГ за група в с. Водица 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител, ДГ за група в с. Светлен - 2 места 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител, ДГ за група в с. Славяново 14.09.2020г. обява
10.09.2020г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище  Лектор по музика - 162 часа  14.09.2020г. обява
 09.09.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по английски език  11.09.2020 г. обява
09.09.2020г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Помощник на учителя 11.09.2020 г. обява
09.09.2020г. ОУ - село Драгановец Счетоводител - на 4 часа 18.09.2020 г. обява
09.09.2020г. ОУ - село Ломци Образователен медиатор 18.09.2020 г. обява
 09.09.2020г.  ОУ - село Ломци  Учител по ФВС 11.09.2020 г. обява
09.09.2020г. ОУ - село Зараево Учител ГЦОУД в начален етап - 2 места 14.09.2020г. обява
09.09.2020г. ОУ - село Дралфа Образователен медиатор - по проект 14.09.2020г. обява
09.09.2020г. ОУ - село Садина  Готвач 14.09.2020г.  обява
09.09.2020г. ДГ № 6 "Пролет" - град Търговище Учител детска градина - за група в с. Росина 11.09.2020 г. обява
 09.09.2020г. Първо ОУ "Хр.Ботев" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап  11.09.2020 г.  обява
 09.09.2020г ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Образователен медиатор  14.09.2020 г. обява
 09.09.2020г  ОУ - село Голямо Градище  Учител ГЦОУД в начален етап  14.09.2020 г.  обява
 08.09.2020г ДГ "Шестте ястребинчета" гр. Антоново Учител, детска градина - група гр. Антоново 14.09.2020 г. обява
 08.09.2020г ДГ "Шестте ястребинчета" гр. Антоново Учител, детска градина - група с. Стеврек 14.09.2020 г. обява
 08.09.2020г ДГ "Шестте ястребинчета" гр. Антоново Учител, детска градина - група гр. Антоново 14.09.2020 г. обява
 08.09.2020г  ДГ "Шестте ястребинчета" гр. Антоново  Учител, детска градина - група гр. Антоново  15.09.2020 г. обява
 08.09.2020г  ОУ "Н. Й. Вапцаров" село Врани кон  Учител по Английски език  11.09.2020 г.  обява
 08.09.2020г ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор - изобразително изкуство 10.09.2020 г. обява
 08.09.2020г  ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Портиер - Учебно опитно стопанство  10.09.2020 г.  обява
08.09.2020г ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище Чистач 11.09.2020г. обява
08.09.2020г ДГ № 3 "Здравец" - град Търговище Учител Детска градина за група в с.Дралфа 14.09.2020г. обява
08.09.2020г ДГ - село Руец Учител Детска градина за група в с. Дългач 11.09.2020г. обява
08.09.2020г ОУ "Д.Йорданов" - град Омуртаг Учител ГЦОУД в прогимназиален етап 11.09.2020г. обява
08.09.2020г Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище Чистач  11.09.2020г. обява
08.09.2020г Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище Учител по биология и ЗО  11.09.2020г. обява
08.09.2020г Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  11.09.2020г. обява
 08.09.2020г Второ СУ "Проф. Н.Маринов" - град Търговище  Учител по физика и астрономия  11.09.2020г.  обява
 08.09.2020г. ОУ - село Светлен  Учител ГЦОУД в начален етап 14.09.2020г. обява
 08.09.2020г. ОУ - село Дралфа  Учител ГЦОУД в прогимназиален етап 11.09.2020г. обява
 08.09.2020г. ОУ - село Голямо ново  Учител ГЦОУД в прогимназиален етап   10.09.2020г.  обява
 08.09.2020г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - град Търговище  Лектор по английски език - 227 часа  11.09.2020г.  обява
08.09.2020г. ПГТрЛП - град Омуртаг Образователен медиатор  14.09.2020г. обява
08.09.2020г. ОУ - село Стеврек Учител по френски език 11.09.2020г. обява
08.09.2020г. ОУ - село Стеврек Учител по математика  14.09.2020г. обява
 08.09.2020г.  ОУ - село Стеврек  Учител по английски език  11.09.2020г.  обява
  08.09.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  10.09.2020г.  обява
 08.09.2020г.  ОУ - село Дралфа  Учител в начален етап  10.09.2020г.  обява
04.09.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" Портиер 11.09.2020г. обява
 04.09.2020г.  Първо СУ "Свети Седмочисленици"  Учител по физика и астрономия  11.09.2020г.  обява
 04.09.2020г.  ОУ "Г. Бенковски" - с. Беломорци, община Омуртаг  Лектор по история и цивилизация и география и икономика  14.09.2020г.  обява
03.09..2020г. Първо ОУ "Хр. Ботев" - Търговище Портиер 04.09.2020г. обява
03.09.2020г.  ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Попово   Лектор по биология и химия  11.09.2020г.  обява
 01.09.2020г. СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител по английски език  04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ДГ "Здравец" - град Попово Помощник-възпитател - 2 места 04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ОУ - село Зелена морава Шофьор на училищен автобус 11.09.2020г. обява
01.09.2020г. ДГ № 11 "Звънче" - град Търговище  Учител в ДГ - 2 места  11.09.2020г.  обява
01.09.2020г. ПГЕС - град Търговище  Учител по история, география и философия  04.09.2020г.  обява
01.09.2020г. ПГТЛП - град Омуртаг Шофьор на училищен автобус 05.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГТЛП - град Омуртаг Учител по практика 05.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по физика 08.09.2020г.  обява
01.09.2020г. ОУ - село Камбурово Учител в начален етап 04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор по изобразително изкуство - 234 часа 04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Учител по практика Професионално направленеие "Пътувания, туризъм и свободно време" 04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Продавач павилион 04.09.2020г. обява
01.09.2020г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово  Ресурсен учител  04.09.2020г.  обява
 01.09.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител по български език и литература 04.09.2020г. обява
 01.09.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 04.09.2020г. обява
 01.09.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Чистач - хигиенист - 2 места 04.09.2020г. обява
 01.09.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 2 места  03.09.2020г. обява
31.08.2020г. ДГ "Лястовичка" - град Попово Помощник на учителя 04.09.2020г. обява
 31.08.2020г.  ДГ "Лястовичка" - град Попово  Детски учител  04.09.2020г.  обява
31.08.2020г.  ОУ - село Лиляк  шофьор на училищен автобус  02.09.2020г.  обява
 28.08.2020г. Първо СУ"Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител  в начален етап  01.09.2020г.  обява
 28.08.2020г. Спортно училище "Н. Симов" - град Търговище Учител спортна подготовка /вдигане на тежести/ - на 4 часа  01.09.2020г.  обява
 28.08.2020г. Второ ОУ "Н.ВАПЦАРОВ" - град Търговище  Секретар   01.09.2020г.  обява
 27.08.2020г. ОУ- село Крепча  Прислужник  01.09.2020г.  обява
 27.08.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител по Биология и ЗО 31.08.2020г. обява
 27.08.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител по Информатика и информационни технологии  31.08.2020г.  обява
26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител практическо обучение 28.08.2020г. обява
26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител теоретично обучение 28.08.2020г. обява
26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител теоретично обучение 28.08.2020г. обява
26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по музика - 12 ч.седмично 28.08.2020г. обява
26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по изобразително изкуство - 12 ч. седмично 28.08.2020г. обява
 26.08.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Лектор по немски език - 6 ч. седмично  28.08.2020г.  обява
26.08.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Шофьор на училищен автобус - 2 места 28.08.2020г. обява
26.08.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор ФВС - 192 часа 28.08.2020г. обява
 26.08.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Учител в начален етап с английски език  28.08.2020г.  обява
 25.08.2020г.  СУ - град Антоново  Лектор по философия - 180 часа  27.08.2020г.  обява
 25.08.2020г. ПГ по техника и лека промишленост - град Попово  Учител по Химия и физика  28.08.2020г.  обява
 25.08.2020г. ОУ - село Светлен ЗАС 28.08.2020г. обява
 25.08.2020г. ОУ - село Светлен Учител по Биология и ЗО и Химия и ООС 28.08.2020г. обява
  25.08.2020г.  ОУ - село Светлен  Учител в ГЦОУД в начален етап  28.08.2020г.  обява
 25.08.2020г. ПГ по техника и лека промишленост - град Попово Учител теоретично обучение в професионално направление "Компютърни науки"  28.08.2020г.  обява
25.08.2020г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово Чистач 28.08.2020г. обява
25.08.2020г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово Огняр 28.08.2020г. обява
 25.08.2020г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс - град Търговище  Учител по спортни дейности и туризъм  08.09.2020г.  обява
24.08.2020г. ОУ - село Зелена морава Шофьор на училищен автобус 31.08.2020г. обява
24.08.2020г. ОУ - село Зелена морава Учител по български език и литература 26.08.2020г. обява
24.08.2020г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител по история, география и философия 27.08.2020г. обява
 24.08.2020г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище  Учител по български език и литература и по руски език  27.08.2020г.  обява
 24.08.2020г.  ОУ - село Голямо ново  Учител по математика  31.08.2020г.  обява
 24.08.2020г.  ОУ - село Дралфа  Учител по математика  28.08.2020г.  обява
 21.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Образователен медиатор - по проект - на 4 часа  26.08.2020г.  обява
20.08.2020г. ОУ - село Водица Учител по математика 28.08.2020г. обява
 20.08.2020г.  ОУ - село Водица  Учител в ГЦОУД в начален етап  28.08.2020г.  обява
19.08.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Заместник - директор по учебната дейност 24.08.2020г. обява
  19.08.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Заместник - директор по учебната дейност  24.08.2020г.  обява
 18.08.2020г. СУ "Васил Левски" - град Опака  Завеждащ административна служба  20.08.2020г. обява
 17.08.2020г.  ПГ по земеделие - град Търговище  Учител по немски език  28.08.2020г. обява
 17.08.2020г. ЦСОП - град Търговище Работник поддръжка 20.08.2020г. обява
 17.08.2020г.  ОУ - село Камбурово  Образователен медиатор по Проект "Подкрепа за успех"  21.08.2020г.  обява
14.08.2020г. ПГТЛП - град Попово Учител по химия и физика 24.08.2020г. обява
 14.08.2020г.  ПГТЛП - град Попово Учител, теоретично обучение в професионално направление "Компютърни науки"  24.08.2020г.  обява
 14.08.2020г.  ОУ - село Ломци  Учител по математика  31.08.2020г.  обява
 14.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 19.08.2020г. обява
 14.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап 19.08.2020г. обява
 14.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Технически секретар 28.08.2020г. обява
 14.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Учител, начален етап на основното образование (I-IV) клас 19.08.2020г. обява
 14.08.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Лектор по Биология и ЗО  19.08.2020г.  обява
 11.08.2020г.  ОУ - село Дралфа  Чистач  14.08.2020г.  обява
10.08.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Чистач - 2 места 13.08.2020г. обява
10.08.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап - 2 места до 27.08.2020г. обява
 10.08.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 27.08.2020г.  обява
06.08.2020г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по география с допълване по биология 11.08.2020г. обява
06.08.2020г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по немски език 11.08.2020г. обява
 04.08.2020г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище  Помощник - възпитател - по проект  05.08.2020г.  обява
24.07.2020 г. ОУ "Паисий Хилендарски"-
с. Надарево
 Старши счетоводител на 4 часа  07.08.2020 г. обява
24.07.2020 г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител по математика  05.08.2020 г. обява
24.07.2020 г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  05.08.2020 г. обява
24.07.2020 г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  05.08.2020 г. обява
 20.07.2020г.  СУ "Св.Св.Кирил и Методий"-Антоново Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  02.09.2020г.  обява
 20.07.2020г.  ПГ "Симеон Велчев" - Омуртаг  Учител по биология и здравно образование  24.08.2020г.  обява
 09.07.2020г.  ОУ - село Камбурово  Учител в ГЦОУД в начален етап  02.09.2020г.  обява
 08.07.2020г.  Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище  Учител по немски език  14.07.2020г.  обява
 07.07.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по български език и литература  17.07.2020г.  обява
07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап 14.07.2020г. обява
07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител по български език и литература 14.07.2020г. обява
07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител по английски език 10.07.2020г. обява
07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител по музика 14.07.2020г. обява
07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище Учител по физическо възпитание и спорт 14.07.2020г. обява
 07.07.2020г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище  Учител по математика  14.07.2020г.  обява
 03.07.2020г.  ДГ № 1 "Веселушко" - град Търговище  Помощник на учителя   06.07.2020г.  обява
02.07.2020г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище Учител по английски език в начален етап  07.07.2020г. обява
  02.07.2020г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Учител по Математика  07.07.2020г.  обява
 01.07.2020г.  СУ - град Антоново  Социален работник в училище  03.07.2020г.  обява
 01.07.2020г.  ПГТрЛП - град Омуртаг  Учител по български език и литература  31.08.2020 г.  обява
 01.07.2020г. Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово  Счетоводител  31.07.2020 г.  обява
 01.07.2020г.  ОУ - село Водица  Счетоводител на 4 часа  24.07.2020 г. обява
 01.07.2020г. ОУ "Любен Каравелов" - град Попово  Учител  в ГЦОУД в начален етап - 3 места. 06.07.2020г. обява
 01.07.2020г.  ОУ "Любен Каравелов" - град Попово  Учител  в ГЦОУД в прогимназиален етап  06.07.2020г.  обява
 22.06.2020г.  ДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище  Учител в ДГ за група в с. Драгановец  25.06.2020г.  обява
 19.06.2020г.  ОУ "Св.Климент Охридски" - Попово  Счетоводител  15.07.2020г.  обява
 12.06.2020г.   ДГ № 2 "Осми март" - гр. Търговище  Помощник на учителя  15.06.2020г.  обява
 04.06.2020г.  ДГ № 8 "Слънце" - гр. Търговище  Психолог - по проект  12.06.2020г.  обява
27.05.2020г. Второ ОУ "Н.Вапциров" - град Търговище  ЗАС  01.06.2020г.  обява
  27.05.2020г. ДГ № 2 "Осми март" - град Търговище  Детски учител  29.05.2020г.  обява
 21.05.2020г. ОУ"Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг  Шофьор на ученически автобус  28.05.2020г.  обява
 08.05.2020г.  ОУ - село Врани кон  Технически секретар  11.05.2020г.  обява
 12.03.2020г.  ОУ - село Стеврек  Учител по български език и литература  16.03.2020г.  обява
 09.03.2020г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град Търговище  Учител по български език и литература 13.03.2020г.  обява
 26.02.2020г. ДГ № 5 "Червената шапчица" - град Търговище  Помощник - възпитател  до 13.00 часа на 28.02.2020г. 0601/6 49 42
0888150614
 
 25.02.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител по английски език до 10.00 часа на 28.02.2020г.  0601/6 54 39
24.02.2020г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище  Пазач - портиер  до 11.00 часа на 02.03.2020г.  0601/6 20 37
18.02.2020г.  ОУ "Л.Каравелов" - град Попово  Психолог до 20.02.2020г. 0608/4 27 74
17.02.2020г. ОУ - село Зелена Морава Шофьор на училищен автобус до 21.02.2020г. 06047/22 31
 17.02.2020г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 10.00 часа на 20.02.2020г.  0601/6 54 74
060186 54 39
 
 14.02.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 19.02.2020г.   0601/6 30 70
 12.02.2020г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Учител по физика и астрономия  до 15.00 часа на 14.02.2020г.  0601/6 38 12
 11.02.2020г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Учител по биология и ЗО до 10.00 часа на 13.02.2020г. 0601/6 30 70
 10.02.2020г.  ОУ - село Зелена Морава  Шофьор на училищен автобус  до 17.02.2020г.  06047/22 31
  05.02.2020г.  СУ - град Антоново  Шофьор на училищен автобус  до 14.02.2020г.  06071/22 73
 05.02.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 07.02.2020г.  0601/6 23 70
  27.01.2020г.  РЦПППО - област Търговище Ресурсен учител  за община Попово - на 4 часа до 15.00 часа на 05.02.2020г. 0601/6 44 64
 24.01.2020г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 15.30 часа на 28.01.2020г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 17.01.2020г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по физика  до 30.01.2020г.  0601/6 36 59
 15.01.2020г. ПГ по земеделие - град Търговище  Психолог - на 4 часа  до 14.00 часа на 28.01.2020г. 0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 14.01.2020г.  ОУ - село Дралфа Учител в  начален етап с английски език  до 16.01.2020г.  0893349239
13.01.2020г.  РЦПППО - град Търговище  Ресурсен учител за община Търговище до 15.00 часа на 16.01.20120г.  0601/6 44 64
10.01.2020г.  ОУ - село Плъстина  Завеждащ административна служба  до 15.00 часа на 14.01.20120г.  0885246860
06.01.2020г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Чистач-хигиенист  до 08.01.2020г.  0601/6 30 70
06.01.2020г. СУ "Васил Левски" - град Опака Учител в начален етап до 08.01.2020г. 0876838192
02.01.2020г. ПГ по икономическа информатика - град Търговище  Учител по физика до 06.01.2020г.  0601/6 36 59
02.01.2020г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Шофьор на автобус до 16.00 часа на 03.01.2020г.  0893349240
02.01.2020г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище Чистач до 10.00 часа на 06.01.2020г.  0601/62370
30.12.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Огняр до 02.01.2020г.  0893349240
20.12.2019г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Прислужник до 10.00 часа на 06.01.2020г. 0899745861
20.12.2019г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Учител по история и цивилизации и география и икономика - 1/2 щат до 10.00 часа на 06.01.2020г. 0899745861
 20.12.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Камбурово  Образователен медиатор по проект  до 10.01.2020г.  0877611905
 18.12.2019 г. Първо СУ "Св. Седмочисленици"- гр. Търговище  Учител по английски език до 12.00 часа на 08.01.2020 г.   0601/6 30 70
 16.12.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Помощник - възпитател  до 12.00 часа на 18.12.2019г. 0879208854
0608/4 25 48
 09.12.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" - град Търговище  Учител по немски език  до 12.12. 2019г.  0601/6 20 37
04.12.2019г. ОУ "Св. Климент Охридски" - град Попово  Учител в начален етап  до 15.00 часа на 16.12.2019г.  0608/4 34 18
 03.12.2019г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Огняр до 13.00 часа на 05.12.2019г.  0608/4 27 63
 02.12.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии"Алеко Константинов" - град Търговище  Лектор по музика  до 05.12.2019г.  0601/6 20 37
 29.11.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в прогимназиален етап по история и география до 15.00 часа на 03.12.2019г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.11.2019г. Детска градина № 2 "Усмивка" - село Камбурово  Помощник- възпитател до 16.00 часа  на 01.12.2019г.  08988232424
27.11.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Помощник- възпитател до 16.00 часа  
на 29.11.2019г.
0608/4 35 22
26.11.2019г. Детска градина "Зарайск" - село Зараево Учител в ДГ за група в село Светлен до 14.00 часа  
на 29.11.2019г.
0899198264
25.11.2019г. Детска градина №2 "Усмивка" - село Камбурово Ресурсен учител до 12.00 часа  
на 29.11.2019г.
 0608/5 71 91
25.11.2019г. Детска градина №1 "Радост" - град Омуртаг Помощник на учителя до 12.00 часа  
на 29.11.2019г.
 0605/8 70 82
18.11.2019г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии  Образователен медиатор  до 21.11.2019г.  0601/6 20 37
15.11.2019г. ПГ по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг  Чистач/хигиенист  до 25.11.2019г. 0605/6 22 17
0877911310
 
15.11.2019г. Обединено училище - село Макариополско Шофьор на училищен автобус до 12.00 часа  
на 19.11.2019г.
 0887172486
15.11.2019г. ПГ по икономическа информатика - град Търговище  Учител по физика до 19.11.2019г. - вкл.  0601/6 36 59
14.11.2019г. ЦСОП - град Търговище  Учител до 18.11.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
08.11.2019г. Детска градина №2 "Усмивка " - село Камбурово Чистач в ДГ село Веренци до 12.00 часа  
на 12.11.2019г.
 0898232424
06.11.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина Учител по Български език и литература - 0,5 щат до 12.00 часа  
на 11.11.2019г.
 0885499495
06.11.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Логопед до 12.00 часа  
на 08.11.2019г.
 0601/6 39 72
06.11.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Психолог до 16.00 часа  
на 11.11.2019г.
 0608/4 35 22
05.11.2019г. НУ "Д-р Петър Берон" - село Изворово Чистач  до 08.11.2019г.  0885398412
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово Технически секретар до 15.11.2019г.  0877611905
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово Прислужник  до 08.11.2019г.  0877611905
04.11.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Камбурово  Образователен медиатор до 16.00 часа  
на 14.11.2019г.
 0877611905
04.11.2019г. ОУ "Г.С.Раковски" - село Голямо Ново  Портиер  до 07.11.2019г.  06064/22 73
04.11.2019г. Детска градина №11 "Звънче " - град Търговище Учител за група в село Г.Соколово до 12.00 часа  
на 06.11.2019г.
0894451231
0895520485
31.10.2019г. ОУ "Д-р Петър Берон" - село Плъстина Чистач - 0,5 щат до 12.00 часа  
на 04.11.2019г.
0885246860
29.10.2019г. ОУ "Васил Левски" - село Крепча Учител ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа  
на 04.11.2019г.
0899745861
28.10.2019г. ДГ "1 юни" - село Руец Помощник - възпитател за група в село Кралево до 12.00 часа  
на 01.11.2019г.
0894451233
06024/22 25
28.10.2019г. ЦСОП - град Търговище Възпитател -  Специална педагогика,сурдопедагогика до 01.11.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
25.10.2019г. ОУ "Никола Вапцаров" - град Попово  Шофьор на автобус  до 30.10.2019г.  0608/4 23 42
25.10.2019г. Детска градина №9 "Приказка " - град Търговище Помощник на учителя до 30.10.2019г. 0894451230
0894451271
25.10.2019г. Детска градина №9 "Приказка" - град Търговище Логопед - 0,5 щат до 30.10.2019г. 0894451230
0894451271
25.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник - възпитател до 14.00 часа  
на 01.11.2019г.

0601/6 49 42
0888150614
 
25.10.2019г. Детска градина №7 "Снежанка" - град Търговище Логопед - 0,5 щат за група в с.Маково до 16.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451228
0894451267
25.10.2019г. Детска градина №7 "Снежанка" - град Търговище Психолог - 0,5 щатза група в с.Маково до 16.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451228
0894451267
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Помощник - възпитател до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Психолог до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №8 "Слънце" - град Търговище Логопед - 0,5 щат до 12.00 часа  
на 30.10.2019г.
0894451229
0601/6 25 06
24.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище  Огняр до 12.00 часа  
на 28.10.2019г.
0984454227
22.10.2019г.  ОУ - село Светлен  Учител ГЦОУД в начален етап до 12.00 часа  
на 25.10.2019г.
 06030/24-38
21.10.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс - град Търговище Учител по спортни дейности и туризъм -         треньор - спортна гимнастика до 14.00 часа
на 23.10.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
21.10.2019г. Детска градина №1 "Веселушко" - град Търговище Психолог до 12.00 часа
на 28.10.2019г.
0601/6 35 38
21.10.2019г. Детска градина №1 "Веселушко" - град Търговище Помощник на учителя до 12.00 часа
на 28.10.2019г.
0601/6 35 38
21.10.2019г. ДГ "Първи юни" - село Макариополско Помощник на учителя - 0,5 щат за група в с. Макариополско и 0,5 щат за група в с. Надарево до 12.00 часа
на 24.10.2019г.
06026/22 40
0894451235
21.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище Помощник на учителя до 12.00 часа
на 23.10.2019г.
0984454227
21.10.2019г. Детска градина №6 "Пролет" - град Търговище Психолог - 0,5 щат до 12.00 часа
на 23.10.2019г.
0984454227
18.10.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител начален етап -  /лектор индивидуално обучение/ - 258 часа до 12.00 часа
на 23.10.2019г.

0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
18.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище  Психолог - 0,5 щат до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
0601/6 39 72
18.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Психолог до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
0877632987
16.10.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по Английски език до 25.10.2019г. 0601/6 36 59
16.10.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк Чистач до 13.30 часа
на 20.10.2019г.
 0895509185
16.10.2019г. Детска градина № "Осми март" - град Търговище Помощник на учителя до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
16.10.2019г. Детска градина № "Осми март" - град Търговище Психолог до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
16.10.2019г. Детска градина №2 "Осми март" - град Търговище Логопед - 0,5 щат до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 24 60
15.10.2019г. Детска градина "Слънце" - град Попово Ресурсен учител до 14.00 часа
на 18.10.2019г.
0608/4 27 63
15.10.2019г. Детска градина "Здравец" - град Попово Помощник на учителя до 16.00 часа
на 18.10.2019г.
0608/4 35 22
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Логопед - 0,5 щат до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Психолог до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник - възпитател до 14.00 часа
на 21.10.2019г.
0601/6 49 42
0888150614
15.10.2019г. Детска градина №5 "Червената шапчица" - град Търговище Помощник на учителя до 14.00 часа
на 21.10.2019г.

0601/6 49 42
0888150614
 
11.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Помощник на учителя до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0877632987
11.10.2019г. Детска градина №3 "Зравец" - град Търговище Психолог до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0877632987
11.10.2019г. Детска градина №11 "Звънче" - град Търговище Помощник на учителя - 1 място за група в кв. Въбел и 2 места за група в гр.Търговище до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
0894451231
0895520485
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Помощник на учителя до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище Помощник - възпитател за село Вардун до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Пчелица" - град Търговище  Психолог до 12.00 часа
на 18.10.2019г.
 0601/6 39 72
11.10.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово Помощник на учителя до 12.00 часа
на 16.10.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
11.10.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово Психолог до 12.00 часа
на 16.10.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
08.10.2019г Първо СУ"Св. Седмочисленици"- гр. Търговище  Чистач - хигиенист до 12.00 часа
на 25.10.2019г.
 0601/6 30 70
07.10.2019г. РЦПППО Ресурсен учител за община Омуртаг до 14.00 часа на 10.10.2019г. 0601/6 44 64
 07.10.2019г.  РЦПППО  Ресурсен учител за община Търговище до 14.00 часа на 10.10.2019г.  0601/6 44 64
03.10.2019г. ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Врани кон Възпитател - 2 места на 6 часа до 17:00 часа
на 08.10.2019 г.
 0899128388
02.10.2019г. Първо СУ "Свети Седмочисленици" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап до 12.00 часа
на 04.10.2019г.
0601/6 30 70
01.10.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Педагогически съветник до 12.00 часа
на 03.10.2019г.
0887172486
01.10.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс - град Търговище  Кариерен консултант до 12.00 часа
на 11.10.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
01.10.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк  Педагогически съветник - 4 часа до 13.30 часа
на 03.10.2019г.
0895509185
30.09.2019г.  РЦПППО Ресурсен учител за община Търговище до 14.00 часа
на 04.10.2019г.
0601/6 44 64
30.09.2019г.  РЦПППО Главен счетоводител до 15.00 часа
на 03.10.2019г.
0601/6 44 64
27.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител в начален етап до 16.00 часа
на 30.09.2019г.
0876838192
27.09.2019г. Първо ОУ "Христо Ботев" - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап до 17.00 часа
на 30.09.2019г.
 0601/6 23 70
26.09.2019г. ОУ "П. Хилендарски" - село Надарево Образователен медиатор - 4 часа
до 13.30 часа
на 30.09.2019г.
 
 0896649179
26.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Чистач до 27.09.2019г. - вкл.  0899128388
25.09.2019г. ОУ "Отец Паисий"  - село Подгорица Образователен медиатор до 27.09.2019г. - вкл.  0879254343
25.09.2019г. ЦСОП - град Търговище  Чистач до 27.09.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
25.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Вардун  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 27.09.2019г. 0889405227
25.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Вардун  Образователен медиатор до 27.09.2019г. 0889405227
 25.09.2019г. Второ НУ "Васил Левски" - град Омуртаг  Образователен медиатор
до 10.00 часа
на 27.09.2019г.
 
0605/6 22 58
 25.09.2019г. НУ "Д-р Петър Берон" - село Изворово Образователен медиатор - 4 часа до 30.09.2019г. 0885398412
 25.09.2019г. ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - село Драгановец Образователен медиатор - 4 часа до 30.09.2019г. 0879393444
 25.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Трескавец Образователен медиатор - 4 часа до 27.09.2019г. 0885398406
 24.09.2019г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - град Омуртаг Учител по география и икономика до 30.09.2019г.  0605/6 25 38
 24.09.2019г.  ОУ "Васил Левски" - село Крепча  Медиатор - 4 часа до 10.00 часа
на 27.09.2019г.
 0899745861
 24.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Психолог - 4 часа седмично до 17.00 часа
на 26.09.2019г.
 0899128388
 24.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Врани кон  Образователен медиатор - 4 часа до 17.00 часа
на 26.09.2019г.
 0899128388
 20.09.2019г. ОУ "Георги Стойков Раковски" - село Голямо Ново  Образователен медиатор  до 25.09.2019г.  06064/22 73
 20.09.2019г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг  Социален работник - 4 часа  до 27.09.2019г. 0879364441
0605/6 36 38
19.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Образователен медиатор - 4 часа до 14.00 часа
на 26.09.2019г.

0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
19.09.2019г.  ЦСОП - град Търговище  Възпитател до 24.09.2019г. - вкл.  0601/6 34 83
19.09.2019г. Професионална гимназия по електротехника и стоителство - град Търговище  Възпитател в общежитие до 24.09.2019г.  0601/6 49 41
19.09.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Образователен медиатор - 4 часа до 12.00 часа
на 25.09.2019г.
 0887172486
19.09.2019г. ДГ №11 "Звънче" - град Търговище Логопед - 0,5 щат до 12.00 часа
на 24.09.2019г.
0894451231
0895520485
19.09.2019г. СУ "Васил Левски" - град Опака  Чистач до 12.00 часа
на 24.09.2019г.
 0879267038
19.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" село Стеврек  Образователен медиатор - 4 часа до 26.09.2019г. 0885398414
18.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Лектор по немски език до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
0601/6 30 70
 18.09.2019г.  ОУ "Отец Паисий" - село Водица Социален работник - непълен работен ден до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
0879300339
 18.09.2019г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - град Търговище  Чистач до 12.00 часа
на 18.09.2019г.
 0601/6 38 12
17.09.2019г. ЦПЛР - Обединен детски комплекс  Кариерен консултант до 12.00 часа
на 26.09.2019г.

0601/6 34 35
0893377043
 
16.09.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово  Образователен медиатор - 4 часа до 16.00 часа
на 24.09.2019г.
 0608/4 34 18
16.09.2019г. ОУ  "Н. Й. Вапцаров" - село Стеврек  Лектор по математика - 144 часа до 30.06.2020 г.  0885398414
16.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Образователен медиатор до 16.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 20 37
16.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Ресурсен учител до 10.00 часа
на 19.09.2019г.
 0893349240
16.09.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - град Търговище  Чистач до 16.00 часа
на 18.09.2019г.
0601/6 49 60
16.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Портиер до 12.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 30 70
16.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Завеждащ административна служба до 12.00 часа
на 19.09.2019г.
0601/6 30 70
13.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава Образователен медиатор до 10.00 часа
на 20.09.2019г.
06047/22 31
 13.09.2019г.  РЦПППО Ресурсен учител за Община Омуртаг - 2 места до 14.00 часа
на 18.09.2019г.
 0601/6 44 64
 13.09.2019г. Първо ОУ "Христо Ботев" -град Търговище Логопед - на непълно работно време             /4 часа/ до 10.00 часа
на 17.09.2019г.
 0601/6 23 70
 12.09.2019г.  Детска градина - град Антоново Учител в детска градина - група в гр. Антоново  до 16.09.2019г.  0885398401
  12.09.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище  Учител спортна подготовка /футбол/ до 12.00 часа
на 17.09.2019г.
 0884341763
 12.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Драгановец  Учител ГЦОУД в начален етап  до 16.09.2019г.  0879393444
 12.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Лиляк Образователен медиатор до 13.30 часа
на 20.09.2019г.
 0895509185
 12.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач до 12.00 часа
на 16.09.2019г.
 0601/6 30 70
 12.09.2019г.  РЦПППО - град Търговище  Слухово-речев рехабилитатор до 16.30 часа
на 16.09.2019г.
 0601/6 44 64
 11.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен Образователен медиатор до 12.00 часа
на 20.09.2019г.
06030/24 38
  11.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Психолог - на непълно работно време на 1 час на длъжността до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0893349240
  11.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина  Учител по Български език и Литература до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
 0885499495
  11.09.2019г. Първо начално училище "Хр.Смирненски" - град Омуртаг  Учител ЦОУД в начален етап  до 13.09.2019г.  0605/6 25 28
  11.09.2019г. СУ " Св.св. "Кирил и Методий" - град Антоново Образователен медиатор до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
 0878113523
 10.09.2019г. ОУ "Георги Бенковски" - село Беломорци Образователен медиатор до 15.00 часа
на 19.09.2019г.
0605/6 48 47
0887163547
 10.09.2019г. ОУ "Георги Бенковски" - село Беломорци  Лектор по Химия и ООС - 54 часа до 15.00 часа
на 16.09.2019г.

0605/6 48 47
0887163547
 
 10.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище  Чистач  до 13.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
 10.09.2019г. ДГ №3 "Здравец" - град Търговище Учител в ДГ №3 "Здравец" - Търговище в с.Дралфа - 2 места до 14.00 часа
на 13.09.2019г.
0601/6 3298
0894451225
 10.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- село Дралфа Образователен  медиатор до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0893349239
 10.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"- село Дралфа  Лектор  по ФВС - 136 часа до 11.00 часа
на 13.09.2019г.
 0893349239
 10.09.2019г.  ОУ "Христо Ботев" - село Садина  Учител по История и цивилизации до 17.00 часа
на 12.09.2019г.
 0885499495
10.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Помощник възпитател в общежитие до 12.00 часа
на 12.09.2019г.
 0879060093
09.09.2019г. ДГ "Слънце" - град Попово Помощник-готвач до 12.09.2019г. 0886126945
 09.09.2019г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Логопед  до 12.09.2019г.  0886126945
 09.09.2019г. ОУ "Акад. Даки Йорданов" - град Омуртаг Образователен медиатор до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
0879364441
0605/6 36 38
 09.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава  Учител по История и цивилизации до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
06047/22 31
 09.09.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Зелена морава Учител ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
06047/22 31
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Помощник-възпитател в ДГ в с.Церовище - непълно работно време - 6 часа до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Помощник-възпитател в ДГ с.Врани кон - непълно работно време - 6 часа до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Учител в ДГ с.Обител в с.Пъдарино в с.Веренци - 3 места до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
 0898232424
  09.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен Учител ГЦОУД в прогимназиален  етап до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
06030/24 38
 09.09.2019г.  ЦСОП - град Търговище  Учител със деца със СОП  до 12.09.2019г.  0601/6 34 83
 09.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Образователен медиатор до 10.00 часа
на 12.09.2019г.
0893349240
 09.09.2019г. ОУ "Отец Паисий" - село Подгорица Учител в подготвителна група до 12.09.2019г.  0879254343
 09.09.2019г. ОУ "Отец Паисий" - село Подгорица  Учител по Български език и Литература до 12.09.2019г.  0879254343
 09.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака  Учител по Математика до 16.00 часа
на 11.09.2019г.
 0876838192
 09.09.2019г.  СУ "Васил Левски" - град Опака Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап до 16.00 часа
на 11.09.2019г.
 0876838192
 09.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в начален етап до 12.00 часа
на 11.09.2019г.
0601/6 30 70
 09.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител ГЦОУД в начален  етап до 12.00 часа
на 11.09.2019г.
0601/6 30 70
 09.09.2019г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - село Стеврек Лектор по Математика - 144 часа до 16.00 часа
на 13.09.2019г.
0885398414
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Домакин/управител на училищен стол до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Чистач до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. Второ начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап до 10.00 часа
на 11.09.2019г.
 0605/6 22 58
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Учител по чужд език /английски/ в начален етап до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище  Учител по История и цивилизации до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Лектор по Биология и здравно образование, Химия и ООС, ЧП - 361 часа до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище Лектор по Български език и литература - 384 часа до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ОУ " Алеко Константинов" - село Голямо Градище  Лектор по Математика - 358 часа до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0888396689
0877396690
 09.09.2019г. ЦПЛР - Обединен комплекс - град Търговище Учител по Изобразително изкуство до 12.00 часа
на 13.09.2019г.
0601/6 3435
0893377043
 09.09.2019г. ДГ "Лястовичка" -  град Попово Логопед до 12.00 часа
на 12.09.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
 09.09.2019г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в детска градина за група в с.Ломци в с.Водица в с.Зараево - 3 места 11.09.2019г. 0879208864
 09.09.2019г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в детска градина за група в с.Водица 11.09.2019г. 0879208864
 09.09.2019г. ДГ №2"Усмивка" - село Камбурово Учител в детска градина за група в с. Врани кон до 16.00 часа
на 12.09.2019г.
0898232424
 03.09.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап - 2 места до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 49 60
 03.09.2019г. Обединено училище - село Макариополско Учител по Английски език до 12.00 часа
на 05.09.2019г.
0887172486
 03.09.2019г. Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Учител в детска градина до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0879208854
0608/4 25 48
03.09.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Заместник директор по административно - стопанската дейност до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0601/6 30 70
 03.09.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
0601/6 30 70
 03.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Учител по История и цивилизации до 14.00 часа
на 10.09.2019г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 03.09.2019г.  ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Попово Лектор по Биология - 72 часа и Химия - 108 часа до 11.09.2019г.   0608/4 23 42
 02.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище Учител по Икономика до 14.00 часа
на 10.09.2019г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 02.09.2019г. Професионална гимназия по земеделие - град Търговище  Учител по География и икономика до 14.00 часа
на 10.09.2019г.

0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Чистач до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален  етап до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище Учител по Изобразително изкуство в прогимназиален етап до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 23 70
 02.09.2019г.  ДГ "Осми март" - град Търговище  Учител в детска градина - 2 места до 12.00 часа
на 09.09.2019г.

0601/6 24 40
0894451224
 
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Продавач на павилион до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Руски език - 160 часа до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по професионална подготовка - ХВП - практическо обучение до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище  Учител по Български език и Литература до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по Философия до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Музика - 162 часа до 15.00 часа
на 05.09.2019г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 02.09.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Лектор по Изобразително изкуство - 162 часа до 15.00 часа
на 05.09.2019г.

0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
 02.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово Образователен медиатор до 16.00 часа
на 08.09.2019г.
 0877611905
02.09.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Драгановец  Учител ГЦОУД  до 10.09.2019г.  0879393444
 02.09.2019г.  ОУ "Васил Левски" - село Крепча Лектор по История и цивилизации и География и икономика - 382 часа  до 05.09.2019г.  0899745861
 02.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово Лектор Професионално направление - Горско стопанство -252 часа до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879060093
 02.09.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово Учител Професионално направление - Растениевъдство и животновъдство - практика до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879060093
 02.09.2019г. ОУ "Антон Страшимиров" - село Светлен  Учител по Български език и Литература
до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 
 06030/24 38
 02.09.2019г. ОУ "П. Хилендарски" - село Надарево Учител по Английски език в прогимназиален етап  до 05.09.2019г.  0896649179
 30.08.2019г. ОУ "Христо Ботев" - село Ломци  Учител по Математика до 12.00 часа
на 04.09.2019г.
 0879208755
29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител ЦОУД в прогимназиален  етап до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
  29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Учител в прогимназиален етап БЕЛ - 0.5 щат до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
0601/6 49 85
0601/6 49 92
  29.09.2019г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - град Търговище Лектор по ФВС - 128 часа
до 14.30 часа
на 04.09.2019г.
 

0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
  29.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово  Учител в начален етап
до 16.00 часа
на 09.09.2019г.
 
 0877611905
  29.09.2019г. ОУ "Христо Ботев"- село Камбурово  Огняр  до 09.09.2019г.  0877611905
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Образователен медиатор - 2 места на непълно работно време - 4 часа до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0893349240
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Ресурсен учител до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
0893349240
 29.09.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище  Шофьор на училищен автобус до 10.00 часа
на 05.09.2019г.
 0893349240
  29.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг Образователен медиатор до 13.09.2019г.
0605/6 22 17
0877911310
 
 29.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Чистач до 12.00 часа
на 02.09.2019г.
 0601/6 30 70
 28.08.2019г. ДГ №9 "Приказка" - град Търговище Учител в детска градина - 2 места до 16.00 часа
на 30.08.2019г.
 0894451230
 28.08.2019г. Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Търговище Лектор по изобразително изкуство - 305 часа годишно  до 30.08.2019г.  0893349240
27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Учител ЦОУД в начален етап до 10.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 54 39
27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Образователен медиатор до 10.00 часа
на 20.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище Лектор по Биология и здравно образование до 12.00 часа
на 10.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Лектор по Физическо възпитание и спорт до 10.00 часа
на 09.09.2019г.
 0601/6 54 39
  27.08.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Шофьор на училищен автобус до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 0887172486
  27.08.2019г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - село Дралфа  Шофьор на училищен автобус до 12.00 часа
на 09.09.2019г.
 0893349239
  27.08.2019г.  ДГ "Пчелица" - град Търговище  Работник-кухня до 12.00 часа
на 30.08.2019г.
 0601/6 39 72
 27.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Заместник директор по административно - стопанската дейност
до 15.00 часа
на 30.08.2019г.
 
 0601/6 30 70
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Работник в кухня до 29.08.2019г. 0601/6 35 38
0894451223
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Помощник-възпитател до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
0601/6 35 38
0894451223
  26.08.2019г. ДГ №1 "Веселушко" - град Търговище Учител в детска градина за група в с. Търновца до 12.00 часа
на 30.08.2019г.

0601/6 35 38
0894451223
 
  26.08.2019г.  ДГ "Първи юни" - село Руец  Учител в детска градина - село Руец до 12.00 часа
на 29.08.2019г.

06024/22 25         0894451233
  26.08.2019г. ОУ "Л.Каравелов" - град Попово  Учител ГЦОУД в начален етап - 2 места
до 12.00 часа
на 05.09.2019г.
 
0608/4 2774
  26.08.2019г. ДГ №11 "Звънче" - град Търговище  Учител в детска градина за сграда "Радост" до 13.00 часа
на 29.08.2019г.
0894451231
0895520485
  26.08.2019г. ДГ "Първи юни" - село Макариополско Учител в детска градина за група в с. Надарево до 12.00 часа
на 29.08.2019г.

06026/22 40
0894451235
 
 26.08.2019г. Основно училище "Христо Ботев" - село Лиляк Учител по Физическо възпитание и спорт до 13.30 часа
на 10.09.2019г.
 0895509185
 23.08.2019г.  Основно училище "П.Хилендарски" - село Надарево  Чистач до 12.00 часа
на 30.08.2019г.
 0896649179
 20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по История до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 0879060093
 20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по Химия и опазване на околната до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 0879060093
  20.08.2019г. Професионална гимназия по селско стопанско "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по Руски език
до 12.00 часа
на 26.08.2019г.
 
 0879060093
  20.08.2019г. Професионална гимназия по електротехника и строителство - град Търговище Учител теоретично обучение - геодезия  до 10.09.2019г. 0601/6 49 41
  20.08.2019г. Професионална гимназия по електротехника и строителство - град Търговище  Чистач  до 03.09.2019г.  0601/6 49 41
 20.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител спортна подготовка /вдигане на тежести/ - 0,5 щат
до 16.00часа
на 27.08.2019г.
 
 0884341763
19.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по Химия и опазване на околната до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
0601/6 30 70
19.08.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
0601/6 30 70
 19.08.2019г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Чистач
до 12.00 часа
на 23.08.2019г.
 
 0601/6 30 70
 19.08.2019г.  ДГ "Първи юни" - село Руец  Помощник-възпитател - група в с. Баячево
до 12.00 часа
на 22.08.2019г.
 
0894451233
0602/4 22 25
 16.08.2019г.  ОУ "Н.Й.Вапцаров" - град Попово  Работник поддръжка  до 22.08.2019г.  0608/4 2342
16.08.2019г. Професионална гимназия по техника и лека промишленост - град Попово Чистач до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 0879956305
 16.08.2019г. Професионална гимназия по техника и лека промишленост - град Попово  Учител по Български език и Литература до 12.00 часа
на 29.08.2019г.
 
 0879956305
 15.08.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово Учител ГЦОУД в прогимназиален етап до 15.00 часа
на 23.08.2019г.

0608/4 34 18
 
 15.08.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски"- град Попово  Учител в начален етап до 15.00 часа
на 23.08.2019г.
 
0608/4 34 18
 12.08.2019г. Детска градина № 9 "Приказка" - град Търговище  Учител в детска градина - 2 места до 14.08.2019г.  0894451230
12.08.2019г. Начално училище - село Изворово  Чистач  до 19.08.2019г.  0885398412
 07.08.2019г. Детска градина № 7 "Снежанка" - град Търговище  Учител в детска градина за група в с. Маково от 02.09.2019г.
до 05.09.2019г.
0894451228
0894451267
07.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище Учител по български език и литература до 16.08.2019г.
 
07.08.2019г. Спортно училище "Никола Симов" - град Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда /180 часа/ и по Биология и ЗО /198 часа/ - 0.5 щат до 16.08.2019г.  0884341763
01.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг  Учител по Химия и опазване на околната среда - 0.5 щат до 30.08.2019г.
0605/6 22 17
0877911310
 01.08.2019г. Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост - град Омуртаг   Учител по практическо обучение до 30.08.2019г.  
0605/6 22 17
0877911310
 
30.07.2019г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово Учител по Английски език до 28.08.2019г.
0608/4 40 05
0878310303
 
30.07.2019г.
 Профилирана гимназия "Христо Ботев" - град Попово

Учител по Математика

до 28.08.2019г.

0608/4 40 05
0878310303
 29.07.2019г. ОУ "Д-р Петър Берон" - село Плъстина  ЗАС до 17.00 часа
на 31.07.2019г.
 
0885246860
 15.07.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - град Търговище  Учител ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа
на 04.09.2019г.
 
0601/6 23 70
12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт - 0.5 щат  до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Учител по История и цивилизация  до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда  до 02.08.2019г.  
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище Лектор по Музика до 02.08.2019г.
0601/6 36 59
 12.07.2019г. ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по Биология и здравно образование  до 02.08.2019г.  
0601/6 36 59
 11.07.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски" град Попово  Шофьор на МПС - категория D до 15.00 часа
на 16.08.2019г.

0608/4 34 18
0878497927
08.07.2019г. Обединено училище - село Макариополско  Учител по дървообработване до 12.00 часа на 11.07.2019г.
0887172486
 08.07.2019г. Първо ОУ " Христо Ботев"  - гр. Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап до 10.00 часа
на 30.08.2019г.
 
 
0601/6 23 70
 05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Психолог до 16.00 часа
на 30.07.2019г.

 0601/6 49 60
 05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по Музика до 16.00 часа
на 30.07.2019г.

 0601/6 49 60
  05.07.2019г. Второ СУ "Проф.Никола Маринов" - гр. Търговище Учител по Българси език и Литература - 2 места до 16.00 часа
на 30.07.2019г.
 

 0601/6 49 60
 05.07.2019г. ОУ " Христо Ботев " - село Ломци   Чистач - 2 места до 19.07.2019г.
 0879208755
 01.07.2019г. ОУ "Свети Климент Охридски " - град Попово  Чистач до15.00 часа на 5.07.2019г.
 0608/4 34 18
 26.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по английски език до 11.30 часа на 28.06.2019г.  
0601/6 30 70
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител по ФВС до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -2 места до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 3 места до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 
25.06.2019г. Първо СУ "Св. Седмочисленици" - град Търговище  Учител по химия и ООС до 11.30 часа на 28.06.2019г.
0601/6 30 70
 11.06.2019г.  ДГ № 7 "Снежанка" - гр. Търговище  ЗАС в детска градина  до 17.06.2019г.
0894451228
 09.05.2019г.  ДГ - гр. Антоново  Детски учител - група в гр. Антоново  до 10.05.2019г.  0889865248
 07.05.2019г. ОУ - село Голямо Градище  Главен счетоводител - на 4 часа  до 09.05.2019г. 0888396689
0877396690
 23.04.2019г.  ОУ - село Камбурово  Образователен медиатор  до 29.04.2019г.
 0877611905
 19.04.2019г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Завеждащ административна служба до 12.00 часа на 24.04.2019г.  
0601/ 6 30 70
 16.04.2019г.  ДГ5 "Червената шапчица" - град Търговище  Учител в ДГ до 14.00 часа на 19.04.2019г. 0601/6 49 42
0888150614
 
  15.04.2019г.  ОУ - село Голямо ново  Учител по ФВС  до 18.04.2019г.  06064/22 73
 10.04.2019г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Лектор по биология и здравно образование - 4 часа седмично  
0601/6 65 74
 
10.04.2019г.  ДГ "1 юни" - село Руец и филиали  Учител в ДГ - за група в с. Дългач до 12.00 часа на 15.04.2019г. 06024/22 25
0894451233
 
 08.04.2019г.  ПГИИ "Джон Атанасов" - град Търговище  Учител по биология и физика  до 11.04.2019г.  0601/6 36 59
  02.04.2019г. ПГТХВТ "Алеко Константинов" - град Търговище Учител по професионална подготовка - ХВП - практическо обучение до 12.00 часа на 05.04.2019г. 0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
 01.04.2019г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 14.00 часа на 05.04.2019г.  
0601/ 6 30 70
 29.03.2019г.  Второ Начално училище "Васил Левски" - град Омуртаг  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 10.00 часа на 03.04.2019г.
 0605/6 22 58
 27.03.2019г.   Детска градина "Лястовичка" - град Попово  Детски учител  до 01.04.2019г.  0879208854
0608/4 25 48
 25.03.2019г.  Детска градина "Здравец" - град Попово  Помощник - възпитател  до 27.03.2019г.  0608/4 35 22
 19.03.2019г.  ПГТрЛП- град Омуртаг  Образователен медиатор  до 22.03.2019г.  
0605/6 22 17
 15.03.2019г.  ОУ - с. Славяново Учител по Български език и литература  до 20.03.2019г.  0878533374
 15.03.2019г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител теоретично обучение по икономика до 12.00 часа на 20.03.2019г. 0601/6 42 84
  11.03.2019г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител теоретично обучение по икономика до 16.00 часа на 13.03.2019г.  0601/6 42 84
 06.03.2019г. Второ ОУ "Никола Вапцаров" - гр. Търговище  Образователен медиатор до 10.00 часа на 08.03.2019г  0893349240
 01.03.2019г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител в начален етап - ГЦОУД  до 16.00 часа на 08.03.2019г.  0601/ 6 49 60
 25.02.2019г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД до 14.00 часа на 28.02.2019г.  
0601/ 6 30 70
 22.02.2019г. ПГ по селско стопанство "Никола Пушкаров" - град Попово  Учител по руски език  до 27.02.2019г.  0879060093
 21.02.2019г.  Детска градина № 1 "Веселушко" - град Търговище  Учител в ДГ  до 12.00 часа на 25.02.2019г. 0601/6 35 38
0897246986
 
 18.02.2019г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по физическо възпитание и спорт  до 12.00 часа на 21.02.2019г.  0601/6 49 60
 14.02.2019г. ОУ "Н. Вапцаров" - село Врани кон Заместник - директор по административно-стопанската дейност  до 16.02.2019г.  
0899128388
 13.02.2019г. Специално училище за ученици с увреден слух "Св.Иван Рилски" - град Търговище  Възпитател в общежитие  до 01.03.2019г.
0878992117
 13.02.2019г.  ОУ "Св.Климент Охридски"  Учител в начален етап - ЦОУД  до 15.00 часа на 20.02.2019г.  0608/4 34 18
 11.02.2019г.  ОУ - село Драгановец Учител в прогимназиален етап - ЦОУД до 15.02.2019г. 0879393444
 08.02.2019г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД  до 12.02.2019г.  
 0601/6 30 70
 04.02.2019г.  Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - град Омуртаг  Чистач  до 06.02.2019г.  
0605/6 25 38
 31.01.2019г.  ОУ - село Надарево Старши учител по математика и информационни технологии  до 10.00 часа на 04.02.2019г.  0896649179
30.01.2019г.  ОУ - село Зелена морава Учител в начален етап - ГЦОУД  до 10.00 часа на 01.02.2019г. 06047/22 31
 30.01.2019г.  ОУ - село Зелена морава  Старши учител в начален етап  до 10.00 часа на 01.02.2019г.  06047/22 31
 25.01.2019г.  ОУ - село Драгановец Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД  до 04.02.2019г.  0879393444
 17.01.2019 г.  ЦПЛР-ОДК-Търговище  Кариерен консултант  до 12.00 часа на 21.01.2019г.  0893377037
14.01.2019 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище Старши учител, ресурсен до 10.00 часа на 16.01.2019г. 0601/6 54 39
 14.01.2019 г. Регионален център за ПППО - гр. Търговище  Кинезитерапевт за община Омуртаг  до 15.00 часа на 17.01.2019г.  0601/6 44 64
 09.01.2019 г. ЦСОП -град Търговище  Шофьор  до 16.01.2019г.
0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 09.01.2019 г.  ОУ - село Плъстина Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД  11.01.2019г.  
0885246860
 08.01.2019 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Системен администратор  до 18.01.2019г.
 0601/6 30 70
 07.01.2019 г.  ДГ "Зарайск" - село Зараево учител, детска градина/старши учител, детска градина в група село Ломци от 08.01.2019 г. до 10.01.2019 г. в община Попово, стая касиер 0899198264
  04.01.2019 г.   ЦСОП - град Търговище   Учител на деца със СОП  до 14.00 часа на 10.01.2019г.
0601/6 34 83
0601/6 7278
 02.01.2019 г.  ДГ "Лястовичка" - Попово Учител, детска градина/старши учител, детска градина  от 03.01.2019 г. до 09.01.2019 г.  0879208854
 28.12.2018 г. ПГ по земеделие - Търговище  Заместник-директор учебна дейност  до 13,00 ч. на 31.12.2018 г.  0601/64284
 27.12.2018 г.  ОУ - с. Надарево Учител в прогимназиален етап - ГЦОУД  до 10,00 ч. на 31.12.2018 г.  0893349266
 27.12.2018 г.  ОУ - с. Надарево Старши учител по математика и информационни технологии  до 10,00 ч. на 31.12.2018 г.  0893349266
 20.12.2018 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - град Търговище  Технически секретар  до 10.00 часа на 27.12.2018г.  
0601/6 65 74
 19.12.2018 г.  ДГ № 9 "Приказка" - град Търговище  Учител в ДГ  до 15.30 часа на 21.12.2018г.
0601/3 06 54
0894451230
 
 19.12.2018 г.  ЦСОП - град Търговище  Учител на деца със СОП  до 12.00 часа на 21.12.2018г.
0601/6 34 83
0601/6 7278
 
17.12.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Психолог с допълване на часове като ресурсен учител  до 12.30 часа на 20.12.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 17.12.2018 г.  Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище  Ресурсен учител - 2 места  до 12.30 часа на 20.12.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 11.12.2018 г.   ОУ - село  Макариополско  Педагогически съветник - на 4 часа   до 12.00 часа на 21.12.2018г.  0887172486
 11.12.2018 г.  СУ - град Антоново  Учител по Музика  до 18.12.2018г.  06071/22 73
10.12.2018 г.  ОУ - село Лиляк  Педагогически съветник - на 4 часа  до 13.30 часа на 21.12.2018г.  0895509185
06.12.2018 г. Второ ОУ - град Търговище Чистач до 10.00 часа на 7.12.2018г. 0893349240
06.12.2018 г. ОУ - село Дралфа Чистач до 11.00 часа на 11.12.2018г. 0893349239
 06.12.2018 г.  СУ - град Опака  Учител в начален етап до 07.12.2018г. до 16.00 часа  0876838192
05.12.2018 г.   НУ"Д-р П. Берон", с.Изворово, общ. Антоново  Чистач  от 05.12.2018г. до 11.12.2018г.  0885398412
03.12.2018 Детска градина "Шестте ястребинчета"- гр. Антоново Готвач, детска градина - група с. Трескавец до 04.12.2018г. 0885398401
30.11.2018 г. ПГ по туризъми хранително-вкусови технологии - град Търговище  Технически секретар до 12.00 часа на 07.12.2018г.
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
27.11.2018 г.  ОУ- село Ломци  Счетоводител - на 6 часа до 19.12.2018г.  060385/271
 26.11.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по английски език до 16.00 часа на 03.12.2018г.  0601/64960
19.11.2018 г. ЦСОП- град Търговище  Учител със специална педагогика до 14.00 часа на 23.11.2018г. 0601/63483
0601/67278
 
19.11.2018 г. ЦПЛР- Обединен детски комплекс- Търговище Кариерен консултант до 29.11.2018г. 0601/64538
12.11.2018 г. ПГТХВТ- град Търговище Учител по български език и литература до 12.00 часа на 16.11.2018г. 0601/63117
0601/63419
0601/62037
12.11.2018 г. ОУ- село Крепча Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап до 10.00 часа на 15.11.2018г.  0899745861
09.11.2018 г.  ОУ- село Драгановец Учител в ГЦОУД в начален етап до 13.11.2018г.  0879393444
07.11.2018 г.  ОУ- село Плъстина Учител в ГЦОУД в начален етап до 09.11.2018г.  0885246860
05.11.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Чистач - на 4 часа до 14.30 часа на 07.11.2018г. 0601/64985
0601/64992
05.11.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 14.30 часа
на 07.11.2018г.
0601/64985
0601/64992
05.11.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - град  Търговище Учител по български език и литература до 14.00 часа
на 09.11.2018г.
 0601/64960
31.10.2018 г. ПГИИ- град Търговище Огняр до 02.11.2018г.  0601/63659
 30.10.2018 г. Първо ОУ  "Христо Ботев" - град Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 17.00 часа
на 31.10.2018г.
 0601/62370
29.10.2018 г. ПГ по земеделие- град Търговище Лектор по информационни технологии- 174 часа до 14.00 часа
на 31.10.2018г.
0601/64284
0601/62806
29.10.2018 г.  ПГСС- град Попово  Продавач в павилион до 12.00 часа
на 31.10.2018г.
 0879060093
 26.10.2018 г. ДГ "Пчелица"- град Търговище  Работник-кухня до 12.00 часа
на 31.10.2018г.
 0601/63972
 24.10.2018 г.  СУ - Опака  Учител в начален етап до 25.10.2018г.  0878298071
24.10.2018 г. ДГ "Зарайск" - село Зараево Учител в ДГ до 26.10.2018г.  0879208864
24.10.2018 г.  ПГСС- град Попово  Учител по английски език до 26.10.2018г.  0879060093
24.10.2018 г. ДГ №9 "Приказка"- град Търговище Учител в ДГ до 15.30 часа
на 26.10.2018г.
0601/30654
0894451230
22.10.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" - село Камбурово Огняр- на 6 часа до 26.10.2018г.
0898232424
22.10.2018 г.  ОУ - село Ломци Счетоводител - на 4 часа до 19.12.2018г.  
060385/271
 15.10.2018 г. ДГ "Първи юни" - село Руец Помощник-възпитател - група в село Овчарово до 18.10.2018г. 0894451233
 
12.10.2018 г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово Помощник- възпитател в общежитие до 19.10.2018г.
 0879060093
10.10.2018 г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - град Търговище Чистач - на 4 часа до 14.30 часа
на 12.10.2018г.
 0601/64985
0601/64992
 09.10.2018 г. ПГСС "Никола Пушкаров" - град Попово  Животновъд  до 18.10.2018г.
0879060093
09.10.2018 г. ОУ "Св. Климент Охридски"- град Попово  Учител по английски език до 15.00 часа
на 17.10.2018г.
0608/43418
0878497927
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за село Голямо Градище- на 4 часа до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
0601/64464
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за община Попово до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
0601/64464
08.10.2018 г. РЦПППО- град Търговище  Ерготерапевт за община Омуртаг до 12.00 часа
на 11.10.2018г.
 0601/64464
08.10.2018 г.  ДГ "Здравец" - град Попово Учител в ДГ до 16.00 часа
на 10.10.2018г.
 0608/43522
 04.10.2018 г.  СУ - град Опака Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 15.00 часа
на 05.10.2018г.
 0878298071
 03.10.2018 г.  ОУ- село Надарево  Учител по география и икономика до 15.06.2019г.  0896649179
 01.10.2018 г.  ОУ-  село Подгорица  Учител в подготвителна група до 03.10.2018г.  0879254343
26.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Чистач до 12.00 часа
на 01.10.2018г.
 0601/64941
26.09.2018 г.  ДГ " Зарайск" - село Зараево Домакин- на 4 часов работен ден-група в село Водица до 28.09.2018г.  0879208864
25.09.2018 г. ОУ- село Врани кон Учител по английски език- непълно работно време- 5 часа до 10.00 часа
на 27.09.2018г.
 0899128388
25.09.2018 г. ОУ- село Надарево  Учител по география и икономика до 13.30 часа
на 28.09.2018г.
 0896649179
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Психолог за общини Омуртаг и Антоново до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Кинезитерапевт за град Попово до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за община Търговище до 15.00 часа
на 28.09.2018г.

0601/64464
25.09.2018 г. РЦПППО- град Търговище Ерготерапевт за общини Попово и Опака до 15.00 часа
на 28.09.2018г.
 
0601/64464
25.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Работник поддръжка до 10.00 часа
на 28.09.2018г.
 0601/63812
25.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Учител по физическо възпитание и спорт- на 7 часа до 10.00 часа
на 28.09.2018г.
 
0601/63812
25.09.2018 г. ОУ - село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език до 28.09.2018г.  
0879393444
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Врани кон и група в с. Пъдарино - 2 места до 25.09.2018г.
0898232424
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Врани кон - 2 места до 25.09.2018г.  0898232424
20.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Учител в ДГ- група в с. Плъстина - 2 места до 25.09.2018г.
 0898232424
19.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по практика-строителство-234 часа до 21.09.2018г.
 0601/64941
19.09.2018 г. СУ " Васил Левски" - град Опака  Учител по математика до 12.00 часа
на 21.09.2018г.
 0878298071
19.09.2018 г.  ОУ - село Камбурово  Образователен медиатор до 16.00 часа
на 21.09.2018г.

 0877611905
18.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище  Възпитател в общежитие до 25.09.2018г.
0601/64941
18.09.2018 г.   ОУ - село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език до 21.09.2018г.  
0879393444
18.09.2018 г. ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг  Огняр до 16.00 часа
на 25.09.2018г.
 
0605/63638
18.09.2018 г. ДГ "Слънце" - град Попово Помощник-възпитател- на 4 часа до 20.09.2018г.
0608/42763
18.09.2018 г. ДГ "Слънце" - град Попово  Помощник-готвач- на 4 часа до 20.09.2018г.  0608/42763
18.09.2018 г. ДГ " Шестте ястребинчета"- град Антоново  Помощник- възпитател в ДГ  до 19.09.2018г.  
0885398401
17.09.2018 г. ОУ - село Стеврек Учител по математика до 12.00 часа
на 15.06.2019г.

0885398414
17.09.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по изобразително изкуство до 20.09.2018г.  
0601/64960
17.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище Учител по практическо обучение- "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" до 16.00 часа
на 17.09.2018г.

0601/63812
0893656818
17.09.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики"- град Търговище  Чистач до 16.00 часа
на 17.09.2018г.
 0601/63812
14.09.2018 г.  ОУ- село Плъстина  Шофьор на автобус до 18.09.2018г. 0885246860
13.09.2018 г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Логопед- на 4 часа до 17.00 часа
на 17.09.2018г.
 0601/62370
13.09.2018 г.  ЦПЛР- ОДК Търговище  Кариерен консултант до 17.09.2018г.  0601/64538
13.09.2018 г.  ОУ- село Драгановец Учител по български език и литература с допълване по английски език до 17.09.2018г.  
0879393444
12.09.2018 г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Образователен медиатор до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
 0893349240
12.09.2018 г.  ОУ- село Ломци Учител в ГЦОУД в начален/прогимназиален етап до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
 0879208755
12.09.2018 г. ДГ "Здравец" - град Попово  Огняр до 16.00 часа
на 14.09.2018г.
 
0608/43522
12.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров"- с. Трескавец  Готвач - на 4 часа до 12.00 часа
на 17.09.2018г.
 060453/338
12.09.2018 г.  ОУ- село Светлен Учител в ГЦОУД в начален етап до 12.00 часа
на 14.09.2018г.
 
06030/2438
11.09.2018 г. ОУ- село Зелена морава Учител по физическо възпитание и спорт / допълва с часове по история и цивилизации - 208 часа и география и икономика- 174 часа/ до 14.09.2018г.
 06047/2231
11.09.2018 г. ОУ- село Зелена морава Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
06047/2231
11.09.2018 г.  ОУ- село Зелена морава Учител по български език и литература до 10.00 часа
на 14.09.2018г.
06047/2231
 11.09.2018 г.  СУ - гр. Антоново  Учител в начален етап  до 12.00 часа на 13.09.2018г. 06071/22 73
11.09.2018 г. ОУ- село Голямо ново Учител по математика до 12.00 часа на 14.09.2018г.
 06064/2273
11.09.2018 г. ЦПЛР- Обединен детски комплекс- Търговище Учител по изобразително изкуство до 12.00 часа на 14.09.2018г. 0601/63435
0893377037
11.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Попово Лектор  по биология и здравно образование- 144 часо и химия и опазване на околната среда- 108 часа до 14.09.2018г.  
0608/42342
11.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - град Попово Лектор по история и цивилизации - 144 часа до 14.09.2018г.  0608/42342
11.09.2018 г. Трето ОУ "П. Р. Славейков" - Търговище Лектор по биология и здравно образование- 144 часа до 10.00 часа на 13.09.2018г.  0899938355
10.09.2018 г. ОУ- село Подгорица Учител по български език и литература до 13.09.2018г. 0879254343
10.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Лектор по музика- 36 часа до 14.09.2018г.  
0601/64941
10.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по физика и астрономия- 137 часа до 14.09.2018г.
0601/64941
10.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Лектор по руски език - 164 часа до 14.09.2018г.
0601/64941
10.09.2018 г. ДГ №9 " Приказка" Учител в ДГ - група село Лиляк до 15.00 часа на 13.09.2018г. 0601/30654
0894451230
 10.09.2018 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап  до 13.09.2018г.
 0601/63070
 10.09.2018 г.  ОУ- село Дралфа  Учител  в начален етап до 11.00 часа на 13.09.2018г. 0893349239
 10.09.2018 г.  ОУ- село Светлен Учител по български език и литература с допълване на часове по музика до 12.00 часа на 13.09.2018г.  
0896658667
 10.09.2018 г.  ОУ - село Зараево   Учител в ГЦОУД в начален етап до 12.00 часа на 13.09.2018г. 0877175588
10.09.2018 г. ОУ- село Славяново Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 12.00 часа на 12.09.2018г.
0603/42225
 10.09.2018 г.  ОУ- село Славяново Лектор в прогимназиален етап - математика 316 часа, информационни технологии 70 часа до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0603/42225
 07.09.2018 г.  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Лектор по Английски език - 180 часа  до 14.00 часа на 11.09.2018г.
0601/6 42 84
0601/6 28 06
 
 05.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Учител по пратика- професионално направление "Електротехника и енергетика" от 07.09.2018г. до 12.09.2018г.  
0601/64941
 05.09.2018 г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - град Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап до 10.09.2018г.
 0601/63070
 05.09.2018 г.  ОУ - с. Дралфа  Портиер до 12.00 часа на 10.09.2018г.  0893349239
05.09.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител  в начален етап до 11.09.2018г.
0601/6 49 60
 05.09.2018 г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап до 11.09.2018г.
 0601/6 49 60
 05.09.2018 г.  ПГ по земеделие- град Търговище  Лектор по немски език - 108 часа до 14.00 часа на 10.09.2018г.  0878657313
05.09.2018 г.  ОУ - село Крепча  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 10.00 часа на 10.09.2018г.  0899745861
05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец Лектор  по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда- 120 часа  до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0885398406
05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец  Учител по математика до 12.00 часа на 12.09.2018г.  
0885398406
05.09.2018 г. ОУ - с. Камбурово Учител в ГЦОУД в начален етап до 16.00 часа на 12.09.2018г.
0877611905
 05.09.2018 г. ОУ - с. Камбурово Учител по физическо възпитание и спорт  до 16.00 часа на 12.09.2018г.
 0877611905
  05.09.2018 г. ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Стеврек Лектор по математика- 136 часа  до 12.00 часа на 14.09.2018г.  
0885398414
 04.09.2018 г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 10.00 часа на 07.09.2018г.   0893349240
 04.09.2018 г.   ПГТХВТ-Търговище Учители практическо обучение - хранителни технологии и туризъм  - 2 места до 15.00 часа на 10.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
04.09.2018 г. ОУ - село Крепча Учител по история и цивилизации и география и икономика - на 4 часа до 10.00 часа на 10.09.2018г. 0899745861
 04.09.2018 г.  ОУ - село Крепча Учител по изобразително изкуство - на 4 часа до 10.00 часа на 10.09.2018г.  0899745861
04.09.2018 г. ПГЕС - град Търговище Учител по геодезия- теория и практика - лектор - 378 часа по теория и 156 часа по практика   до 11.09.2018г.
0601/64941
 04.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище Учител по теория и практика - строителство- лектор - 284 часа по теория и 154 часа по практика /часове в задочна форма на обучение/   до 11.09.2018г.
 0601/64941
 04.09.2018 г.  ДГ " Зарайск" - с. Зараево  Учител в ДГ  от 05.09.2018г. до 10.09.2018г.  
0879208864
04.09.2018 г. ДГ №2 " Усмивка" -
с. Камбурово
Помощник- възпитател - група в с. Врани кон  до 07.09.2018г. 0898232424
  04.09.2018 г.  ОУ - с. Лиляк  Учител в ГЦОУД в начален етап до 13.30 часа на 07.09.2018г. 0895509185
 03.09.2018 г. ДГ №3 " Здравец" - град Търговище Учител в ДГ - група в село Дралфа  до 07.09.2018г. 0601/63298
0894451225
 03.09.2018 г.  ДГ №3 " Здравец" - град Търговище  Учител в ДГ  до 07.09.2018г.  0601/63298
0894451225
03.09.2018 г.  ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда  до 16.00 часа на 07.09.2018г.
0605/63638
03.09.2018 г.  ОУ "Акад.  Даки Йорданов"- град Омуртаг Учител в  ГЦОУД - 3 места  до 16.00 часа на 07.09.2018г.  
0605/63638
 03.09.2018 г.  ПГЕС - град Търговище  Учител по теория - строителство   до 11.09.2018г.  
0601/64941
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител в начален етап до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител по физическо възпитание и спорт - на 4 часа до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
03.09.2018 г. Второ начално училище
" Васил Левски" - град Омуртаг
Учител в ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа на 07.09.2018г. 0605/62258
 03.09.2018 г.  ОУ - с. Плъстина  Чистач   до 05.09.2018г.  0885246860
03.09.2018 г. ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг Учител в ДГ - група в  с. Долно Козарево  до 07.09.2018г.  0894502198
03.09.2018 г. ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг Огняр  до 07.09.2018г.  0894502198
 03.09.2018 г.  ДГ №1 "Радост" - град Омуртаг  Учител в ДГ  до 07.09.2018г.  0894502198
  03.09.2018 г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Чистач до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0601/6 49 60
 03.09.2018 г.  Първо ОУ " Христо Ботев" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап   до 17.00 часа на 05.09.2018г.  0601/62370
 03.09.2018 г.  ПГТЛП град Попово  Учител по български език и литература  до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0879956305
 31.08.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител практическо обучение-пр.област "Транспорт"  до 07.09.2018г. 0601/6 38 12
0893656818
  31.08.2018 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Учител практическо обучение -пр.област "Електроника, автоматика комуникационна и компютърна техника"  до 07.09.2018г.
0601/6 38 12
0893656818
 
 31.08.2018 г.  ПГСС - Попово  Учител по практика Професионално направление - Растениевъдство и животновъдство - ДВГ-инженер  до 12.00 часа на 05.09.2018г.  0879060093
 31.08.2018 г.  ОУ - с. Водица Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 07.09.2018г.  0878310300
30.08.2018 г. СУ - Антоново Учител в начален етап с английски език до 04.09.2018г. 06071/22 73
 30.08.2018 г.  СУ - Антоново  Лектор по философия - 242 часа до 04.09.2018г.  06071/22 73
 30.08.2018 г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Чистач до 12.00 часа на 04.09.2018г.  0893349240
30.08.2018 г. ОУ - с. Зараево Учител по физическо възпитание и спорт  до 10.00 часа на 05.09.2018г. 0877175588
 30.08.2018 г.  ОУ - с. Зараево  Учител по история и цивилизации и география и икономика - 1/2 щат  до 10.00 часа на 05.09.2018г.  0877175588
30.08.2018 г. ДГ № 9  "Приказка" - Търговище  Учител в ДГ в група в с. Лиляк до 16.00 часа на 03.09.2018г. 0601/ 3 06 54
0894451230
 30.08.2018 г. ДГ № 9  "Приказка" - Търговище  Учител в ДГ в група в гр. Търговище  до 16.00 часа на 03.09.2018г. 0601/ 3 06 54
0894451230
 
30.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език до 10.00 часа на 11.09.2018г. 06047/22 31
 30.08.2018 г.  ОУ - с. Зелена морава Учител по български език и литература  до 10.00 часа на 11.09.2018г.  06047/22 31
30.08.2018 г. СУ - Опака Учител по български език и литература - 1/2 щат  до 04.09.2018г.  0878298071
30.08.2018 г. СУ - Опака Учител по география и икономика - 1/2 щат  до 04.09.2018г.  0878298071
 30.08.2018 г.  СУ - Опака  Учител по математика  до 04.09.2018г.  0878298071
 29.08.2018 г. ПГТХВТ-Търговище Лектор по музика - 108 часа
Лектор по ИИ и Приложна декорация - 144 часа
 до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 29.08.2018 г. ПГТХВТ-Търговище Помощник - възпитател  до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
  29.08.2018 г.  ПГТХВТ-Търговище Учители практическо обучение - хранителни технологии и туризъм - 2 места  до 15.00 часа на 03.09.2018г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
 29.08.2018 г.  ДГ "Пчелица" - Търговище Помощник-възпитател в група в с. Вардун  до 15.00 часа на 04.09.2018г.  0601/6 39 72
 29.08.2018 г.  ОУ - с. Ломци  Учител по математика  до 31.08.2018г.  0879208755
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по география и икономика-204 часа до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител по математика и физика до 10.00 часа на 30.08.2018г. 06047/22 31
28.08.2018 г. ОУ - с. Зелена морава Учител в начален етап в ГЦОУД до 10.00 часа на 30.08.2018г.  06047/22 31
 28.08.2018 г.  ОУ - с. Зелена морава  Учител в начален етап до 10.00 часа на 30.08.2018г.  06047/22 31
28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище Учител по биология и ЗО -198 часа и химия и ООС - 180 часа - на 1/2 щат  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище  Учител по спортна подготовка -свободна борба - 2 места  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
 28.08.2018 г. Спортно училище - Търговище  Учител по спортна подготовка - вдигане на тежести - на 4 часа  до 16.00 часа на 31.08.2018г. 0884341763
 28.08.2018 г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище  Чистач - 1/2 щат  до 15.30 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител по математика и информатика до 12.00 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител по БЕЛ - 1/2 щат до 12.00 часа на 31.08.2018г 0601/6 49 85
0601/6 49 92
28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище Учител / лектор по физика и астрономия - 108 часа до 12.00 часа на 31.08.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2018 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- Търговище  Учител в начален етап в ГЦОУД до 13.00 часа на 31.08.2018г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.08.2018 г.  ПГТЛП - Попово Учител по физическо възпитание и спорт - на 4 часа до 31.08.2018г. 0879956305
 28.08.2018 г.  ПГТЛП - Попово  Ресурсен учител  до 31.08.2018г.  0879956305
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител по биология и здравно образование до 30.08.2018г.
0601/6 49 60
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител по хореография до 30.08.2018г.
0601/6 49 60
28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител в начален етап в ГЦОУД  до 04.09.2018г. 0601/6 49 60
 28.08.2018 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учители в начален етап в ГЦОУД -       2 места  до 04.09.2018г.  
0601/6 49 60
27.08.2018 г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в подготвителна група  до 05.09.2018г.  06064/22 73
 27.08.2018 г.   ДГ " Шестте ястребинчета"- Антоново  Учител в ДГ - село Стеврек  до 10.09.2018г.  0885398401
 27.08.2018 г. Трето ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Учител в ГЦУОД в начален етап  до 10.00 часа на 12.09.2018г.  0601/6 65 74
 24.08.2018 г.  ДГ " Шестте ястребинчета"- Антоново  Готвач в ДГ  до 29.08.2018г.
 0885398401
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Учител в ДГ - село Голямо Соколово до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Учител в ДГ-сграда
" Радост"
до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
 
24.08.2018 г. ДГ № 11 " Звънче" - Търговище Помощник-възпитател - сграда
" Радост"
до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
 24.08.2018 г.  ДГ № 11 " Звънче" - Търговище  Помощник-възпитател - сграда
" Славейче"
 до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0894451231
0895520485
 24.08.2018 г.  ЦПЛР- ОДК - Търговище  Кинезитерапевт/учител по лечебна физкултура   до 12.00 часа на 30.08.2018г.  0601/63435
0893377037
23.08.2018 г. ДГ-Руец Учител в детска градина-група в с.Дългач  до 12.00 часа на 30.08.2018г. 06024/22 25
0894451233
23.08.2018 г.  ДГ-Руец Учител в детска градина-група в с. Руец  до 12.00 часа на 30.08.2018г.
06024/22 25
0894451233
 22.08.2018 г.  ОУ - с. Макариополско  Педагогически съветник - на 4 часа   до 12.00 часа на 24.08.2018г.  0887172486
 22.08.2018 г.  ДГ - с. Зараево Готвач - помощник - възпитател в група в с. Ковачевец  до 24.08.2018г.  
0879208864
 22.08.2018 г.  ОУ - с. Лиляк  Педагогически съветник - на 4 часа  до 13.30 часа на 24.08.2018г.  0895509185
 21.08.2018 г. ПГСС- град Попово Учител по математика до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по физическо възпитание и спорт до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по теория - туризъм до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по практика - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Ресурсен учител до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по история и цивилизация до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 21.08.2018 г.  ПГСС- град Попово Учител по практика- растениевъдство и животновъдство - 3 места: в т.ч.: 1 инженер "Земеделска техника"; 1 инженер "Двигатели с вътрешно горене"; 1 агроном  до 29.08.2018 г.
до 12.00 ч.
 0879060093
 20.08.2018 г. ОУ " Н. Й. Вапцаров" - град Попово Чистач до 24.08.2018 г. 0608/42342
 20.08.2018 г. ПГИИ- град Търговище Лектор по музика- 144 часа годишно  до 23.08.2018 г. 0601/63659
 20.08.2018 г. ПГИИ- град Търговище Учител по физическо възпитание и спорт  до 23.08.2018 г. 0601/63659
 20.08.2018 г.  ПГИИ- град Търговище  Учител по биология и здравно образование  до 23.08.2018 г.  0601/63659
20.08.2018 г. ОУ " Христо Ботев" - село Лиляк Учител по математика  от 21.08.2018г. до 24.08.2018г.
от 8.30 до 13.30 часа
0895509185
 20.08.2018 г.  ОУ " Христо Ботев" - село Лиляк  Лектор по физическо възпитание и спорт - 323 часа годишно  от 21.08.2018г. до 24.08.2018г.
от 8.30 до 13.30 часа
 
 0895509185
 20.08.2018 г.  ОУ "Любен Каравелов" - град Попово  Учител в ГЦОУД  до 12.00 часа на 31.08.2018г.  
0608/42774
16.08.2018 г. Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово Учител по биология и здравно образование от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 0608/44005
0878310303
16.08.2018 г. Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово Учител по физическо възпитание и спорт от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г. 0608/44005
0878310303
 16.08.2018 г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово  Учител по английски език  от 16.08.2018 г. до 31.08.2018 г.  0608/44005
0878310303
 16.08.2018 г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по информатика и информационни технологии  от 16.08.2018 г. до 27.08.2018 г. до 16.00 ч.  
0601/6 30 70
 15.08.2018 г.   ЦСОП - Търговище  Учител с Начална училищна педагогика - 3 места  от 15.08.2018 г. до 17.08.2018 г.  
0601/ 63483
 14.08.2018 г.  ОУ " Св. Климент Охридски" - гр. Попово  учител по английски език от 20.08.2018г. до 28.08.2018г. от 9.00  до  15.00 ч.  060843418                    
0878497927
 
 13.08.2018 г.  ОУ- с. Плъстина  Чистач/хигиенист  до 14.08.2018 г. 0885246860
 09.08.2018 г.  ОУ - Славяново Шофьор - работник поддръжка  до 12.00 часа на 31.08.2018 г.
06034/2225
 09.08.2018 г.  ОУ - Славяново  Учител в начален етап  до 12.00 часа на 31.08.2018 г.
 06034/2225
 08.08.2018г.  ПТГ - Търговище Учител по биология и здравно образование и с часове по география и икономика  до 29.08.2018г.  0893656818
 08.08.2018г.  ПГТЛП -Попово  Учител теоретично обучение в професионално направление "Компютърни науки"  до 27.08.2018г.
 0879956305
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по теория на професията- машинен инженер до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг Учител по английски език до 31.08.2018г. 0605/6 22 17
 0877911310
 06.08.2018г. ПГТЛП - Омуртаг  Учител по физическо възпитание и спорт  до 31.08.2018г.  0605/6 22 17
 0877911310
 01.08.2018г.  ЦСОП - Търговище  Чистач- 3 места  до 08.08.2018г.   0601/ 63483
 31.07.2018г.  ДГ № 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина до 16.00 часа на 03.08.2018г. в сградата на ДГ № 9 - Търговище  
0894451228
 30.07.2018г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище Специалист с контролни функции, въвеждане на данни  до 16.00 часа на 01.08.2018г. в сградата на 3 ОУ - Търговище  
0601/6 23 70
 30.07.2018г. ОУ - с. Макариополско  Учител по английски език  до 12.00 часа на 30.08.2018г.  
0887172486
  27.07.2018г.  ОУ -с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус  до 14.00 часа на 03.08.2018г.  0893349239
 05.07.2018г.  ОУ -с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус до 14.00 часа на 27.07.2018г.  0893349239
05.07.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Ресурсен учител  до 10.00 часа на 12.07.2018г. 0893349240
05.07.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище Учител в подготвителна група  до 12.07.2018г. 0893349240
 05.07.2018г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Учител по математика  до 12.07.2018г.  0893349240
 04.07.2018г.  ЦСОП - Търговище  Пазач  до 06.07.2018г.  0601/6 34 83
  02.07.2018г.   ОУ - с. Водица  Шофьор-работник поддръжка  до 03.08.2018г.  0878310300
 21.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по физическо възпитание и спорт  до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
19.06.2018г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по български език и литература до 02.07.2018г.
0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап - 3 места до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по английски език до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител по английски език до 02.07.2018г.
 0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап  до 02.07.2018г.  0601/6 30 70
 19.06.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител по математика - 2 места  до 02.07.2018г.  
0601/6 30 70
 28.05.2018г.  ОУ - с. Водица  шофьор-работник поддръжка до 08.06.2018г.  0878310300
  10.05.2018г.  ДГ № 5 "Червената шапчица" - гр. Търговище  Помощник - възпитател  до 20.05.2018г.  0894451226
0601/6 49 42
 02.05.2018г.  ОУ - с. Лиляк   Учител в ГЦОУД в начален етап  до 04.05.2018г.  0895509185
 30.04.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по история и цивилизация  до 08.05.2018г.  0601/6 49 60
 19.04.2018г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Помощник - възпитател до 30.04.2018г.  0608/4 27 63
 19.04.2018г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Завеждащ административна служба  до 12.00 часа на 30.04.2018г.  0601/6 30 70
 16.04.2018г.  ДГ 2 - с. Камбурово  Учител в детска градина  до 18.04.2018г. 0898232424
 16.04.2018г.  ОУ - с. Дралфа  Шофьор на училищен автобус  до 19.04.2018г.  0893349239
 04.04.2018г.  ДГ - с. Зараево  Учител, детска градина  до 10.04.2018г.  0879208864
  19.03.2018г.  ДГ 11 "Звънче" - Търговище  Детски учител  до 12.00 ч„аса на 23.03.2018г.  0894451231
 19.03.2018г. ОУ - с. Стеврек  Учител в начален етап  до 13.00 часа на 23.03.2018г.  0885398414
19.03.2018г. Детска градина "Слънце" - гр. Попово Помощник-възпитател  до 21.03.2018г. 0608/4 27 53
 19.03.2018г. Детска градина - с. Камбурово  Учител в детска градина - в. с. Плъстина  до 21.03.2018г.  0898232424
 16.03.2018г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - гр. Попово  Учител по география и икономика  до 19.03.2018г.  0878310303
  12.03.2018г. ОУ "Н.Вапцаров" - с. Стеврек  Учител в начален етап  до 13.00 часа на 16.03.2018г. 0885398414
 06.03.2018г. ОУ "Н.Вапцаров" - с. Стеврек  Учител в начален етап  до 09.03.2018г.
0885398414
 01.03.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище   Учител в ГЦОУД в начален етап  до 12.00 часа на 07.03.2018г.  0601/6 49 60
  26.02.2018г.  Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище  Учител по ФВС до 10.00 часа на 01.03.2018г.   0601/6 49 60
 21.02.2018г.  ОУ - с. Зараево  Чистач на 4 часа  до 12.00 часа на 28.02.2018г.  0877175588
 21.02.2018г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - Търговище Учител по информатика и информационни технологии  до 23.02.2018г.  
0601/6 30 70
21.02.2018г. Детска градина гр. Антоново Детски учител за група в с. Стеврек до 23.02.2018г. 0885398401
 21.02.2018г.  Детска градина "Лястовичка" - гр. Попово  Детски учител  до 12.00 часа на 23.02.2018г. 0878694506
0879208854
 14.02.2018г.  Второ СУ "проф.Н.Маринов"-Търговище Учител по български език и литература  до 10.00 часа на 19.02.2018г.  
0601/6 49 60
 12.02.2018г.  ОУ - с. Светлен Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  до 14.02.2018г.  06030/24 38
 07.02.2018г.  ЦСОП - Търговище  огняр - 2 броя  до 14,00 ч. на 09.02.2018 г.  0601/ 63483, 67278
05.02.2018г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище ЗАС до 12.00 часа на 08.02.2018г. 0893349240
 05.02.2018г.  ЦПЛР - ОДК - Търговищше  Учител по изобразително изкуство  до 14.00 часа на 07.02.2018г.  0601/6 34 35
0893377037
 
02.02.2018г. ПГЕС - Търговище Учител практическои теоретично обучение от професионално направление електротехника и енергетика - 257 часа до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията
0601/6 49 41
 02.02.2018г.  ПГЕС - Търговище  Учител практическо обучение - строителство до явяване на кандидат, отговарящ на изискванията  
0601/6 49 41
31.01.2018г.  ЦСОП - Търговище Учител - Специална педагогика, Педагогика  до 14.00 часа на 05.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 31.01.2018г.  ЦСОП - Търговище  Рехабилитатор  до 14.00 часа на 05.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 30.01.2018г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител ГЦОУД в прогимназиален етап до 10.00 часа на 02.02.2018г.  0893349240
 30.01.2018г.  ОУ - с. Водица Учител ГЦОУД в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 02.02.2018г.  0878310300
  30.01.2018г.  ЦСОП - Търговище Учител-специалност: Специална педагогика, Начална педагогика, Предучилищна педагогика  до 14.00 часа на 02.02.2018г. 0601/6 34 83
0601/6 72 78
 
 29.01.2018г.  ПГЕС-Търговище Учител практическои теоретично обучение от професионално направление електротехника и енергетика - 257 часа до 31.01.2018г.
 0601/6 49 41
 25.01.2018г. ПГТЛП - Омуртаг  Училищен психолог - на 4 часа  до 31.01.2018г.  
0605/6 22 17
 25.01.2018г.  ОУ"Акад.Даки йорданов" - гр. Омуртаг  Училищен психолог - на 4 часа  до 12.30 часа на 31.01.2018г.  0605/6 36 38
24.01.2018г.   ПГТХВТ - Търговище  Чистач-хигиенист  до 12.00 часа на 26.01.2018г.  0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
24.01.2018г.  ОУ - с. Зелена морава  Учител в начален етап  до 10.00  часа на 26.01.2018г.  06047/ 22 31
 22.01.2018г.  IV ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Старши учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 13.00 часа на 25.01.2018г.  0601/6 49 85
 22.01.2018г.  Първо СУ"Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 24.01.2018г.  0601/6 30 70
19.01.2018г.  ДГ - гр. Антоново Касиер - домакин - за група в с. Изворово на 4 часа  до 23.01.2018г.  0885398401
 19.01.2018г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Учител, детска градина  до 23.01.2018г.  0608/4 27 63
 18.01.2018г.  Второ СУ"Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 12.00 часа на 22.01.2018г.  0601/6 49 60
  18.01.2018г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Логопед - на 4 часа  до 10.00 часа на 22.01.2018г. 0601/6 23 70
 17.01.2018г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - Търговище  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 12.00 часа на 19.01.2018г.  0601/6 30 70
 16.01.2018г.  ОУ - с. Славяново Учител по математика с часове по ИТ, Английски език и Изобразително изкуство  до 19.01.2018г.  0603/4 22 25
087853 33 74
 
 12.01.2018г. IV ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Старши учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 13.00 часа на 16.01.2018г.  060186 49 85
 12.01.2018г.  ОУ - Камбурово  Старши начален учител  до 16.01.2018г.  0877611905
 12.01.2018г.  ПГТЛП - Попово  Учител теоретично обучение в професионално обучение "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи"  до 15.01.2018г.  
0879956305
 11.01.2018г.  ДГ № 9 "Приказка" - Търговище  Работнвик поддръжка сгради   до 12.00 часа на 15.01.2018г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 09.01.2018г.  Второ НУ "В.Левски"- Омуртаг  Учител по ФВС-на 4 часа  до 12.00 часа на 10.01.2018г.  0605/6 22 58
 09.01.2018г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - Търговище  Учител по английски език до 12.00 часа на 12.01.2018г.  0601/6 65 74
05.01.2018г. Детска градина №1 "Радост" - гр. Омуртаг Помощник-възпитател до 08.01.2018г. 0894502198
  05.01.2018г.  Детска градина №1 "Радост" - гр. Омуртаг  Помощник-възпитател  до 08.01.2018г.  
0894502198
  04.01.2018г.  ДГ №9"Приказка" - Търговище  Работник поддръжка сгради - 0,5 щат  до 10.01.2018г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 04.01.2018г.  ЦПЛР-ОДК- Търговище  Кариерен консултант-2 места  до 12.00 часа на 09.01.2018г.  0601/6 34 35
 03.01.2018г.  ОУ - с. Крепча  Учител по български език и литература  до 08.01.2018г.  0899745861
 03.01.2018г.  ОУ - с. Подгорица Учител по български език и литература  до 08.01.2018г.  0879254343
 20.12.2017г.  ДГ "Слънце" - Попово  помощник възпитател  до 22.12.2017г.  0608/4 27 63
15.12.2017г. ДГ 11 "Звънче" - Търговище Психолог до 19.12.2017г.  0894451231
15.12.2017г. ДГ 11 "Звънче" - Търговище Ресурсен учител до 19.12.2017г.  0894451231
 15.12.2017г.  ДГ 11 "Звънче" - Търговище  Логопед - 0,5 щат  до 19.12.2017г.  0894451231
14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище Ресурсен учител - 3 места до 10.00 часа на 19.12.2017г. 0601/6 65 74
14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище Логопед до 10.00 часа на 19.12.2017г. 0601/6 65 74
 14.12.2017г. Трето ОУ"П.Р.Славейков" - Търговище  Училищен психолог  до 10.00 часа на 19.12.2017г.  0601/6 65 74
14.12.2017г. ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово Ресурсен учител - 3 места до 21.12.2017г. 0608/4 34 18
14.12.2017г. ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово Логопед до 21.12.2017г. 0608/4 34 18
  14.12.2017г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров"-Търговище  ЗАС  до 12.00 часа на 20.12.2017г.  0893349240
 13.12.2017г.  РЦПППО-Търговище  Ресурсен учител до 14.00 часа на 05.01.2018г.  060164464
13.12.2017г. Първо СУ - Търговище Психолог до 12.00 часа на 22.12.2017г.
0601/6 30 70
13.12.2017г. Първо СУ - Търговище Ресурсен учител - 2 места до 12.00 часа на 22.12.2017г.
0601/6 30 70
 13.12.2017г.  Първо СУ - Търговище  логопед  до 12.00 часа на 22.12.2017г.  
0601/6 30 70
  08.12.2017г.  ОУ -с. Славяново  лектор по БЕЛ - 204 часа  до 15.06.2018г.  0899724182
 07.12.2017г.  НУ - с. Изворово  готвач - на 2 часа  до 8.12.2017г.  0885398412
04.12.2017г. ДГ - гр. Антоново готвач за група в с. Изворово - на 4 часа до 07.12.2017г. 0885398401
04.12.2017г. ДГ - гр. Антоново домакин за група в с. Изворово - на 4 часа  до 07.12.2017г. 0885398401
 04.12.2017г.  ДГ - гр. Антоново  пом.-възпитател в група в с. Изворово - на 4 часа  до 07.12.2017г.  0885398401
 04.12.2017г.  ОУ - с. Водица  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 07.12.2017г.  0878310300
 04.12.2017г.  СУ "Васил Левски" - гр. Опака  Огняр  до 12.00 часа на06.12.2017г.  0879267038
 29.11.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов"-Търговище  Чистач хигиенист  до 14.00 часа на 01.12.2017г. 0601/6 49 85
 27.11.2017г. ДГ № 2 Усмивка -с. Камбурово Учител в ДГ в група в с. Плъстина до 30.11.2017г. 08988232424
 27.11.2017г.  Първо НУ - Омуртаг  Работник в кухня  до 29.11.2017г.  0605/6 25 28
 24.11.2017г.  ОУ - с. Голямо Ново  Учител по математика   до 28.11.2017г.  06064/22 73
 21.11.2017г.  ОУ - Ломци  Общ работник, изпълняващ задълженията и на огняр  до 23.11.2017г.  060385/271
  17.11.2017г.  ОУ - с. Славяново  Лектор по БЕЛ - 204 часа годишно  до 20.11.2017г.  0899724182
 15.11.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров"-Търговище ЗАС  до 12.00 часа на 27.11.2017г.  0893349240
 10.11.2017г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител по английски език  до 16.00 часа на 15.11.2017г.
 0601/6 30 70
 08.11.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Психолог  до 16.00 часа на 16.11.2017г.  
0601/6 30 70
06.11.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап до 12,00 часа на 08.11.2017 г. 0601/6 49 60
31.10.2017г. ОУ "Г. С. Раковски" - с. Голямо ново огняр на водогрейни и парни котли на течно гориво (газьол) и природен газ метан до 08.11.2017г. 06064/2273
 26.10.2017г.  ДГ "Лястовичка"- гр. Попово  Домакин/помощник-възпитател за допълнителна сграда на ул. "Марко Николов" № 2  до 12.00 часа на 30.10.2017г.  
0608/4 25 48
 26.10.2017г.  Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Търговище  Ресурсен учител-на 2 часа  до 10.00 часа на 31.10.2017г.  0893349240
  24.10.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" -гр. Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап  до 14.00 часа на 26.10.2017г.  0601/6 49 92
 23.10.2017г.  Детска градина № 8 "Слънце" гр. Търговище  Учител в ДГ до 12.00 часа на 26.10.2017г. 0601/6 25 06
0894451229
 
 17.10.2017г.  ПТГ - гр. Търговище Учител по история и цивилизация  до 15.00 часа на 27.10.2017г.  0601/6 38 12
 17.10.2017г. ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Попово  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 15.00 часа на 25.10.2017г.  0608/4 34 18
 16.10.2017г. СУ - гр. Антоново Учител в начален етап с английски език  до 24.10.2017г.  06071/22 73
  16.10.2017г.  ПГ по селско стопанство - гр. Попово  Педагогически съветник до 12.00 часа на 20.10.2017г.  0879060093
 16.10.2017г.  ОУ - с. Славяново  Учител по математика  до 16.00 часа на 18.09.2017г.  06034/22 25
 11.10.2017г. ОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово Учител по физическо възпитание и спорт до 15.00 часа на 25.10.2017г. 0608/ 4 34 18
 11.10.2017г.  Първо ОУ "Хр. Ботев"- гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 13.10.2017г.  0601/6 23 70
09.10.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Портиер с допълнителни функции на работник поддръжка до 12.10.2017г. 0601/6 30 70
09.10.2017г. ОУ - с. Плъстина Учител по български език и литература до 10.10.2017г 060451/487
09.10.2017г. ОУ - с. Плъстина Учител по история и цивилизация с допълване на часове по музика до 10.10.2017г 060451/487
 09.10.2017г.  ДГ -с. Зараево Учител детска градинав група в с. Ломци  до 12.10.2017г  0879208864
 09.10.2017г.  ПГ по земеделие - гр. Търговище Старши учител практическо обучение
Специалност: учител по практика по трактори и селскостопански машини
 
 до 09.10.2017г.  0601/6 42 84
 06.10.2017г.  Трето ОУ - Търговище  чистач  до 10.00 часа на 10.10.2017г.  0601/6 65 74
  06.10.2017г.  ДГ № 5 "Червената шапчица"-група в с. Драгановец Учител в детска градина за група в ДГ Драгановец  до 13.10.2017г.  0894451226
 06.10.2017г.  ДГ "Здравец" - гр. Попово  Учител детска градина до 14.00 часа на 10.10.2017г.  0608/4 35 22
06.10.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - Търговище Чистач до 12,00 ч. на 10.10.2017г. 0601/6 49 60
 03.10.2017г.  ОУ - с. Дралфа  Чистач/хигиенист - 0,5 щат  до 10.10.2017г.  0893 349 239
02.10.2017г. ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище Учител детска градина до 06.10.2017г. 0601/ 6 32 98
0894 451 234
02.10.2017г. ПГ по земеделие - гр. Търговище Учител инженер земеделска техника - 1/2 щат до 12.00 часа на 03.10.2917г. 0601/6 42 84
02.10.2017г.  ОУ - с. Плъстина  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 03.10.2017г. 06045/ 487
 02.10.2017г.  ОУ - с. Плъстина  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 03.10.2017г.  06045/ 487
  28.09.2017г.  РЦПППО- гр. Търговище Рехабилитатор/кинезетерапевт/ - на 4 часа  до 15.00 часа на 05.10.2017г.  0601/6 44 64
  27.09.2017г.  ДГ "Здравец"- гр. Попово  домакин/помощник-възпитател  до 29.09.2017г.  0608/4 35 22
 26.09.2017г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в подготвителна група  до 28.09.2017г.  06064/22 73
 26.09.2017г.  ЦСОП - гр. Търговище Старши учител, специалност Специална педагогика  до 29.09.2017г.  0601/6 34 83
25.09.2017г. Четвърто ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 15.00 часа на 27.09.2017г. 0601/ 6 49 92
  25.09.2017г.  ЦСОП - гр. Търговище  чистач - 2 места до 28.09.2017г.  0601/ 6 34 83
  20.09.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап  до 15.00 часа на 25.09.2017г.  
0601/6 30 70
 20.09.2017г.  ОУ - с. Надарево  Учител по математика  21.09.2017г.  0887216128
 20.09.2017г.  ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище  Огняр до 26.09.2017г.  0601/6 32 98
0894 451 234
 
 20.09.2017г. СУ - гр. Опака  Чистач-хигиенист  до 12.00 часа на 25.09.2017г.  06039/23 00
20.09.2017г. ДГ - гр. Антоново Учител детска градина в група в гр. Антоново до 21.09.2017г.
0885398401
 20.09.2017г.  ДГ - гр. Антоново Учител детска градина в група в гр. Антоново  до 21.09.2017г.
0885398401
 19.09.2017г. СУ - гр. Антоново   Учител ГЦОУД в начален етап до 21.09.2017г.  
06071/22 73
 19.09.2017г.  Детска градина № 3 "Здравец"- гр. Търговище  Учител детска градина  до 21.09.2017г.  0601/6 32 98
0894 451 234
 
 18.09.2017г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище  Учител по Физическо възпитание и спорт  до 10.00 часа на 21.09.2017г.  0601/6 54 39
 18.09.2017г. ОУ - с. Врани кон Учител по Български език и литература  до 21.09.2017г.  0899128388
 18.09.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД  в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 20.09.2017г.  0601/6 30 70
15.09.2017г. ОУ - с. Стеврек Лектор по математика - 170 часа до 15.06.2018г. 0885398414
 15.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище /в сградата на 3 ОУ - Търговище/  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 10.00 часа на 19.09.2017г.  0879208879
 14.09.2017г. ОУ - с. Врани кон  Шофьор на училищен автобус  до 15.09.2017г.  0899128388
 14.09.2017г.  ОУ - с. Трескавец  Готвач на 6 часа  до 12.00 часа на 17.09.2017г.  060453/338
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Старши учител по английски език до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Старши учител по български език и литература до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище Учител по информационни технологии до 12.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
 14.09.2017г.  Първо СУ "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище  Учител по математика  до 16.00 часа на 19.09.2017г.  0601/ 6 30 70
 13.09.2017г. Второ ОУ "Н. Вапцаров"- гр. Търговище Логопед  до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0893349240
         
 13.09.2017г. Второ ОУ "Н. Вапцаров"- гр. Търговище  Чистач  до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0893349240
 12.09.2017г. ОУ - с. Ломци  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 13.09.2017г.  0879208755
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново Учител детска градина-за група в с. Стеврек  до 15.09.2017г. 0885398401
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново пом.-възпитател-домакин-на 6 часа -за група в с. Изворово  до 15.09.2017г. 0885398401
12.09.2017г. ДГ  -гр. Антоново Учител детска градина-за група в с. Трескавец  до 15.09.2017г. 0885398401
 12.09.2017г.  ОУ - с. Драгановец Учител по Български език и литература с допълване на часове по Английски език  до 15.09.2017г.  
0879 393 444
  12.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище   Учител в ГЦОУД в начален етап  до 10.00 часа на 14.09.2017г.  
0879208879
 12.09.2017г.  ОУ - Голямо Градище  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 15.09.2017г.  0888396689
0877396690
 12.09.2017г.  ОУ - Голямо Градище  Учител по  география и икономика- 1/4 щат  до 15.09.2017г. 0888396689
0877396690
11.09.2017г. СУ - гр. Антоново Учител в начален етап  до 14.09.2017г. 06071/22 73
 11.09.2017г.  ПГИИ - гр.Търговище  Лектор по музика - 72 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 36 59
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по музика - 18 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор теоретично обучение - строителство - 468 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор практическо обучение - строителство - 339 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по руски език - 184 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор теоретично обучение - строителство - 465 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
 11.09.2017г. ПГ по електротехника и строителство Лектор по физика - 195 часа  до 13.09.2017г.  0601/6 49 41
11.09.2017г. ПГ по техника и лека промишленост -гр. Попово Огняр до 10.00 часа на 13.09.2017г. 0879956305
 11.09.2017г. ПГ по техника и лека промишленост -гр. Попово Учител по теория в професионално направление "Производствени технологии -текстил, облекло, обувки и кожи"  до 10.00 часа на 13.09.2017г.
0879956305
 11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 13.09.2017г.  0893349240
 11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в подготвителна група до 13.09.2017г.  0893349240
  11.09.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Учител по математика  до 13.09.2017г.  0893349240
 11.09.2017г.  ДГ № 3 "Здравец" - гр. Търговище Учител детска градина - в група в с. Дралфа  до 14.09.2017г.  0601/6 32 98
0894451 234
 
 08.09.2017г.  Трето ОУ - Търговище  Шофьор на автобус  до 10.00 часа на 14.09.2017г.  0893693144
  08.09.2017г.  ОУ - с. Надарево  Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап - специалност БЕЛ до 10.00 часа на 13.09.2017г.  0896649179
 08.09.2017г.  ОУ - с. Крепча  Учител по ФВС-на 4 часа  до 13.09.2017г.  0899745861
 08.09.2017г. ОУ - с. Подгорица  Учител в подготвителна група  до 13.09.2017г.  0879254343
 07.09.2017г.  ОУ - с. Вардун Лектор по английски език - 340 часа годишно  до 13.00 часа на 12.09.2017г.  0889405227
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител в ГЦОУД в начален етап до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител по ФВС-1/2 щат до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дралфа Учител по английски език в прогимназиален и начален етап-1/2 щат до 14.09.2017г. до 11:00 часа 0893349239
07.09.2017г. ОУ "Георги С. Раковски" - с. Голямо Ново Учител в прогимназиален етап ГЦОУД до 12.09.2017г. 06064/2273
  07.09.2017г. ОУ "Георги С. Раковски" - с. Голямо Ново  Учител по английски език V - VII клас-1/2 щат  до 11.09.2017г.  06064/2273
 07.09.2017г. Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с. Трескавец Лектор по Химия и ООС и Биология и ЗО - 120 часа до 12:00 на 11.09.2017г. 0885398406
 07.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по английски език до 08.09.2017г - 12:00 часа при секретарката  0601/64284
 07.09.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Учител по английски език  до 10.00 часа на 11.09.2017г.  0879208879
 07.09.2017г. ДГ № 6 "Пролет" - гр. Търговище Учител детска градина - за група в с. Росина  до 11.09.2017г. 0601/6 38 95
0894 451 227
 
 05.09.2017г  ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап-специалност БЕЛ или математика  до 11.09.2017г.  0608/4 23 42
05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище Учител в ДГ - група в с. Лиляк до 11.09.2017г. 0601/3 06 54
0894451230
05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище Учител в ДГ до 11.09.2017г.  0601/3 06 54
0894451230
 05.09.2017г  ДГ №9 "Приказка" - гр. Търговище  Учител в ДГ - 2 места до 11.09.2017г.  0601/3 06 54
0894451230
 
05.09.2017г СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Лектор по философия - 260 часа до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г. СУ "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Антоново Учител в начален етап с английски език до 08.09.2017г. 06071/2273
05.09.2017г. Начално училище "Д-р Петър Берон" - с. Изворово  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 14.09.2017г.  0885398412
 05.09.2017г.  ОУ - с. Стеврек  Лектор по математика - 17 часа годишно до 12.00 часа на 14.09.2017г.  0885398414
05.09.2017г. Средно училище - гр. Опака Учител по география и икономика - 1/2 щат - 349 часа  до 12.00 часа на 11.09.2017г. 06039/23 00
 05.09.2017г. Средно училище - гр. Опака Учител по български език и литература-384 часа БЕЛ и 318 часа предмети от философския цикъл  до 12.00 часа на 11.09.2017г.
06039/23 00
05.09.2017г. ДГ № 1 "Радост" - гр. Омуртаг Учител в детска градина-за група в с. Долно Козарево  до 08.09.2017г. 0894502198
 05.09.2017г. ДГ № 1 "Радост" - гр. Омуртаг  Учител в детска градина  до 08.09.2017г.  0894502198
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Учител по математика до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Учител по английски език до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
04.09.2017г. ОУ - с. Зелена морава Лектор по география и икономика - 153 часа годишно до 10.00 часа на 11.09.2017г. 06047/22 31
 04.09.2017г.  ОУ - с. Зелена морава   Учител начален етап в ГЦОУД до 10.00 часа на 11.09.2017г.  06047/22 31
 04.09.2017г.  Детска градина - с. Камбурово Учител в детска градина-за група в с. Врани кон  до 07.09.2017г.  08988232424
 04.09.2017г. Четвърто основно училище "Иван Вазов" - гр. Търговище  Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап-специалност БЕЛ или Физика  до 12:00 ч. на 08.09.2017г. /вкл./  0601/64992
04.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Лектор по английски език-283 часа до 07.09.2017г. 0601/64284
04.09.2017г. Детска градина №2 "Усмивка" с. Камбурово Помощник възпитател до 07.09.2017г. 08988232424
04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" - с. Макариополско Учител по математика до 11.09.2017г - 12:00 часа 0887172486
 04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" - с. Макариополско Учител по Български език и литература до 07.09.2017г. - 12:00 часа  0887172486
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово Учител детска градина - 2 места до 08.09.2017г.- 08:00- 12:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово логопед до 08.09.2017г. - до 16:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Детска градина "Здравец" - гр. Попово огняр до 08.09.2017г. - до 16:00 часа 0608/43522
04.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Садина Шофьор на автобус до 12.09.2017г. 0885499495
04.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по Химия и опазване на околната среда- половин щат до 07.09.2017г.- 12:00 часа при секретарката  0601/64284
 04.09.2017г. Второ НУ "Васил Левски" - гр. Омуртаг  Учител в ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0883910146
  04.09.2017г.  ОУ - с. Лиляк Учител по математика и информационни технологии до 08.09.2017г. 0895509185
  04.09.2017г.  ДГ № 6 "Пролет"-Търговище  Учител детска градина - 2 места  до 08.09.2017г. 0601/6 38 95
0894451227
 
 01.09.2017г.  ПТГ - гр. Търговище Учител по Английски език - на 6 часа/540 часа годишно  до 14.00 часа на 11.09.2017г.  0601/6 48 83
01.09.2017г. ОУ - с. Славяново  Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 05.09.2017г. 06034/22 25
01.09.2017г. ОУ - с. Славяново Лектор по Български език и литература - 204 часа до 05.09.2017г. 06034/22 25
 01.09.2017г.  ОУ "Любен Каравелов"-гр. Попово  Учител в ГЦОУД в начален етап  до 12.00 часа на 11.09.2017г.  0608/4 6039
0884953731
 
01.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Лектор по немски език - 288 часа  до 05.09.2017г.  0601/64284
 
01.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Ломци  Учител по ФВС до 10 ч. на 04.09.2017г. 0879208755
 01.09.2017г. Основно училище "Христо Ботев" с. Ломци  Учител по математика и информатика до 10 ч. на 04.09.2017г. 0879208755
01.09.2017г. Второ начално училище "Васил Левски" гр. Омуртаг Готвач до 10 ч. на 08.09.2017г. 0888910146
01.09.2017г.. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Лектор по Изобразително изкуство-36 часа до 04.09.2017г. 0601/64284

 
01.09.2017г. ДГ "Лястовичка" гр. Попово Огняр до 07.09.2017г 0608/42548
0879208854
 01.09.2017г.  ДГ "Лястовичка" гр. Попово Старши учител детска градина- 2 места  до 07.09.2017г. 0608/42548
0879208854
 
01.09.2017г. Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище Учител по практическо обучение- растениевъдство до 05.09.2017г.
0601/64284
 01.09.2017г.  Профилирана гимназия - гр. Омуртаг  Учител по Биология и ЗО  до 07.09.2017г.  0605/62538
31.08.2017г. Профилирана гимназия - гр. Попово Учител по изобразително изкуство и по Технологии и предприемачество- на непълно работно време на 4 часа до 05.09.2017г. 0608/4 40 05
0878310303
 31.08.2017г. Профилирана гимназия - гр. Попово Учител по английски език - на непълно работно време на 4 часа  до 05.09.2017г. 0608/4 40 05
0878310303
 
  31.08.2017г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище Учител по биология и ЗО с допълване на норматива с часове по химия и ООС  до 10.00 часа на 04.09.2017г.  0601/6 23 70
 31.08.2017г.  ПГИИ - Търговище  Учител по английски език  до 08.09.2017г.  0601/6 36 59
30.08.2017г.  Детска градина -с. Зараево Учител детска градина - в група в с . Славяново до 04.09.2017г. 0879208864
 30.08.2017г.  Детска градина -с. Зараево Учител детска градина - в група в с . Глогинка  до 04.09.2017г.  0879208864
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по физическо възпитание и спорт - 62 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 31 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по свят и личност - 62 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по история и цивилизация - 62 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по немски език - 155 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по английски език - 217 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г. 0601/6 49 86
 30.08.2017г. ПГИЧЕ "Митрополит Андрей"- гр. Търговище Лектор по география и икономика-31 часа годишно до 12.00 часа на 08.09.2017г.  0601/6 49 86
30.08.2017г. Детска градина - с. Камбурово Помощник - възпитател - домакин - в група в с. Церовище - на 6 часа  до 04.09.2017г. 08988232424
 30.08.2017г. Детска градина - с. Камбурово Готвач - помощник - възпитател - в група с. Церовище - на 6 часа  до 04.09.2017г. 08988232424
 30.08.2017г. ПГИИ - Търговище Учител по биология и ЗО 31.08.2017г 0601/6 36 59
  30.08.2017г.  ПГИИ - Търговище Учител по български език и литература  до 01.09.2017г. 0601/6 36 59
 30.08.2017г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище  Учител по ФВС  до 01.09.2017г.  0601/6 49 60
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Лектор по изобразително изкуство - 187 часа годишно до 01.09.2017г. 0899745861
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Лектор по история и цивилизация и география и икономика - 340 часа годишно до 01.09.2017г. 0899745861
 29.08.2017г.  ОУ "Васил Левски" - с. Крепча  Лектор по музика - 187 часа годишно  до 01.09.2017г.  0899745861
 29.08.2017г.  4 ОУ "Иван Вазов" - Търговище  Учител по английски език  до 12.00 часа на 04.09.2017г.  0601/6 49 85
 0601/6 49 92
 
29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча Учител в начален етап - 2 места до 01.09.2017г. 0899745861
 29.08.2017г. ОУ "Васил Левски" - с. Крепча  Прислужник до 01.09.2017г.  0899745861
 29.08.2017г.  ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Учител по информатика и ИТ  до 10.00 часа на 31.08.2017г.  0879956305
28.08.2017 г. ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово Учител по английски език  до 31.08.2017г. 0879956305
 28.08.2017 г. ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово  Учител по биология и ЗО  до 31.08.2017г.  0879956305
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител по Физика и астрономия - лектор - 102 часа годишно  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Учител по история и цивилизация  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище Шофьор на училищен автобус - 1/2 щат  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
  28.08.2017 г. Четвърто ОУ "Иван Вазов"- гр. Търговище  Учител по БЕЛ - 1/2 щат  до 12 часа на 01.09.2017г. 0601/6 49 85
0601/6 49 92
 
 28.08.2017 г. Център за специална образователна подкрепа - гр. Търговище Старши учител със специалност Начална педагогика  до 31.08.2017г.  0601/6 34 83
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Старши учител по Физика и астрономия до 15.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 38 12
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Учител по ФВС до 15.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 38 12
28.08.2017 г. ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии до 14.00 часа на 11.09.2017г. 0601/6 38 12
 28.08.2017 г.  ПТГ "Цар Симеон Велики" -гр. Търговище Лектор по География и икономика - 324 часа годишно до 15.00 часа на 31.08.2017г.  0601/6 38 12
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител в ГЦОУД в начален етап-2 места до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител по ФВС - 1/2 щат до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877175588
 28.08.2017 г. ОУ "Св.св.Кирил и Методий"-с. Зараево Учител по История и цивилизации и География и икономика - 1/2 щат до 10.00 часа на 08.09.2017г.  0877175588
 28.08.2017 г.  Второ ОУ"Н.Вапцаров"-Търговище  Огняр-работник поддръжка  до 31.08.2017г.  0893349240
28.08.2017 г. ОУ "Христо Ботев"-с. Камбурово Учител в ГЦОУД в начален етап до 10.00 часа на 08.09.2017г. 0877611905
 28.08.2017 г. ОУ "Христо Ботев"-с. Камбурово  Учител в начален етап  до 10.00 часа  01.09.2017г.  0877611905
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по английски език до 31.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по математика до 31.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител практическо обучение - ПН-Пътувания, туризъм и свободно време до 29.08.2017г.  0879060093
25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител по физика и астрономия и Химия и ООС до 30.08.2017г.  0879060093
 25.08.2017 г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово Учител практическо обучение - ПН-Пътувания, туризъм и свободно време  до 31.08.2017г.  0879060093
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по музика и изобразително изкуство-лектор- музика - 54 ч., ИИ - 54 ч.,Приложно декорация-36ч.  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по информатика и информационни технологии  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
24.08.2017 г. ПГТХВТ-Търговище Учител по практика готварство  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 24.08.2017 г.  ПГТХВТ-Търговище Учител по професионална подготовка-ХВП-практическо обучение  до 10.00 часа на 31.08.2017г. 0601/6 31 17
0601/6 34 19
0601/6 20 37
 
24.08.2017 г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище учител/старши учител по музика до 12,00 ч. на 29.08.2017 г. 0601/64960
24.08.2017г. Второ СУ "Проф. Никола Маринов" - Търговище Учител/старши учител по български език и литература до 12,00 ч. на 29.08.2017 г. 0601/64960
  24.08.2017г.  Детска градина -с. Руец  Учител в детска градина до 30.08.2017г.  06024/22 25
0894451233
 
 22.08.2017г. Детска градина № 1 - гр. Търговище  Учител в детска градина  до 29.08.2017г.  0601/6 35 38
0894451223
 
 21.08.2017г. Детска градина № 7 - гр. Търговище  Учител в детска градина  до 07.09.2017г.  0601/64819, 0894451228
 18.08.2017г.  ОУ "Христо Ботев" - с. Лиляк Лектор по физическо възпитание и спорт  до 13.30 часа на 04.09.2017г.  0895509185
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Философия  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по География и икономика  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Руски език  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Английски език  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Физика и математика  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
  16.08.2017г. ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Учител по Физическо възпитание и спорт  до 08.09.2017г. 0877911310
0605/6 22 17
 14.08.2017г. Второ СУ "Проф. Н. Маринов" - гр. Търговище  Учител по английски език - 2 места до 12.00 часа на 25.08.2017г.  0601/6 49 60
 14.08.2017г.  Трето ОУ "П.Р.Славейков" - гр. Търговище Заместник-директор по учебната дейност  до 10.00 часа на 17.08.2017г.  0893693144
02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Ресурсен учител до 25.08.2017г. 0608/4 34 18
02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Учител ЦДО-начален етап до 25.08.2017г. 0608/4 34 18
 02.08.2017г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово  Учител по ФВС  до 25.08.2017г.  0608/4 34 18
31.07.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап-спец.математика или БЕЛ или Англ.език или ИЦ или БЗО или информатика и ИТ до 12.00 часа на 07.08.2017г. до 12.00 часа на 07.08.2017г.
31.07.2017г. Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -
2 места
до 12.00 часа на 07.08.2017г. до 12.00 часа на 07.08.2017г.
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Учител в ГЦОУД в начален етап -
2 места
до 12.00 часа на 07.08.2017г. 0601/6 30 70
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище Портиер с функции на работник поддръжка до 12.00 часа на 07.08.2017г. 0601/6 30 70
 31.07.2017г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"- Търговище  Чистач/хигиенист до 12.00 часа на 07.08.2017г.  0601/6 30 70
 26.07.2017г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - Попово Учител по български език и литература до 31.08.2017г. 0608/4 44 05
0878310303
  26.07.2017г.  Профилирана гимназия "Христо Ботев" - Попово  Учител по физическо възпитание и спорт  до 31.08.2017г.  0608/4 44 05
0878310303
 
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по история и цивилизация до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г. Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по английски език до 31.08.2017г. 0605/6 25 38
 21.07.2017г.  Профилирана гимназия "Симеон Велчев" - Омуртаг Учител по руски език с допълване по изобразително изкуство  до 31.08.2017г.  0605/6 25 38
 05.07.2017г.  ОУ"Св.Кл.Охридски"-Попово  Шофьор на училищен автобус до 15.00 часа на 10.08.2017г.  0608/4 34  18
 30.06.2017г.  Първо СУ-Търговище Учител по Български език и литература  до 07.07.2017г.  0601/6 30 70
28.06.2017г. Първо СУ-Търговище Учител по Физическо възпитание и спорт до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 28.06.2017г.  Първо СУ-Търговище  Учител по Английски език  до 05.07.2017г.  0601/6 30 70
 19.06.2017г.  ДГ "Зарайск"-с. Зараево  Електротехник поддръжка на сгради  до 23.06.2017г.
 0879208864
19.06.2017г. ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа до 23.06.2017 г. 0885398406
 19.06.2017г.  ОУ - с. Стеврек  Главен счетоводител-на 4 часа до 23.06.2017 г.  0885398406
16.06.2017г.  НУ - Изворово  Главен счетоводител - на 2 часа до 23.06.2017 г. 0885398412
 07.06.2017г. НУ - . Изворово Главен счетоводител-на 2 часа до 15.06.2017г. 0885398412
 07.06.2017г. ОУ - с. Стеврек Главен счетоводител-на 4 часа до 12.00 часа на 15.06.2017г. 0885398406
 07.06.2017г.  ОУ-с.Трескавец  Главен счетоводител-на 4 часа до 12.00 часа на 15.06.2017г.  0885398406
15.05.2017г. Детска градина-с. Руец Помощник-възпитател в ДГ, група в с. Овчарово до 12.00 часа на 19.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 15.05.2017г.  Детска градина-с. Руец  Учител в ДГ,в група в с. Овчарово  до 12.00 часа на 18.05.2017г. 06024/22 25
0894451233
 
  26.04.2017г.  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - Търговище Секретар  до 28.04.2017г.  
0601/6 49 92
 26.04.2017г.  ДГ"Лястовичка"-Попово  готвач-помощник-възпитател  до 05.05.2017г.  0608/4 25 48
 25.04.2017г.  Първо СУ-Търговище  ст.учител по английски език до 12.00 часа на 05.05.2017г.  0601/6 30 70
 21.04.2017г.  ОУ - с. Беломорци  учител по руски език  до 24.04.2017г. 0605/648 47
0887163547
 
 12.04.2017г.  ДГ "Слънце" - град Попово  Завеждащ административна служба  до 20.04.2017г.  
 10.04.2017г.  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Касиер  до 18.04.2017г.  0877911310
  07.04.2017г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
   07.04.2017г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Старши учител по математика  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0601/ 6 30 70
  06.04.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител по английски език  до 12.00 часа на 13.04.2017г.  0888910146
   04.04.2017г.   ОУ - с. Голямо ново  Учител по математика  до 07.04.2017г.  06064 2273
  03.04.2017г.  ПГ "Симеон Велчев"-гр.Омуртаг  Старши възпитател в общежитие  до 06.04.2017г.  0605/62538
 03.04.2017г.  ОУ - с. Стеврек Готвач - на 6 часа до 12.00 часа на 07.04.2017г.  088539814
 03.04.2017г.   ОУ - с. Стеврек  Домакин - на 4 часа  до 12.00 часа  на 07.04.2017г.  088539814
   31.03.2017г.  Първо ОУ"Христо Ботев"-Търговище  Чистач до 10.00 часа на 04.04.2017г.  0601/6 23 70
  29.03.2017г. Основно училище "Васил Левски" - с. Славяново  Завеждащ административна служба /ЗАС/  03.04.2017г.  06034/2225
 28.03.2017г.  ОУ"Св.Климент Охридски"-Попово  Ресурсен учител  до 15.00 часа на 30.03.2017г  0608/4 34 18
  24.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Логопед- на 2 часа дневно  от 28.03.2017г. до 30.03.2017г.  0893349240
 10.03.2017г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Ресурсен учител от 20.03.2017г. до 30.03.2017г.  
0893349240
 09.03.2017г.  СУ"Св.св.Кирил и Методий" - гр. Антоново  Ст.учител в цДО - прогимназиален етап  до 13.03.2017г.  06071/22 73
 07.03.2017г. ОУ-с. Лиляк  Чистач-хигиенист до 12.30 часа на 09.03.2017г.  0894451266
 06.03.2017г. Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  Старши учител ЦДО в начален етап до 10.00 часа на 08.03.2017г.  0893349255
 01.03.2017г. ДГ "1 юни"-с. Руец Детски учител до 12.00 часа на 06.03.2017г. 0894451233
06024/22 25
 01.03.2017г.  ОУ-с.Трескавец Учител по физическо възпитание и спорт до 12.00 часа на 06.03.2017г.  
0885398406
 27.02.2017г.  ПГИИ-Търговище  Учител по биология до 02.03.2017г.  0601/6 36 59
  24.02.2017г. Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Завеждащ административна дейност  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  0601/62370
 23.02.2017г. ОУ - с. Зелена Морава  Учител по английски език  до 10.00 часа на 28.02.2017г.  06047/22 31
22.02.2017г. ОУ - с. Надарево  Счетоводител-на 4 часа до 12.00 часа на 27.02.2017г.
0896649179
 13.02.2017г.  ОУ-с. Светлен  лектор по музика - 105 часа до 12.00 часа на 15.02.2017г.  06030/2438
 09.02.2017г.  ПГТЛП - Омуртаг  Шофьор - 0.5 работно място  до 14.02.2017г.  0877911310
 01.02.2017г.  Първо ОУ "Хр.ботев" - гр. Търговище  учител ЦДО в начален етап  до 12.00 часа на 03.02.2017г.  0601/6 23 70
  18.01.2017г.  ОУ - с.Светлен   Учител в група за целодневна   организация на учебния ден в прогимназиален етап  до 13.00 часа на 23.01.2017г.  0896658667
06030 2438
 17.01.2017г.   Детска градина "1 юни"
- с. Руец
 Учител в детска градина - група в с.Дългач  до 11.00 часа на 20.01.2017г.  06024 2225
0894451233
 
   16.01.2017г.  Детска градина "Здравец"- гр.Попово  Помощник възпитател  до 16.00 часа на 18.01.2017г.  0608 43522
  16.01.2017г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  до 12.00 часа на 19.01.2017г.  0888910146
 12.01.2017г.  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Главен счетоводител  до 18.01.2017г.  0879060090
 0879060093
  05.01.2017г.  Първо ОУ "Хр.Ботев" - Търговище  Лектор по английски език - 120 часа годишно  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0889152455
 04.01.2017г.  Детска градина № 3 "Здравец" - Търговище Помощник-възпитател  до 12.00 часа на 09.01.2017г.  0877632987
03.01.2017г. РЦПППО - Търговище Кинезитерапевт- 4 часа до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
 03.01.2017г.  РЦПППО - Търговище  Старши учител ресурсен до 14.00 часа на 12.01.2017г.  0601/6 44 64
03.01.2017г. ОУ "Л.Каравелов" - Попово Учител по математика до 04.01.2017г.
0888283667
 27.12.2016  ОУ - с. Камбурово  Учител по ФВС  до 06.01.2017г.  0877611905
 21.12.2016г Детска градина "Слънце"-гр. Попово  Готвач детска кухня-1/2 щат до 12.00 часа на 23.12.2016г.  0886126945
19.12.2016г Трето ОУ "П.Р.Славейков"-Търговище Учител по английски език до 29.12.2016г. 0601/6 54 39
 19.12.2016г  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  Чистач до 21.12.2016г.  0893349240
 19.12.2016г  ПГ по земеделие - гр. Търговище  Електротехник - на 4 часа до 12.00 часа на 21.12.2016г.  0878657313
 15.12.2016г.  ОУ - с.Стеврек  Шофьор на училищен автобус  до 21.12.2016г.  088539814
 06.12.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици"-гр.Търговище  Работник поддръжка до 20.12.2016г.  
0601/6 30 70
 28.11.2016г.  ДГ "Слънце" - гр. Попово  Учител в детска градина  до 30.11.2016г.  0608/4 27 63
 28.11.2016г.  ЦПЛР-Обединен детски комплекс Учител по музика-на 4 часа  до 12.00 часа на 30.11.2016г.  0893377037
 22.11.2016г.  ДГ "Зарайск" - с. Зараево  Домакин-помощник-възпитател  до 24.11.2016г.  0879208864
    21.11.2016г.  ОУ- с.Трескавец  Учител по ФВС  до 12.00 часа на 23.11.2016г.  0885398406
   15.11.2016г.  Средно училище - "Васил Левски" -  гр. Опака   Огняр  до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0879267038
  14.11.2016г.  Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг   Учител в начален етап - ФВС   до 12.00 часа на 18.11.2016г.   0888910146
   10.11.2016г. Второ начално училище "Васил Левски" - гр.Омуртаг  Учител в начален етап  до 12.00 часа на 14.11.2016г.  0888910146
   09.11.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка  до 15.11.2016г.  0893349240
  08.11.2016г. ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - с. Зараево   ЗАТС  до 14:30 часа на 11.11.2016г.  0877175588
 08.11.2016г.  ДГ - с. Зараево Учител детска градина  до 10.11.2016г.  0879208864
  07.11.2016г.  ДГ-с. Камбурово  Помощник-възпитател-на 4 часа  до 09.11.2016г.  0898232424
 03.11.2016г.  Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици - гр. Търговище  Учител по немски език - 0,5 щат  до 12.00 часа на 07.11.2016г.  0878322650
 03.11.2016г. Средно училище - "Васил Левски" - гр. Опака  Огняр до 12.00 часа на 08.11.2016г.  0879267038
  27.10.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево  Учител/старши учител в детска градина - група в с.Светлен  до 31.10.2016г.  0879 208 864
 25.10.2016г.  ОУ - с. Обител  огняр до  27.10.2016г.  060451/991
 24.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Учител по английски език до  28.10.2016г.  0601/6 25 29
 14.10.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" -гр. Търговище  Портиер до 17.10.2016г.  0601/6 25 29
  10.10.2016г.  ПГЕС-Търговище  Огняр  до 24.10.2016г.  0601/6 49 41
 04.10.2016г.  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище  Огняр - работник поддръжка до 07.10.2016г.  0893349240
 04.10.2016г.  ОУ "Св.Кл.Охридски" - гр. Попово  Шофьор на автобус  до 15.00 часа на 25.10.2016г.  0608/4 34 18
 30.09.2016г.  Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  до 10.00 часа на 03.10.2016г.  0893 349 240
 27.09.2016г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - област Търговище  Рехабилитатор/кинезетерапевт/-на 4 часа  до 14.00 часа на 30.09.2016г.  
060186 44 64
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по информационни технологии / информатика - 136 часа годишно до 26.09.2016г  060385 / 271
26.09.2016г. ОУ - с.Ломци Лектор по български език и литература - 136 часа годишно до 26.09.2016г  060385 / 271
 26.09.2016г.  ОУ - с.Ломци Учител по изобразително изкуство -0,5 щат  до 26.09.2016г  060385 / 271
 20.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Домакин/чистач-хигиенист  до 12.00 часа на  26.09.2016г   0608/ 4 27 63
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап до 27.09.2016г
0608/4 23 42
20.09.2016г. ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Попово Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап до 27.09.2016г
0608/4 23 42
  20.09.2016г.  ОУ "Кл.Охридски"-гр. Попово  Ресурсен учител  до 15.00 часа на 28.09.2016г.  0608/4 34 18
 20.09.2016г.  ОУ - с. Буйново Учител по Математика и информатика - прогимназиален етап  до 10.00 часа на 26.09.2016г.  0893349251
 19.09.2016г.  ОУ - с. Обител Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  до 21.09.2016г.  060451/991
 19.09.2016г.  Детска градина "Зарайск" - с. Зараево Завеждащ административна служба до 21.09.2016г.  0879208864
 19.09.2016г.  ОУ - с. Дралфа  Учител по ФВС-0,5 щат  до 12.30 часа на 21.09.2016г.  0893349239
 19.09.2016г.  Детска градина - гр. Антоново  Учител в детска градина - група в гр. Антоново  до 21.09.2016г.  0885398401
  19.09.2016г.   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище   Чистач/хигиенист   до 12.00 часа на 28.09.2016г.  0601/6 30 70
  19.09.2016г.   ДГ "Слънце" - гр.Попово  Перач/чистач-хигиенист  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/ 4 27 63
 19.09.2016г.  ДГ "Здравец" - гр.Попово  Учител/старши учител  до12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 35 22
 19.09.2016г.  ДГ "Лястовичка" - гр.Попово   Учител/старши учител  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0608/4 25 48
 17.09.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - Търговище  работник поддръжка до 10.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 25 29
  16.09.2016г.  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Чистач/хигиенист  до 12.00 часа на 21.09.2016г.  0601/6 30 70
 15.09.2016г.  ОУ - с. Руец Учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап  до 14.00 часа на 17.09.2016г.  0893349249
 15.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Прислужник  до 17.00 часа на 19.09.2016г.  0899745861
 15.09.2016г.  ОУ - с.Водица  Чистач  до12.00 часа на 19.09.2016г.  06038 62 72
  14.09.2016г.  ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Ресурсен учител  до 12.00 часа на 17.09.2016г.  0894 451 231
 14.09.2016г.  ДГ № 3 - гр. Търговище  Учител в ДГ  до 13.00 часа на 16.09.2016г. 0601/6 32 98
0894451238
 
14.09.2016г. ОУ - с. Голямо Градище Старши учител по география и икономика до 16.09.2016г. 0888396689
0877396690
 14.09.2016г. Професионална техническа гимназия - гр. Търговище   Учител по руски език  до 10.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 38 12
 14.09.2016г.  ДГ № 9 "Приказка" -гр Търговище  Помощник-възпитател в група в  с. Лиляк - 0,5 щат  до 17.09.2016г.  0601/3 06 54
0894451230
 
 13.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Лектор по математика - 170 часа годишно  до 15.09.2017г.  0885398414
  13.09.2016г.  ОУ - с. Зелена Морава  Домакин  до 10.00 часа на 15.09.2016г.   06047/22 31
 13.09.2016г.   Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап  до 10.00 часа на 15.09.2016г.    0601/6 23 70
12.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап до 14.09.2016г. 06071/ 2273
10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа  Учител по ФВС - 0.5 щат  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ОУ - с.Дралфа   Учител в ПИГ - начален етап  до 12.30 часа на 14.09.2016г.  0893 349 239
  10.09.2016г.  ІІІ ОУ  "П.Славейков" - Търговище  Учител в ПИГ - начален етап  до 10.00 часа на 14.09.2016г.  0601 6 65 74
 10.09.2016г.  Първо средно училище "Св. Седмочисленици" - гр. Търговище  Логопед по проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"  до 16.00 часа на 13.09.2016г.  0601/ 6 30 70
  09.09.2016г.  ОУ - с. Надарево  Учител в ПИГ - начален етап  до 12.00 часа на 13.09.2016г.  0896649179
 09.09.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по Химия и ООС, Физика и астрономия и ЧП - 0,5 щат  до 14.09.2016г.  0605/6 48 47,
0887163547
 
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище лектор по биология и ЗО и Химия и ООС - 391 часа годишно до 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Начален учител в ПИГ до 12.00ч. на 12.09.2016г. 0893349240
 09.09.2016г. Второ ОУ "Н.Вапцаров" - гр. Търговище Учител в подготвителна група  до 12.09.2016г.  0893349240
 09.09.2016г. ОУ - с.Плъстина Лектор по  история и цивилизации - 238 часа годишно  до13.09.2016г.  0885 246 860
  09.09.2016г.  ОУ - с.Плъстина  Учител в ПИГ-прогимназиален етап-2 места  до13.09.2016г.  0885 246 860
 09.09.2016г. ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по ФВС - 0.5 щат до 14.09.2016г. 0608 4 40 05
0878310303
  09.09.2016г.  ОУ - с.Ломци  Учител по ФВС - 0.5 щат  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0603 8 52 71
 09.09.2016г.  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по музика  до 12.00 часа на 14.09.2016г.  0605 6 36 38
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по история и цивилизации - 255 часа годишно  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по биология и ЗО - 272 часа годишно  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно  до 13.09.2016г.   0608/4 23 42
 08.09.2016г.  Основно училище "Н.Вапцаров" - Попово  Учител по химия и ООС  до 13.09.2016г.  0608/4 23 42
  08.09.2016г.  Спортно училище "Никола Симов" - гр.Търговище  Старши учител по биология и ЗО  до 11.09.2016г.  0601 65 602
 08.09.2016г. ОУ - с. Дралфа  Учител в ПИГ в прогимназиален етап  до 12.30 часа на 12.09.2016г.  0893349239
08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Шофьор на училищен автобус до 10.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г. Средно училище - гр. Антоново Учител в начален етап с английски език  до 13.09.2016г.  06071/22 73
 08.09.2016г.  ОУ - с. Голямо ново  Учител в ПИГ - прогимназиален етап  до 12.09.2016г.  06064/22 73
 08.09.2016г.  СУ - гр.Опака  Учител по информационни технологии  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0876 599 704
  08.09.2016г.    Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител в начален етап  до 16.00 часа на 12.09.2016г.  0601 6 30 70
 08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище Помощник - възпитател в група с.Подгорица - 0.5 щат до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0601 3 06 54
0894 451 230
  08.09.2016г.  ДГ "Приказка" - гр.Търговище  Помощник - възпитател в група с.Лиляк - 0.5 щат  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601 3 06 54
0894 451 230
 
 08.09.2016г.  ОУ - с.Драгановец  Старши учител в начален етап  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0894 688 265
 07.09.2016г. ОУ "Св.Климент Охридски" - гр.Попово  Лектор по физкултура,треньор  до 15.00 часа на 12.09.2016г.  06084 34 18
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Изворово  до 13.09.2016г. 0885 398 401
07.09.2016г. ДГ - гр.Антоново Учител в ДГ - за група с.Трескавец- 2 места  до 13.09.2016г. 0885 398 401
 07.09.2016г.  ДГ - гр.Антоново  Учител в ДГ- за група с.Стеврек  до 13.09.2016г.  0885 398 401
 07.09.2016г.   СУ - гр.Антоново   Учител учител ПИГ - прогимназиален етап  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г.  НУ - с.Изворово  Учител в ПИГ - начален етап  до 14.09.2016г.  0885 398 412
07.09.2016г.  СУ - гр.Антоново  Старши учител в ПИГ - прогимназиален етап  до 09.09.2016г.  06071 22 73
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител в ПИГ - начален етап до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Лектор по География и икономика - 323 часа годишно до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
07.09.2016г. СУ - гр.Опака Учител по Български език и литература до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0876 599 704
 07.09.2016г. ОУ - с. Камбурово  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  до 12.09.2016г.  0877 611 905
07.09.2016г. ОУ - с. Трескавец Готвач-0.75 щат до 10.09.2016г. 0885 398 406
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител ПИГ - прогимназиален етап  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Английски език - 0.5 щат  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Български език и литература  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г.  ОУ - с.Руец  Учител/старши учител по Математика с допълване на преподавателска норма с часове по Физика и Информационни технологии  до 12.00 часа на 12.09.2016г.  0893 349 249
 07.09.2016г. ОУ - с.Буйново Учител в ПИГ - прогимназиален етап до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
  07.09.2016г.  ОУ - с.Буйново  Лектор по Английски език - 442 часа годишно  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0893 349 251
 07.09.2016г. ДГ № 11 "Звънче" - гр.Търговище  Учител в ДГ на ул."Скопие"  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0894 451 231
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по История и цивилизация и География и икономика - 0.5 щат до 10.00 часа на 12.09.2016г. 0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител по ФВС - 0.5 щат до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево Учител в ПИГ - начален етап до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
  07.09.2016г.  ОУ - с.Зараево  Учител в ПИГ - прогимназиален етап  до 10.00 часа на 12.09.2016г.  0877 175 588
 07.09.2016г.  Второ начално училище - гр. Омуртаг Учител/старши учител в подготвителна група  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0888910146
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в начален етап - 2 места до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по ФВС  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител по английски език  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
07.09.2016г. ОУ - с. Крепча Учител в ПИГ - начален етап  до 9.00 часа на 10.09.2016г. 0899745861
 07.09.2016г.  ОУ - с. Крепча  Учител по история и цивилизация и География и икономика-0,5 щат  до 9.00 часа на 10.09.2016г.  0899745861
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС-119 часа годишно до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ -прогимназиален етап до 12.00 часа на 10.09.2016г. 0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Водица  Учител в ПИГ - начален етап до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0879393478
  07.09.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Технически изпълнител - 0,5 щат  до 10.00 часа на 10.09.2016г.  0885398414
 07.09.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Лектор по английски език - 442 часа годишно  до 16.09.2016г.  0899128388
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - геодезия - 383 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теория и практика - строителство - 234 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, теоретично обучение - строителство - 128 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - строителство - 124 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Учител, теоретично обучение - строителство - 0,5 щат  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор, практическо обучение - електротехника - 400 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 177 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г. 0601/6 49 83
 02.09.2016  ПГ по електротехника и строителство - гр. Търговище Лектор по руски език - 256 часа годишно  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 83
02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище Учител по музика на 4 часа до 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс - гр. Търговище  Корепетитор на 4 часа  до 12.00 часа на 16.09.2016г.  0601/6 45 38
 02.09.2016  ОУ - с. Обител  Домакин на 4 часа  до 09.09.2016г.  060451/991
 02.09.2016 Второ СУ "Проф.Н.Маринов" - гр. Търговище  Учител в ПИГ - начален етап  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 49 60
 02.09.2016  Спортно училище -гр. Търговище  Учител по спортна подготовка /свободна борба/ - 2 места  до 12.00 часа на 06.09.2016г.  0601/6 56 02
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по физика и астрономия - 103 часа до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по български език и литература - 108 часа до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 85 часа до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 144 часа до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по ФВС - 134 часа до12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 86
 02.09.2016   ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище  Учител/ст.учител по немски език-0,5 щат  до12.00 часа на 10.09.2016г.   0601/6 49 86
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Учител по Английски език до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище Старши учител по Физика и астрономия- 0,5 щат  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
 01.09.2016 Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" - гр. Търговище  Старши учител по ФВС - 0,5 щат  до 10.00. часа на 08.09.2016г.  0601/6 38 12
  01.09.2016  Четвърто ОУ "Иван Вазов" - гр. Търговище  Шофьор на училищен автобус - 0,5 щат  до 09.09.2016г.  0601/6 49 92
 01.09.2016 Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-прогимназиален етап  до 16.00 часа на 07.09.2016г.  0601/6 30 70
 01.09.2016   Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Учител/ст.учител в група за целодневна организация на учебния ден-начален етап  до 16.00 часа на 09.09.2016г.  0601/6 30 70
   01.09.2016  ПГ "Симеон Велчев" - гр.Омуртаг  Учител по биология и ЗО  до 08.09.2016г.  0605/ 6 25 38
  01.09.2016   Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по английски език и история  до 12.00 часа на 09.09.2016г.  0605/6 36 38
 01.09.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг  Чистач Хигиенист - 2 места  до 10.09.2016г.  0877911310
 31.08.2016 ПГ по техника и лека промишленост - гр. Попово Лектор по биология и химия - 315 часа до 06.09.2016г.  0879956305
0888913277
 31.08.2016  ОУ - с. Надарево Учител по география и икономика, с допълване на часове по история и цивилизации до 09.09.2016г.
 0896649179
31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с.Овчарово до 09.09.2016г.
0894451233
 31.08.2016  Детска градина - с. Руец Помощник-възпитател ДГ-с. Кралево  до 09.09.2016г.  
0894451233
  30.08.2016  ПГ "Хр. Ботев" - гр. Попово  Учител по английски език  до 14.09.2016г.  0608/4 40 05
 30.08.2016  ЦПЛР-Обединен детски комплекс- гр. Търговище  Старши учител по хуманитарни и обществени дисциплини  до 13.09.2016г.  0601/6 45 38
  30.08.2016  ОУ - с. Лиляк  Лектор по биология и ЗО,Химия и ООС и Човекът и природата - 376 часа годишно  до 134.30 часа на 10.09.2016г.  0894463897
 30.08.2016  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище  Лектор по химия и биология - 255 часа годишно  до 12.00 часа на 02.09.2016г.   0601/6 23 70
 29.08.2016  ОУ - с. Камбурово Учител/ст.учител в начален етап ПИГ  02.09.2016г. 0877611905
 29.08.2016 ОУ - с. Вардун  Учител по руски език  до 12.30 часа на 02.09.2016г.  0897817102
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Чистач - 0,5 щат до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по ФВС до 15.30 часа на 31.08.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител в начален етап ПИГ-3 места до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по Биология и химия и ООС до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител по история и цивилизация - 0,5 щат до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител по музика - 0,5 щат до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище Учител/ст.учител прогимназиален етап ПИГ до 12.00 часа на 02.09.2016г. 0601/6 49 85
 29.08.2016 Четвърто ОУ "Иван Вазов"-гр. Търговище  Лектор по физика и астрономия - 153 часа годишно  до 12.00 часа на 10.09.2016г.  0601/6 49 85
 29.08.2016  ПГ по транспорт и лека промишленост - гр. Омуртаг Лектор по философия-216 лекторски часа  до 10.09.2016г.
0605/6 22 17
0877911310
 
 29.08.2016  Второ ОУ "Н.Вапцаров" - Търговище  чистач  до 10.00 часа на 31.08.2016г.  0893349240
 29.08.2016  ОУ - с.Славяново   Шофьор на автобус  до 12.09.2016г.  0899724182
 26.08.2016 ОУ - с. Надарево учител в ПИГ,прогимназиален етап до 09.09.2016г.  0896649179
  26.08.2016  ОУ - с. Надарево  Учител по български език и литература  до 09.09.2016г.  0896649179
 26.08.2016  ОУ - с. Вардун Учител по български език и литература  до 02.09.2016г.  0897817102
  26.08.2016 Професионална гимназия по земеделие - гр.Търговище Учител по български език и литература  до 13.00 часа на 30.08.2016г. 0601/6 42 84
 26.08.2016 Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с.Трескавец Лектор по химия и ООС и биология и ЗО - 120 часа годишно до 05.09.2016г. 0885 398 406
 26.08.2016 Основно училище "Христо Ботев"- с.Ломци Учител/старши учител по математика и информатика  до 30.08.2016г.  06038/52 71
25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по философия - 224 часа годишно  до 31.09.2016г. 06071/22 73
 25.08.2016 Средно училище - гр. Антоново Лектор по химия и ООС-421 часа годишно  до 31.09.2016г.  06071/22 73
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Лектор по английски език - 260 часа годишно до 01.09.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово Учител/старши учител по практика в професионално направление "Производствени технологии - текстил,облекло,обувки и кожи"  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 25.08.2016  Професионална гимназия по техника и лека промишленост - гр.Попово  Учител/старши учител по математика  до 29.08.2016г.  0879 95 63 05
0888 91 32 77
 
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Лектор по математика -170 часа до 14.00 часа на 01.09.2016г. 0885398414
25.08.2016 ОУ - с. Стеврек Възпитател в начален етап  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
0885398414
 25.08.2016 ОУ - с. Стеврек  Начален учител  до 14.00 часа
на 30.08.2016г.
 0885398414
 24.08.2016  Детска градина № 3 - Търговище  Учител ДГ  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0894451238
0601/ 6 32 98
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител по български език и литература до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
 24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг Учител и ПИГ-2 места до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0605/6 36 38
  24.08.2016  Основно училище "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Учител по английски език и история  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0605/6 36 38
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище Учител/старши учител по музика  до 12.00 часа на 29.08.2016г.
0601/ 6 49 60
 24.08.2016  Второ средно училище "Проф.Н.Маринов" - Търговище  Учител по немски език - 72 лекторски часа  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/ 6 49 60
23.08.2016 ОУ - с. Славяново Учител по математика до 12.00 часа на 30.08.2016г. 0899724182
 23.08.2016  ОУ - с. Славяново  Лектор по български език и литература-204 часа  до 12.00 часа на 30.08.2016г.  0899724182
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Учител/старши учител по английски език до 10.00 часа на 07.09.2016г. 06047/22 31
23.08.2016 ОУ - с. Зелена Морава Лектор по география - 204 часа годишно до 10.00 часа на 02.09.2016г. 06047/22 31
 23.08.2016  ОУ - с. Зелена Морава  Учител/старши учител-ПИГ в начален етап до 10.00 часа на 07.09.2016г.  06047/22 31
23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище Учител-филиал Омуртаг
начална педагогика, с доп.квалификация специална педагогика
до 02.09.2016г. 0898663993
0894695279
 23.08.2016  Помощно училище - интернат - гр. Търговище  ЗАТС  до 31.08.2016г. 0898663993
0894695279
23.08.2016  ОУ - с. Светлен Учител по математика и информатика  до 12.00 часа на 29.08.2016г. 06030/24 38
 23.08.2016  ОУ - с. Светлен  Лектор по музика-238 часа годишно  до 12.00 часа на 29.08.2016г.  06030/24 38
 23.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ-начален етап  до 30.08.2016г.  
0601/6 30 70
 22.08.2016  Детска Градина 7 "Снежанка" - Търговище  Учител в детска градина  до 02.09.2016г.  0601/6 48 19
0894 451 228
 
22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Чистач/хигиенист до 16.00часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 22.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище  Портиер  до 16.00 часа на 08.09.2016г.  0601/6 30 70
 18.08.2016  Професионална гимназия по земеделие - гр. Търговище  Учител по български език и литература - 0,75 щат  до 13.00 часа на 24.08.2016г.  0601/6 42 84
 18.08.2016 ОУ "Любен Каревелов"- гр.Попово  Учител в ПИГ трети клас  26.08.2016г.  0608/4 27 74
17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - теоретично обучение  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище Учител по професионална подготовка - ресторантьорство - практическо обучение  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 17.08.2016 ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Учител по английски език  до 12.00 часа на 26.08.2016г.  0601/6 31 17, 0601/6 34 19, 0601/6 20 37
 16.08.2016  Първо СУ "Св.Седмочисленици" - Търговище Учител/Старши учител в ПИГ- прогимназиален етап  до 16.00 часа на 30.08.2016г.  0601/6 30 70
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по теория на професията,професионално направление "Електротехника и енергетика"  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016 Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг Учител по практика на професията,професионално направление"Моторни превозни средства и въздухоплавателни апарати"  до 29.08.2016г.  0877911310
 10.08.2016  Професионална гимназия  по транспорт и лека промишленост гр.Омуртаг  Заместник-директор по учебната дейност  до 29.08.2016г.  0877911310
 08.08.2016  Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров -гр.Попово  Старши учител по физика, астрономия и математика  до 16.00 часа на 12.08.2016г.  0879060090
 05.08.2016г. Професионална техническа гимназия Цар Симеон Велики -гр. Търговище  Учител по английски език до 12.00 часа на 29.08.2016г.  0601/6 38 12
29.07.2016г. Първо СОУ "Св.Седмочисленици" - Търговище чистач/хигиенист - 2 работни места до 05.08.2016г. до 16.00 часа
0601/6 30 70
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище възпитател/старши възпитател в начален етап до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по български език и литература - 3 работни места до 18.08.2016г. до 12.00 часа 0601/6 49 60
 29.07.2016г. Второ СОУ "Проф.Н.Маринов"- Търговище учител/старши учител по биология и химия до 18.08.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49 60
 25.07.2016г. Второ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Търговище  огняр-работник поддръжка  до 27.07.2016г.  0893349240
 12.07.2016г. ПГ по селско стопанство - гр. Попово  Чистач/хигиенист  до 14.07.2016г.  0879060093
 12.07.2016г. ОУ "Св.Кл.Охридски"-Попово Учител в подготвителна група  до 25.08.2016г. до 15.00 часа  0608/4 34 18
 12.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  Учител по история и цивилизация до 18.07.2016г. до 16.00 часа   0601/6 30 70
 08.07.2016г.  Второ СОУ "Проф. Никола Маринов"-Търговище  учител/старши учителпо български език и литература  до 22.07.2016г. до 12.00 часа  0601/6 49  60
 07.07.2016г. Първо ОУ "Христо Ботев" - гр.Търговище Възпитател в прогимназиален етап- 3 места  до 02.09.2016г.  0601/6 25 29
 04.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище  старши учител по английски език  до 13.07.2016г.  0601/6 30 70
 01.07.2016г.  1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Старши учител по човекът и природата  до 08.07.2016г.   0601/6 30 70
 01.07.2016г. 1 СОУ "Св.Седмочисленици" -гр. Търговище Учител по български език и литература  до 08.07.2016г.  0601/6 30 70
 02.06.2016г.  ОДЗ "Пчелица"-Търговище  Учител, детска градина до 13.00 часа на 09.06.2016г.  0601/6 39 72
  27.04.2016г.  ОУ - с. Вардун  Възпитател в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 03.05.2016г.  0897817102
  25.04.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител по английски език  28.04.2016г.  0899128388
 21.04.2016г.  ОУ - с. Беломорци  Учител по химия и ООС, физика и астрономия и човекът и природата - на 4 часа  26.04.2016г.  0887163547
 19.04.2016г. ОУ "Л.Каравелов" - гр. Попово  Счетоводител  27.04.2016г.  0608/4 27 74
15.04.2016г. Професионална гимназия по земеделие - Търговище Учител по биология, с допълване на часове по физическа култура и спорт, животновъдство и икономика до 12,00 ч. на 15.04.2016 г. 0601/6 42 84
15.04.2016г. ЦДГ №9 "Приказка" - Търговище Учител във филиал с. Лиляк до 16,00 ч. на 20.04.2016 г. 0601/3 06 54,
0894451230
 05.04.2016г. Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Вллики" - Търговище Старши учител практическо обучение-"Електроника, автоматика, козмуникационна и компютърна техника"  до 10.00 часа на 08.04.2016г.
 0601/6 38 12
 01.04.2016г. ОДЗ - Пчелица - Търговище  учител в детска градина до 13.00 часа на 05.04.2016г.  0601/6 39 72
30.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Учител по английски език  07.04.2016г.  0605/6 36 38
29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг Учител по музика 01.04.2016г. 0605/6 36 38
 29.03.2016г.  Прогимназия - Омуртаг  Възпитател  01.04.2016г.  0605/6 36 38
 25.03.2016г. Първо СОУ - Търговище Ресурсен учител 28.03.2016г. 0601/ 6 30 70
 25.03.2016г.  ПГСС - Попово  Портиер  05.04.2016г.  0879060093
 10.03.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител в начален етап до 12.03.2016г.  0894688265
  09.03.2016г.  ОУ - с. Руец  Завеждащ административна служба- на 4 часа  11.03.2016г.  0899317318
 08.03.2016г.  Професионална гимназия по земеделие- гр. Търговище  Учител по биология  до 12.00 часа на 10.03.2016г.  0601/6 42 84
  07.03.2016г.  Ресурсен център - гр. Търговище  Рехабилитатор на 4 часа  до 14.00 часа на 11.03.2016г.  0601/6 44 64
 07.03.2016г.  ЦДГ - с. Врани кон  Учител в детска градина в група в с. Веренци   до 9.03.2016г.  0884384352
 02.03.2016г.  СОУ - гр. Антоново Лектор по философия-60 учебни
часа- 5 часа седмично
 до 10.03.2016г.  06071/22 73
 29.02.2016г.  ОУ - с. Врани кон  Учител в начален етап в първи клас с  часове по английски език  до 17.00 часа на 02.03.2016г.  0899128388
 26.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново   Шофьор на училищен автобус  02.03.2016г.  06071/22  73
  19.02.2016г.  СОУ - гр. Антоново  Шофьор на училищен автобус  25.02.2016г.  06071/22  73
 16.02.2016г.  ПГТЛП - гр. Попово Учител по теория в професионално направление "Лека промишленост"-текстилен инженер 10.00 часа на 19.02.2016г. 0879956305
0888913277
 11.02.2016г.  СОУ - гр. Опака  Възпитател в начален етап  до 12.00 часа на 16.02.2016г.  0879267038
 10.02.2016г. ПГ по туризъм и хранително-вкусови технологии - гр. Търговище  Чистач до 12.00 часа  на 12.02.2016г.
0601/6 31 17
0601/6 20 37
 
  10.02.2016г. Второ ОУ "Н. Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в начален етап  до 10.00 часа  на 12.02.2016г.  0601/ 6 49 36
 09.02.2016г. ОУ - с. Голямо Ново  Старши учител по математика  до 12.02.2016г. 06064/22 73
09.02.2016г. ОУ - с. Стеврек Домакин - на 2 часа до 9.00 часа на 15.02.2016г. 0885398414
  09.02.2016г.  ОУ - с. Стеврек  Работник в кухня - на 4 часа  до 9.00 часа на 15.02.2016г.  0885398414
 08.02.2016г.  Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" - гр. Омуртаг  Младши възпитател  до 13.00 часа на 11.02.2016г.  0605/6 36 38
 01.02.2016г. Второ основно училище "Никола Вапцаров" - гр. Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 36
 01.02.2016г.  ПГ с изучаване на чужди езици "Митрополит Андрей" - гр. Търговище Лектор по география и икономика - 5 часа седмично  до 12.00 часа на 03.02.2016г.  0601/6 49 86
 28.01.2016г.  ОУ - с. Буйново  Начален учител с английски език  02.02.2016г.  0896581630
28.01.2016г.  Първо ОУ "Христо Ботев" - гр. Търговище  Работник поддръжка  до 01.02.2016г.  0601/6 23 70
  27.01.2016г.  ОУ - с. Ломци  Чистач - хигиенист  до 29.01.2016г.  060385/271
 25.01.2016г.  ОУ - с. Драгановец  Учител по история и цивилизация   до 26.01.2016г.  0894688265
 20.01.2016г.  ОДЗ"Слънце" - гр. Попово  Чистач-хигиенист  до 22.01.2016г.  0608/4 27 63
 20.01.2016г.  ОУ"Св.Кл.Охридски" - Попово Учител по физическо възпитание и спорт  до 25.01.2016г.  0608/4 34 18
 11.01.2015г. ОУ"Н.Вапцаров" - гр. Попово  Учител по химия и опазване на околната среда  до 14.01.2015г.  0608/4 23 42
 07.01.2016г.  ЦДГ3-гр.Попово, група в с. Ломци  домакин-чистач-хигиенист  до 11.01.2015г.  0608/4 25 48
 06.01.2016г. ІІ ОУ "Никола Вапцаров" - Търговище  Възпитател в прогимназиален етап  до 08.01.2016г.  0601/6 49 36
05.01.2016г. ОДЗ "Слънце" - гр. Попово детски учител в група в с. Медовина до 07.01.2016г. 0608/4 27 63
         
         
         
         

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Свободни работни места
right-shadow