left-shadow
Заповеди по дейността РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Заповеди по дейносттаПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД за утвърждаване на  държавния план-прием за учебната 2021/2022 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво, както следва:

Заповед № РД-06-81/11.03.2021 г.  за утвърждаване на Правила за вътрешния ред на РУО-Търговище
Заповед  №РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО - Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво
 
 
 
 
 
 
 down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Заповеди по дейността
right-shadow