left-shadow
Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ към 14.06.2021 г.

Община Населено място Училище /Институция Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Търговище Търговище  РУО - Търговище Диана Иванова Цветанова Технически сътрудник - касиер ЧР-16-2/08.05.2019 г. т. 2
Търговище Търговище  РУО - Търговище Цветанка Иванова Симеонова главен специалист-човешки ресурси ЧР-16-1/18.04.2019 г.     т. 2
Антоново Антоново Средно училище  "Свети Свети Кирил и Методий" Мария Асенова Михайлова директор 26/30.04.2019 г. т. 2
Антоново Изворово Начално училище "Д-р Петър Берон" Ангелина Каменова Ангелова директор 52/13.05.2019 г. т. 2
Антоново Стеврек Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Юксел Хюсеинов Махмудов директор 15/11.04.2019 г. т. 2
Антоново Трескавец Основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Фатме Османова Алиева директор 19/19.04.2019 г.
38/12.05.2021 г.
т. 2
т. 2
Омуртаг Беломорци Основно училище "Георги Бенковски" Диана Стойкова Стоянова директор 21/23.04.2019 г. т. 2
Омуртаг Врани кон Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"  Сейфидин Шекибов Ереджебов директор 41/09.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Зелена морава Основно училище "Христо Ботев" Емилия Бончева Стефанова директор 51/13.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор 30/07.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Първо начално училище "Христо Смирненски" Стелиян Иванов Борисов директор 37/09.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище  "Васил  Левски" Вилдан Еюбова Билялова директор 01/07.01.2021 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Профилирана гимназия "Симеон Велчев" Димитър Христов Димитров директор 35/08.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Основно училище  "Акад. Даки Йорданов" Теодора Цветанова Витова директор 36/09.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Омуртаг Професионална гимназия   по транспорт и лека промишленост Райна Стоянова Панайотова директор 29/02.05.2019 г. т. 2
Омуртаг Плъстина Основно училище   "Д-р Петър Берон" Мустафа Ахмедов Ваклев директор 56/14.05.2019 г.
59/03.07.2019 г.
43/18.05.2020 г.
т. 2
т. 2  
т. 2
Опака Голямо градище Основно училище   "Алеко  Константинов" Джошкун Сабриев Феимов директор 25/24.04.2019 г.
21/08.05.2020 г.
46/14.05.2021 г.
т. 2
т. 2
т. 2
Опака Крепча Основно училище  "Васил Левски" Седат Фехимов Мехмедов директор 09/29.03.2019 г. т. 2
Опака Опака Средно училище  "Васил Левски" Борислав Петров Борисов директор 49/13.05.2019 г.
23/10.05.2021 г.
т. 2
т. 2
Попово Водица Основно училище    "Отец Паисий" Момчил Николаев Александров директор 71/01.09.2020 г. т. 2
Попово Зараево Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Искра Ганчева Петкова директор 75/16.12.2020 г. т. 2
Попово Ломци Основно училище " Христо Ботев"  с. Ломци Георги Димитров Колев директор 66/14.08.2020 г. т. 2
Попово Попово Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Румен Коев Рачев директор 42/10.05.2019 г.
44/05.06.2020 г.
51/14.05.2021 г.
т. 2
т. 2
т. 2
Попово Попово Основно училище "Свети Климент Охридски" Кармелина Панайотова Колева директор 17/11.04.2019 г. т. 2
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор 18/18.04.2019 г. т. 2
Попово Попово Профилирана гимназия "Христо Ботев" Атанас Стефанов Атанасов директор 65/07.08.2020 г.
07/14.04.2021 г.
т. 2
т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор 31/07.05.2019 г. т. 2
Попово Попово Професионална гимназия   по селско стопанство Теменуга Иванова Тодорова директор 08/26.03.2019 г. т. 2
Попово Садина Основно училище "Христо Ботев" Илка Банева Дечева директор 24/23.04.2019 г. т. 2
Попово Светлен Основно училище  "Антон Страшимиров" Биляна Неделчева Милева директор 10/08.04.2019 г.
17/23.04.2021 г.
т. 2
т. 2
Попово Славяново Oсновно училище " Васил Левски " Златинка Стефанова Спасова директор 55/27.07.2021 г. т. 2
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор 11/09.04.2019 г. т. 2
Търговище Голямо ново Основно училище  "Георги  Стойков Раковски" Стилиана Николова Димитрова директор 33/08.05.2019 г. т. 2
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Мария Чавдарова Янева директор 72/01.09.2020 г.
49/14.05.2021 г.
т. 2
т. 2
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор 23/23.04.2019 г.
45/05.06.2020 г.
т. 2
т. 2
Търговище Лиляк Основно училище "Христо Ботев" Мария Манева Иванова директор 32/08.05.2019 г. т. 2
Търговище Макариополско Обединено училище   "Христо Ботев" Милчо Василев Манев директор 06/25.03.2019 г.
04/15.04.2020 г.
02/18.03.2021 г.
т. 2
т. 2
т. 2
Търговище Надарево Основно училище   "Паисий  Хилендарски" Веселин Добринов Николов директор 50/13.05.2019 г. т. 2
Търговище Подгорица Основно училище "Отец Паисий" Женя Петрова Тодорова директор 27/30.04.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Първо основно училище   "Христо Ботев" Димитър Кънчев Алексиев директор 40/09.05.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Второ основно училище  "Никола Йонков Вапцаров" Таня Пенчева Петкова директор 07/25.03.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор 69/01.09.2020 г. т. 2
Търговище Търговище  Четвърто основно училище  "Иван Вазов" Бойка Йорданова Сотирова директор 22/23.04.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Спортно  училище  "Никола Симов" Надежда Пенева Коева директор 67/31.08.2020 г. т. 2
Търговище Търговище Първо средно училище "Свети Седмочисленици" Севдалина Петкова Зафирова директор 54/14.05.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по  икономическа информатика "Джон Атанасов" Виолета Маринова Вичева-Иванова директор 60/04.10.2021 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики" Николай Иванов Николов директор 20/19.04.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия    по електротехника и строителство Фана Алдинова Чолакова директор 61/05.10.2021 г.
 
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 70/01.09.2020 г.
35/12.05.2021 г.
т. 2
т. 2
Търговище Търговище Професионална гимназия   по земеделие Стела Томова Стефанова директор 57/07.09.2021 г. т. 2
Търговище Търговище Второ  средно училище   "Професор Никола Маринов" Анета Иванова Куманова директор 45/13.05.2019 г. т. 2
Търговище Търговище Център за специална образователна подкрепа  Йорданка Димитрова Маринкова директор 34/08.05.2019 г. т. 2down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Декл. по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
right-shadow