left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Информационен ден - Проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ Информационен ден - Проект „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
2022-01-17 10:18:36

Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

за определяне дати за провеждане и График на дейностите за ДЗИ 2022 г.
2022-01-12 10:10:14

XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ


2022-01-11 15:17:09

Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“ Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“

От 11 до 13 май 2022 г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата,
2022-01-11 15:13:13

Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество

Днес, 20.12.2021 г., по инициатива на Регионалното управление на образованието в Търговище се реализира Втория междуинституционален мост между регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана, Хасково, Разград, Силистра и Видин.
2021-12-20 16:41:27

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии,

в средните и обединените училища
2021-12-15 10:42:41

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2021-12-15 10:38:33

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2021-12-15 10:34:59

ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите

Днес, 14.12.2021 г., се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“.
2021-12-14 16:56:00

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки

за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2022/2023 учебна година
2021-12-14 13:29:36Страница: 1 от 74

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow