left-shadow
Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Заповед на министъра на образованието и науката и приложения за учебната 2021/2022 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР Заповед на министъра на образованието и науката и приложения за учебната 2021/2022 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР


2021-10-11 13:43:12

Обучение на учители по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучение на учители по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 17 юни 2021 г. се проведе обучението за учители по чужд език.
2021-06-22 17:16:54

Обучения на учители по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучения на учители по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 2 юни 2021 г. се проведе обучение на педагогически специалисти, които са по професионална подготовка по Дейност 2 в проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
2021-06-22 17:10:38

Обучения на учители по природни науки по Дейност 2 от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучения на учители по природни науки по Дейност 2 от Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 2 юни 2021 г. се проведе обучение на педагогически специалисти, които преподават природни науки по Дейност 2 в проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
2021-06-22 17:06:45

Обучения на групи 9 и 10 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучения на групи 9 и 10 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 26 и 27 май 2021 г. се проведоха обученията за учители по математика и информационни технологии.
2021-06-22 12:17:32

Обучения на групи от 6 до 8 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучения на групи от 6 до 8 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 8, 9 и 17 юни 2021 г. се проведоха обученията за учители по БЕЛ, история и цивилизации, география и икономика и философия.
2021-06-22 11:53:45

Обучения на групи от 1 до 5 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Обучения на групи от 1 до 5 по Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

В периода 20-27 май 2021 г. се проведе обучение на педагогически специалисти, които преподават в начален етап по Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.
2021-06-22 11:36:44

ГРАФИК за обучения на Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ГРАФИК за обучения на Дейност 2 по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


2021-05-11 16:56:53

Обучения на образователни медиатори, соц. работници и директори Обучения на образователни медиатори, соц. работници и директори

по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
2021-01-27 13:53:32

Актуализирана индивидуална карта Актуализирана индивидуална карта

по проект "Подкрепа за успех"
2020-10-09 15:17:25Страница: 1 от 2

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
right-shadow