left-shadow
Изпити и прием на ученици РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Изпити и прием на ученици

Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД 09-1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката

за определяне дати за провеждане и График на дейностите за ДЗИ 2022 г.
2022-01-12 10:10:14

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии,

в средните и обединените училища
2021-12-15 10:42:41

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2021-12-15 10:38:33

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2021-12-15 10:34:59

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки

за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2022/2023 учебна година
2021-12-14 13:29:36

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища

разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават
2021-12-14 13:25:10

Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование


2021-12-06 13:56:37

Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по профили и професии Реализиран държавен план-прием за учебната 2021/2022 година по профили и професии

в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Търговище
2021-11-16 11:56:38

СПРАВКА за незаетите места по училища и паралелки след трети етап на класиране в училищата на област Търговище СПРАВКА за незаетите места по училища и паралелки след трети етап на класиране в училищата на област Търговище


2021-08-02 13:43:26

Трети етап на класиране - статистика за минимален и максимален бал по паралелки в училищата на област Търговище Трети етап на класиране - статистика за минимален и максимален бал по паралелки в училищата на област Търговище


2021-07-29 14:28:23Страница: 1 от 11

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Изпити и прием на ученици
right-shadow