left-shadow
Втора регионална педагогическа конференция в област Търговище РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Втора регионална педагогическа конференция в област Търговище

     Днес, 23.11.2021 г., в онлайн среда се проведе Втора регионална педагогическа конференция „Възпитание в позитивни поведенчески модели“. Свои разработки представиха учители от 5 училища и една детска градина. Целта на форума е популяризирането на добри педагогически практики за формиране и развитие на позитивно поведение и ценности в подрастващите. Организатор е Регионалното управление на образованието в Търговище.
     „Възпитателната работа е неизменна част от цялостния образователен процес. В Закона за предучилищното и училищното образование са формулирани целите на образование, като във всяка една от тях са заложени възпитателни задачи. Изпълнението им е в основата на мотивацията за провеждане на настоящата конференция. Интересът Ви към инициативата и присъствието на този форум ме изпълват с удовлетворение и надежди и ми дават основание да считам, че всички заедно вървим в правилната посока, за което благодаря“, заяви началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. Тя пожела успех на всички участници.
     Във второто издание се включиха 13 учители от ДГ №2 „Осми март“ гр. Търговище, Първо СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище, Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, ОУ „Л. Каравелов“ гр. Попово, ПГТЛП гр. Омуртаг и ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово. Бяха представени общо 7 разработки на различни теми в четири категории – „Формиране на нравствени ценности“, „Възпитание в отговорност“, „Екологично възпитание“ и „Взаимодействие с родителите“. За първи път право на участие имаха учители от детски градини. 
     Като гости на конференцията присъстваха над 80 педагогически специалисти. 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 
Детска градина
ОУ
ПГ
ПГТЛП Омуртаг
Първо ОУ
Първо ОУ
Първо СУ

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Втора регионална педагогическа конференция в област Търговище
right-shadow