left-shadow
Всички ученици от община Попово и 50% от учениците в община Търговище преминаха в ОРЕС РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Всички ученици от община Попово и 50% от учениците в община Търговище преминаха в ОРЕС

  В изпълнение на Заповед №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с предписание на компетентния орган РЗИ – Търговище, считано от 28.10.2021 г., за всички ученици от училищата в община Попово се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии. Обучението в ОРЕС ще продължи до промяна на епидемичната обстановка съобразно с регистрираната от РЗИ – Търговище 14-дневна заболеваемост на 100 000 население.
Съобразно предписанието на РЗИ и издадена Заповед №РД09-3962/28.10.2021 г. на министъра на образованието и науката за периода от 29.10.2021 г. до 12.11.2021 г. включително за всички ученици от училищата на територията на община Търговище се организира преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда. Заповедта е издадена, поради достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население в община Търговище. 
 
информация за преминаване в ОРЕС на училищата от общ.Попово и на ротационен принцип в общ.Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Всички ученици от община Попово и 50% от учениците в община Търговище преминаха в ОРЕС
right-shadow