left-shadow
В ДГ „Здравец“ - гр. Попово се проведе открита педагогическа практика на тема: „Прилагане на интерактивни технологии за овладяване на българския език от децата”. РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow




 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

В ДГ „Здравец“ - гр. Попово се проведе открита педагогическа практика на тема: „Прилагане на интерактивни технологии за овладяване на българския език от децата”.

              Във връзка с изпълнението на План за квалификационната дейност на РУО- Търговище за учебната 2017/2018 година, на 27. 03. 2018 г., в ДГ „Здравец“ -  гр. Попово се проведе открита педагогическа практика на тема: „Прилагане на интерактивни технологии за овладяване на българския език от децата”. На квалификационната форма присъстваха учители от детски градини и от подготвителни групи към училища от област Търговище. Те имаха възможност да наблюдават педагогическа ситуация на тема: „Изговаряме звуковете в думите”, проведена в ПГ – 6 годишни с учител Галена Петкова. Наблюдаваната открита практика спомогна за подобряване на компетентностите на учителите и показа варианти на прилагане на интерактивни технологии в образователния процес в детската градина.








down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
В ДГ „Здравец“ - гр. Попово се проведе открита педагогическа практика на тема: „Прилагане на интерактивни технологии за овладяване на българския език от децата”.
right-shadow