left-shadow
Уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма

       В изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2021 г., приета с Решение № 188 от 05.03.2021 г. на Министерския съвет, тематично направление 5. Международно сътрудничество в областта на квалификацията на педагогическите специалисти по хуманитарни и природни науки – Мярка I Осъществяване на сътрудничество в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, предстои провеждане на уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и Мемориалния център, в периода 18-21 октомври 2021 година.
       Документите на кандидатите за участие в семинара се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски куриер на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А – деловодство (на вниманието на г-жа Радостина Новакова – ръководител на НП „Квалификация“) или в сканиран вид на ел. адрес: [email protected]. Комисия, определена от министъра на образованието и науката, извършва допускане и класиране на кандидатите. Одобрените кандидати ще получат информация на посочените от тях ел. адреси.
       Допълнителна информация за уебинара е налична в приложените материали.
 
Приложение: 


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Уебинар за учители, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
right-shadow