left-shadow
Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество

     Днес, 20.12.2021 г., по инициатива на Регионалното управление на образованието в Търговище се реализира Втория междуинституционален мост между регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана, Хасково, Разград, Силистра и Видин. Експерти, директори, учители и ученици от шестте области на страната се включиха електронно и наблюдаваха проектно – базирано обучение, осъществено от учители от Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово. Целта на междуинституционалния мост е да се изгради полезно сътрудничество и взаимодействие както между регионалните управления, така и между професионалните гимназии от шестте области на страната. 
     „Смятам, че тази среща, която ще се проведе днес в он-лайн среда, е много полезна, предвид обстановката, в която се намираме в момента. По този начин учители от различни области ще обменят от разстояние идеи и знания, а учениците ще имат възможност да наблюдават как учат и как се справят техните връстници от други населени места“, заяви по време на откриването началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева. 
     Учителите от ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово, специалност „Механизация на селското стопанство“ представиха бинарен урок на тема „Лемежни плугове и мястото им в агротехническите мероприятия“. Те показаха как използват възможностите на електронните ресурси в образованието – платформи като Mentimeter, Kahoot, Padlet. Урокът започна с мозъчна атака и продължи с кратки видеа, които представиха устройството на обръщателните плугове. Знанията на учениците бяха проверени чрез забавен тест в Kahoot. В края на урока им бе дадена и възможност за самооценка. 
     Учители от ПГ „Димитър Маринов“ гр. Вълчитрън изказаха възхищението си от урока и потребността от организирането и представянето на още подобни образователни споделени уроци в рамките на Втория междуинституционален мост.
 
 
Галина Димитрова
Ст. експерт по ОСО в РУО – Търговище 
 
Среща
Елка Станчева
Мозъчна атака
Презентация
Споделена презентация
Падлет

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество
right-shadow