left-shadow
Проект „Поглед към бъдещето“ в ОУ „Г.Бенковски“ с. Беломорци РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Проект „Поглед към бъдещето“ в ОУ „Г.Бенковски“ с. Беломорци

       През  м. ноември 2019 г. в ОУ „Г.Бенковски“ с. Беломорци започнаха дейностите по проект „Поглед към бъдещето“, който е поредния спечелен проект към център за образователна  интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ по конкурсна процедура 33.18-2019. Приоритетът, по който е разработен проекта е: „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система“. Проектът ще се реализира в рамките на десет месеца и е на стойност 19984,40 лв.
       Дейностите ще бъдат насочени към справяне с изолацията на учениците, предотвратяване на ранното им отпадане от образователната система и връщане на отпадналите ученици в училище. Приобщаване на родителите към училищния живот и подобряване мотивацията им да образоват децата си, включването им в две лектории, едната от които изнесена съвместно с ученици и учители. Чрез реализирането на проекта ще се създадат предпоставки за промяна на обществените стереотипи към ромското етническо малцинство и обстановка на междуетническа толерантност, взаимно уважение и търпимост.
       В ОУ „Г. Бенковски“ ще бъдат сформирани четири клуба:
            - клуб  „В пекарната на баба“, в който ще бъдат застъпени дейности за проучване, записване и изпълнение на традиционни рецепти за приготвяне на хляб, пити, баници, баклави и др. Формиране у учениците на почит и уважение към хляба. Придобиване на умения за месене на хляб, точене на кори за баница и т.н.
           - клуб „Приложно-декоративни изкуства“ - проучване и пресъздаване на културата и традициите в региона със средствата на приложните изкуства: моделиране, рисуване, апликиране.
           - клуб "С музика и танц в сърцето" - ще се пресъздава танцовото и песенно изкуство на различните етноси. Децата ще разучават танци и изпълняват песни свързани с обичаи и традиции характерни за етносите от селото.
           - клуб "Спорт и здраве" - учениците ще участват в различни спортни занимания, които ще способстват за подобряване на тяхната физическа дееспособност и здравословно състояние. Ще се организират турнири и състезания по различните видове спорт.
       Ангажирането на децата в допълнителни дейности е предпоставка за повишаване интереса им към учебния процес. Чрез предвидените дейности в проекта учениците ще бъдат поставени в условия на интересна, нетрадиционна за тях обстановка :  „Училище сред природата“ и „Училище на морето“. Със заложените дейности ще подпомогнем образователната интеграция на учениците, ще ги приобщим към училището, за да го почувстват като свое, да имат желание да го посещават, да не допускат безпричинни отсъствия и да завършват и продължат успешно образованието си.
 
 
Диана Стоянова
Директор на ОУ „Г. Бенковски“ с. Беломорци
 


down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Проект „Поглед към бъдещето“ в ОУ „Г.Бенковски“ с. Беломорци
right-shadow