left-shadow
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

         В изпълнение на дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ от проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в градовете Търговище, Омуртаг и Попово съответно на 30 септември, 1 и 11 октомври се проведоха мотивационни кампании за родители на деца от уязвими групи. 
         Програмата на всяка кампания е с времетраене 6 часа и се изпълнява съвместно с психолог и мотиватор от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е партньор по проекта.
         В организацията се включиха РУО - Търговище, детска градина №11 „Звънче“, град Търговище, детска градина №1 „Радост“, град Омуртаг, детска градина "Здравец" гр. Попово. Участници в кампаниите бяха родители на деца от уязвими общности, представители на училищни настоятелства, членове на обществени съвети, родители на деца посещаващи детски градини/училища с наличие на деца от малцинствата и деца със СОП. Лекторите успяха по много завладяващ начин, да представят пред тях, ползата от това децата да посещават детска градина, както и да ги запознаят с интересни техники и методи за работа с децата в домашна среда. Те показаха на родителите, че не са нужни много средства, за да ангажират вниманието на децата и да подпомогнат тяхното психоемоционално развитие. За организиране  на кафе паузите се включиха професионалните гимназии от областта. 
Участниците споделиха своите добри впечатления от наученото по интересуващите ги въпроси.
ТЕ към РУО - Търговище
 
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
МОТИВАЦИОННИ КАМПАНИИ ПО ПРОЕКТ АПСПО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
right-shadow