left-shadow
„Конференция за бъдещето на Европа“ РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

„Конференция за бъдещето на Европа“

 „Конференция за бъдещето на Европа“
 
В Министерството на образованието и науката постъпи писмо от членовете на Европейската комисия в Колегията на Конференцията за бъдещето на Европа, в което се отправя покана към образователната общност в България за участие в Конференцията. В тази връзка и в изпълнение на резолюция на министъра на образованието и науката Ви информираме следното:
Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.
Европейските граждани могат да участват в Конференцията за бъдещето на Европа по следните начини:
1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
2. Децентрализирани събития – присъствени, хибридни и онлайн събития, организирани от отделни личности или различни организации;
3. Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.
Допълнителна информация за горепосочената инициатива е налична в приложените материали и на официалната страница: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg.
 
„Конференция за бъдещето на Европа“

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
„Конференция за бъдещето на Европа“
right-shadow