left-shadow
Декл. по чл. 35, ал. 1 РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Декл. по чл. 35, ал. 1


 РЕГИСТЪР НА  ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
Община Населено място Училище /Институция Име, презиме и фамилия на лицето, подало декларацията Длъжност на лицето, подало декларацията Вх. №  и дата на подаване на декларацията Вид на декларацията
Омуртаг Камбурово Основно училище  "Христо Ботев" Здравка Кръстева Динчева директор  63/04.07.2018 г.   т. 1 
Попово Попово Основно училище   "Любен Каравелов" Светослав Янков Минчев директор 56/02.07.2018 г.   т. 1 
Попово Попово Професионална гимназия   по техника и лека промишленост Каролина Димова Христова-Маркова директор 55/02.07.2018 г.   т. 1 
Търговище Вардун Основно училище "Христо Ботев" Нихат Мехмедов Билялов директор 58/02.07.2018 г.  т. 1 
Търговище Дралфа Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Цветелина Стойнова Дамянова директор 57/02.07.2018 г.   т. 1 
Търговище Търговище Трето основно училище  "Петко Рачов Славейков" Наталия Стефанова Миланова директор 58/31.07.2020 г.   т. 1 
Търговище Търговище Професионална гимназия по   туризъм и хранително-вкусови технологии "Алеко Константинов" Йордан Панайотов Шиваров директор 59/03.08.2020 г.   т. 1 
Търговище Драгановец Основно училище   "Св.Св. Кирил и Методий" Мария Чавдарова Янева  директор 61/03.08.2020 г.  т. 1 
Търговище Търговище РУО - Търговище Диана Иванова Цветанова технически сътрудник - касиер ЧР -21-6/06.06.2018 г.  т. 1
Попово Славяново ОУ "Васил Левски" Златинка Стефанова Спасова директор 54/06.07.2021 г.  т. 1
Търговище Търговище II Средно училище "Проф.Н.Маринов" Анета Иванова Куманова директор 84/07.12.2018 г.  т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по земеделие Бойка Ангелова Казакова директор 60/09.07.2019 г.  т. 1
Търговище Търговище Спортно училище "Никола Симов" Надежда Пенева Коева директор 60/03.08.2020 г.  т. 1
Търговище Търговище Професионална гимназия по електротехника и строителство Иваничка Величкова Дянкова директор 52/01.07.2020 г.  т. 1
Попово Ломци Основно училище  "Христо Ботев" Георги Димитров Колев директор 64/04.08.2020 г.  т. 1
Попово Попово Профилирана гимназия  "Христо Ботев" Атанас Стефанов Атанасов директор 63/03.08.2020 г.  т. 1
Попово Водица Основно училище  "Отец Паисий" Момчил Николаев Александров директор 62/03.08.2020 г.  т. 1
Попово Зараево Основно училище  "Св.св. Кирил и Методий" Искра Ганчева Петкова директор 75/16.12.2020 г.  т. 1
Омуртаг Омуртаг Второ начално училище "В.Левски" Вилдан Еюбова Билялова директор 01/07.01.2021 г.  т. 1

 down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
Декл. по чл. 35, ал. 1
right-shadow